Numele proprii care apar în Evanghelia după Marcu

Posted: 26/01/2011 in Noul Testament

 

Abiatar Άβιαθάρ (Aviathar): tatăl belşugului – (2, 26)

Alexandru Άλέξανδρος (Alexandros): apărător al oamenilor – (15, 21)

Alfeu – Άλφαιος (Alfeos): trecător; efemer – (2, 14)

Andrei – Άνδρέας (Andreas): virilitate; bărbat – (1, 16)

Arimateea – Άριμαθαία (Arimathea): înălţime – forma greacă a ebraicului Ramah (15, 43)

Avraam – Άβραάμ (Avraam): tată înalt; părinte nobil – (12, 26)

 

Baraba – Βαραββας (Varavvas): feciorul tatei – (15, 7)

BartimeuΒαρτίμαιος (Vartimeos): fiul celui preţuit – (10, 46)

Bartolomeu – Βαρθολομαιος (Vartholomeos): fiul care ridică apele; fiul brazdei – (3, 18)

Beelzebul – Βεελζεβούλ (Veelzevul): stăpânul muştelor – (3, 22)

Betania – Βηθανία (Vithania): casa celui întristat; casa curmalelor – (11, 1)

Betfaghe – Βηθφαγί (Vithfaghi): casa smochinelor – (11, 1)

Betsaida – Βηθσαιδά (Vithseda): casa pescuitului – (6, 45)

Boanerghes Βοανεργές (Voanerghes): fii tunetului – (2, 17)

 

Canaanit – Καναναιος (Kananeos): cel din ţara de jos – (3, 18)

Capernaum – Καφαρναούμ (Kafarnaum): satul odihnei – (1, 21)

Cezareea – Καισαρεία (Kesaria): care aparţine lui Cezar [Cezar = pletos] – (8, 27)

Cirene – Κυρήνη (Kirini): întâlnire – (15, 21)

 

Dalmanuta Δαλμανουθά (Dalmanutha): împrejurimi; buchet – (8, 10)

Daniel – Δανιήλ (Daniil): Dumnezeu a judecat – (13, 14)

David – Δαυίδ (David): cel preaiubit –  (2, 25)

Decapole – Δεκάπολις (Dekapolis): zece oraşe; zece cetăţi – (5, 20)

 

Fenicia Φοινίκη (Finiki): ţara palmierului; ţara purpurei – (7, 26)

Filip – Φίλιππος (Filippos): iubitor de cai – (3, 18)

 

Gadara – Γαδαρά (Gadara): loc înconjurat cu zid – (5, 1)

Galileea – Γαλιλαία (Galilea): cerc; regiune – (1, 9)

Ghenizaret – Γεννησαρέτ (Ghennisaret): grădina prinţului – (6, 53)

Ghetsimani – Γεθσημανί (Ghethsimani): teasc de măsline – (14, 32)

Golgota – Γολγοθά (Golgotha): craniu – (15, 22)

Gomora – Γόμορρα (Gomorra): scufundare – (6, 11)

 

Hristos – Χριστός (Hristos): unsul; cel uns –  (1, 1)

 

Iacob – Ίακωβ (Iakov): cel ce ţine de călcâi; El ocroteşte – (1, 19)

Ierihon – Ίεριχώ (Ieriho): cetatea palmierilor – (10, 46)

Ierusalim – Ίερουσαλήμ (Ierusalim): cetatea păcii; fundamentul păcii –  (1, 5)

Iisus – Ίησους (Iisus): mântuitor; Domnul este mântuire –  (1, 1)

Ilie – Ήλίας (Ilias): Dumnezeul meu este Domnul – (6, 15)

Ioan – Ίωάννης (Ioannis): Domnul S-a îndurat –  (1, 4)

Iordan – Ίορδάνης (Iordanis): cel care coboară – (1, 5)

Iosif – Ίωσήφ (Iosif): El să adauge –  (6, 3)

Irod – Ήρώδης (Irodis): erou – (6, 14)

Irodiada – Ήρωδιάς (Irodias): vlăstar al eroului – (6, 17)

Isaac – Ίσαάκ (Isaac): râs; bucurie – (12, 26)

Isaia – Ήσαίας (Iseas): Domnul mântuieşte – (1, 2)

Iscariot – Ίσκαριώθ (Iskarioth): bărbat din Kerioth; omul curţii – (3, 19)

