Numele proprii care apar în Evanghelia după Matei

Posted: 16/01/2011 in Noul Testament
Etichete:

Abel – Άβελ (Avel): suflare; abur; luncă – (23, 35)

Abia – Άβιά (Avia): Domnul este tată – (1, 7)

Abiud – Άβιούδ (Aviud): tată lăudat; tatăl laudei – (1, 13)

Ahaz – Άχάζ (Ahaz): el a susţinut – (1, 9)

Ahim – Άχίμ (Ahim): Domnul va întări – (1, 14)

Alfeu – Άλφαιος (Alfeos): trecător; efemer – (10, 3)

Aminadab – Άμιναδάβ (Aminadav): ruda este darnică – (1, 4)

Amon – Άμών (Amon): aparţinând naţiunii – (1, 10)

Andrei – Άνδρέας (Andreas): virilitate; bărbat – (4, 18)

Aram – Άράμ (Aram): înalt; nobil – (1, 3)

Arhelau – Άρχέλαος (Arhelaos) – conducător al poporului; căpetenie – (2, 22)

Arimateea – Άριμαθαία (Arimathea): înălţime – forma greacă a ebraicului Ramah (27, 57)

Asa – Άσά (Asa): medic – (1, 7)

Avraam – Άβραάμ (Avraam): tată înalt; părinte nobil – (1, 1)

Azor – Άζώρ (Azor): tăria luminii – (1, 13)

 

Babilon – Βαβυλών (Vavilon): poarta zeilor – (1, 11)

Baraba – Βαραββας (Varavvas): feciorul tatei – (27, 16)

Bartolomeu – Βαρθολομαιος (Vartholomeos): fiul care ridică apele; fiul brazdei – (10, 3)

Beelzebul – Βεελζεβούλ (Veelzevul): stăpânul muştelor – (10, 25)

Berechia – Βαραχίας (Varahias): Domnul a binecuvântat – (23, 35)

Betania – Βηθανία (Vithania): casa celui întristat; casa curmalelor – (21, 17)

Betfaghe – Βηθφαγί (Vithfaghi): casa smochinelor – (21, 1)

Betleem – Βηθλεέμ (Vithleem): casa pâinii – (2, 1)

Betsaida – Βηθσαιδά (Vithseda): casa pescuitului – (11, 21)

Booz – Βόες (Voes): în El este puterea – (1, 5)

 

Caiafa – Καιάφας (Keafas): pietrar – (26, 3)

Canaanit – Καναναιος (Kananeos): cel din ţara de jos – (10, 4)

Capernaum – Καφαρναούμ (Kafarnaum): satul odihnei – (4, 13)

Cezareea – Καισαρεία (Kesaria): care aparţine lui Cezar [Cezar = pletos] – (16, 13)

Cirene – Κυρήνη (Kirini): întâlnire – (27, 32)

 

Daniel – Δανιήλ (Daniil): Dumnezeu a judecat – (24, 25)

David – Δαυίδ (David): cel preaiubit –  (1, 1)

Decapole – Δεκάπολις (Dekapolis): zece oraşe; zece cetăţi – (4, 25)

 

Egipt – Αίγυπτος (Eghiptos): şedere bună; ţară închisă –  (2, 13)

Eleazar – Έλεαζάρ (Eleazar): Dumnezeu a venit în ajutor – (1, 15)

Eliachim – Έλιακίμ (Eliakim): Dumnezeu dă statornicie – (1, 13)

Eliud – Έλιούδ (Eliud): Dumnezeul maiestăţii – (1, 14)

Emanuel – Έμμανουήλ (Emmanuil): Dumnezeu cu noi – (1, 23)

 

Fares – Φαρές (Fares): spărtură – (1, 3)

Filip – Φίλιππος (Filippos): iubitor de cai – (10, 3)

 

Gadara – Γαδαρά (Gadara): loc înconjurat cu zid – (8, 28)

Galileea – Γαλιλαία (Galilea): cerc; regiune – (2, 22)

Gheena – Γέεννα (Gheenna): valea gemetelor – (5, 22)

Ghenizaret – Γεννησαρέτ (Ghennisaret): grădina prinţului – (14, 34)

Ghetsimani – Γεθσημανί (Ghethsimani): teasc de măsline – (26, 36)