Israel – Ίσραήλ (Israil): cel ce luptă cu Dumnezeu; mintea văzătoare de Dumnezeu – (12, 29)

Iuda – Ίούδας (Iudas): lăudat să fie Domnul –  (3, 19)

 

Levi – Λευί (Levi): alipire –  (2, 14)

 

Magdala – Μαγδαλά (Magdala): turn – (15, 40)

Maria – Μαρία (Maria): amărăciune – (6, 3)

Matei – Μαθθαιος (Math[th]eos): darul Domnului – (3, 18)

Moise – Μωσης (Mosis): fiu, scos din apă – (7, 10)

 

Nazaret – Ναζαρέτ (Nazaret): lăstar – (1, 9)

 

Petru – Πέτρος (Petros): piatră; stâncă – (3, 16)

Pilat – Πιλάτος (Pilatos): înarmat cu suliţă – (15, 1)

 

Ruf Ρουφος (Rufos): roşu – (15, 21)

 

Salomeea Σαλώμη (Salomi): cea paşnică – (15, 40)

Satana – Σατάν (Satan): vrăjmaş; acuzator; calomniator, pârâş – (1, 12)

Sidon – Σιδών (Sidon): vânătoare; pescuit – (3, 8)

Simon – Σίμων (Simon): cel ce aude – (1, 16)

Siria – Συρία (Siria): ţara de sus – (7, 26)

Sodoma – Σόδομα (Sodoma): locul pietrei de var –  (6, 11)

 

Tadeu – Θαδδαιος (Thaddeos): inimos – (3, 18)

Timeu Τιμαιος (Timeos): foarte apreciat – (10, 46)

Tir – Τύρος (Tiros): stâncă – (3, 8)

Toma – Θωμας (Thomas): geamăn – (3, 18)

 

Zevedeu – Ζεβεδαιος (Zevedeos): Domnul a dat – (1, 19)

 

Comentarii
 1. […] Numele proprii care apar în Evanghelia după Marcu Wed Jan 26, 2011 10:26 am   Abiatar – Άβιαθάρ (Aviathar): tatăl belşugului – (2, 26) Alexandru – Άλέξανδρος (Alexandros): apărător al oamenilor – (15, 21) Alfeu – Άλφαιος (Alfeos): trecător; efemer – (2, 14) Andrei – Άνδρέας (Andreas): virilitate; bărbat – (1, 16) Arimateea – … Continue reading → […]

 2. […] Flavius Obeadă, Mihaela Man, Nea Costache, Florin Moroşan, Joy, Simion Cristian, Ana Usca, Vania, Link-Ping, Elena Agachi, Mârlanul, Anca Stoina, Primadona, Lady A, Dumitru Agachi, Lucius […]

 3. […] Elena, Gabriela Ilieş, Gabriela Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai, Lilick, Link Ping, Lora, Madi, Manole,   Melami, Mirela […]

 4. […] Moroşan, Gabi123, Gabriela Elena, Gând licitat, George Valah, Gradina visata, Hai la plimbare, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Madi, Manole, Melami, Mihaela Man, Mirela Pete, Nabadaiosul, Adela, Rimele tineretii, […]

 5. […] la utilizarea plumbului topit, metoda uzitată pentru dobândirea mărturiei finale era, de la o vreme, strivirea […]

 6. […] Numele proprii care apar în Evanghelia după Marcu […]

 7. ilussion spune:

  Daca doresti link exchange cu http://ilujan.com adauga linkul meu pe blogul tau apoi anunta-ma printr-un comentariu pe http://ilujan.com/exchange ca sa te adaug si eu.

  Nume: ilussion’s Blog
  Adresa: http://ilujan.com

  O zi buna!

 8. […] Moroşan, Gabi123, Gabriela Elena, Gând licitat, George Valah, Gradina visata, Hai la plimbare, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Maria Popart,  Melami, Mihaela Man, Mirela Pete, Mnealui, Nabadaiosul, Nice, Adela, […]

 9. […] Cristian Lisandru, Dan Mihalache, Daurel, Flavius Obeada, Hai ca se poate, Hai ca se poate.eu, ISU, Lilick, LinkPing, Nea Costache, Supravietuitor, Teo Negura, […]

 10. […] Obeadă, Florin Moroşan, Gabi123, Gabitu, Gabriela Elena, George Valah,  Giana, Gradina visata, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Melami, Mirela Pete, Nabadaiosul, Adela, Rimele tineretii, Se poate, Simion Cristian, […]

 11. […] Elena, Gabriela Ilieş, Gabriela Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Lora, Madi, Manole, Melami, Mirela Pete, Nabadaiosul, Nice, Adela, Photographis, […]

 12. […] Elena, Gabriela Ilieş, Gabriela Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Lora, Madi, Manole, Melami, Mirela […]

 13. Editura Iona spune:

  Editura Iona vă invită la un CONCURS
  Cei trei câştigători for primi o carte la alegere şi 30% reducere la un al doilea titlu comandat (dacă doresc).

  Pentru a participa vă aşteptăm pe blogul nostru http://edituraiona.blogspot.com

  Editura Iona a luat chip din dorinţa de a face o trecere lină de la cele ale lumii acesteia la năzuinţele duhului. Conceptul editurii se situează la graniţa dintre tărâmul Dreptei Credinţe şi cel al culturii, încercând să cultive în cititori nu numai o desfătare a sufletului, ci şi să înfăţişeze ochiului omenesc bucuria cărţilor frumoase.

  Editura publică cărţi de teologie ortodoxă, dar şi cărţi pentru copii, încercând să îmbine mesajul creştin-ortodox cu ilustraţii minunate, astfel încât copiii să se simtă atraşi să răsfoiască paginile poveştilor noastre.

 14. […] execrabile de manifestare umană se pot repeta,  la timp scurt, si cu efecte chiar mai nocive: tendinţă autoritaristă, influienţa nefastă uneori a unei femei  nondiscerne, devenită atotpricepută peste noapte. […]

 15. […] Elena, Gabriela Ilieş, Gabriela Neagu, Gând licitat, George Valah,  Giana, Incertitudini, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Lora, Maria Popart, Madi, Manole, Melami, Mirela Pete, Nabadaiosul, […]

 16. […] Elena, Gabriela Ilieş, Gabriela Neagu, Gând licitat, George Valah,  Giana, Incertitudini, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Lora, Maria Popart, Madi, Manole, Melami, Mirela […]

 17. […] fi un trup: „literal: vor deveni o singură carne. Tradiţia ebraică vorbeşte, în legătură cu acest verset, despre căsătoria […]

 18. […] * Recomandări: Caius, Theodora Marinescu și Ioan Usca. […]

 19. […] G1b2i3, Supravieţuitor,  Răzvan Rider,  Rebusache, Răzvanrc, Dumitru Agachi, Gând licitat, Ioan Sorin Usca, Andi Bob, World of Solitaire, Domnul Nimeni,  Simion Cristian, Alexandru Marin, Ana Vero, Cosmin […]

 20. […] primordial putea să nu moară, dar nu îi era im­po­si­bil să moară. Totul depinde de legătura sa cu […]

 21. […] Că doar n-om fi blestemaţi, să nu dispară aceste deşeuri comuniste toxice, pentru fiinţa POLITICII, a PNL cât şi a României […]

 22. […] practică similara a prins contur începând cu secolul al 14-lea. În ziua de 14 februarie fiecare băiat alegea o fată […]

 23. […] înţeles însfârşit, că  premisa de infaptuire a dezideratului naţional SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO, era constituirea Uniunii Social […]

 24. […] formulat: De atunci au început oamenii să-L cheme pe Dumnezeu cu numele de Domnul. E vorba de introducerea numelui […]

 25. […] dat un ORDIN, lapidar, cum îi era felul: ”Bandiţii prinşi asupra faptei, cumpărătorii de lucruri […]

 26. […] a, a, a, a, a, b, b, c, c, c, c, c, c, d, d, d, i, l, l, […]

 27. […] Elena, Gabriela Ilieş, Gabriela Neagu, Gând licitat, George Valah,  Giana, Incertitudini, Ioan Sorin Usca, Link Ping, Lora, Maria Popart, Madi, Manole, Melami, Mirela […]

 28. […] Pato`s Blog, Teo Negură, Umograf, UN BLOG CU NĂBĂDĂI, Vezi Stereo, `mnealui, Ana Usca, Caius, Ioan Sorin Usca, Ioan Usca, Lumea Open Source, World Changed, Pentru suflet. Articole asemănătoare:Cont de […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s