Golgota – Γολγοθά (Golgotha): craniu – (27, 33)

Gomora – Γόμορρα (Gomorra): scufundare – (10, 15)

 

Heţron – Έσρώμ (Esrom): înfloritor – (1, 3)

Horazin – Χοραζίν (Horazin): sobă care fumegă – (11, 21)

Hristos – Χριστός (Hristos): unsul; cel uns –  (1, 1)

 

Iacob – Ίακωβ (Iakov): cel ce ţine de călcâi; El ocroteşte – (1, 2)

Iacob – Ίακωβος (Iakovos): cel ce ţine de călcâi; El ocroteşte – (4, 21)

Iehonia – Ίεχονίας (Iehonias): Domnul întemeiază – (1, 11)

Ieremia – Ίερεμίας (Ieremias): Iahve este înălţat – (2, 17)

Ierihon – Ίεριχώ (Ieriho): cetatea palmierilor – (20, 29)

Ierusalim – Ίερουσαλήμ (Ierusalim): cetatea păcii; fundamentul păcii –  (3, 5)

Iesei – Ίεσσαί (Iesse): un om – (1, 5)

Iezechia – Έζεκίας (Ezekias): Dumnezeu este putere – (1, 9)

Iisus – Ίησους (Iisus): mântuitor; Domnul este mântuire –  (1, 1)

Ilie – Ήλίας (Ilias): Dumnezeul meu este Domnul – (11, 14)

Ioan – Ίωάννης (Ioannis): Domnul S-a îndurat –  (3, 1)

Iona – Ίωνας (Ionas): porumbel – (12, 39)

Ioram – Ίωράμ (Ioram): Domnul este înălţat – (1, 8)

Iordan – Ίορδάνης (Iordanis): cel care coboară – (3, 5)

Iosafat – Ίωσαφάτ (Iosafat): Domnul a judecat – (1, 8)

Iosia – Ίωσίας (Iosias): Domnul vindecă – (1, 10)

Iosif – Ίωσήφ (Iosif): El să adauge –  (1, 16)

Iotam – Ίωάθαμ (Ioatham): Domnul este perfect – (1, 9)

Irod – Ήρώδης (Irodis): erou – (2, 1)

Irodiada – Ήρωδιάς (Irodias): vlăstar al eroului – (14, 3)

Isaac – Ίσαάκ (Isaac): râs; bucurie – (1, 2)

Isaia – Ήσαίας (Iseas): Domnul mântuieşte – (3, 3)

Iscariot – Ίσκαριώθ (Iskarioth): bărbat din Kerioth; omul curţii – (10, 4)

Israel – Ίσραήλ (Israil): cel ce luptă cu Dumnezeu; mintea văzătoare de Dumnezeu – (2, 6)

Iuda – Ίούδας (Iudas): lăudat să fie Domnul –  (1, 2)

 

Levi – Λευί (Levi): alipire –  (10, 3)

 

Magdala – Μαγδαλά (Magdala): turn – (15, 39)

Mamona – Μαμωνας (Mamonas): avere; zeul bogăţiei – (6, 24)

Manase – Μανασσης (Manassis): cel ce te face să uiţi –  (1, 10)

Maria – Μαρία (Maria): amărăciune – (1, 16)

Matan – Μαθθάν (Math[th]an): jertfă – (1, 15)

Matei – Μαθθαιος (Math[th]eos): darul Domnului – (9, 9)

Moise – Μωσης (Mosis): fiu, scos din apă – (8, 4)

 

Naason – Ναασσών (Naasson): şarpe – (1, 4)

Nazaret – Ναζαρέτ (Nazaret): lăstar – (2, 23)

Neftalim – Νεφθαλίμ (Nefthalim): lupta mea –  (4, 13)

Ninive – Νινευί (Ninevi): aşezare; locuinţă – (12, 41)

Noe – Νωε (Noe): odihnă; linişte – (24, 37)

 

Obed – Ίωβήδ (Iovid): slujitor – (1, 5)

Ozia – Όζίας (Ozias): Domnul este tăria mea – (1, 8)

 

Petru – Πέτρος (Petros): piatră; stâncă – (4, 18)

Pilat – Πιλάτος (Pilatos): înarmat cu suliţă – (27, 2)

Pont – Πόντος (Pontos): mare – (27, 2)

 

Rahab – Ραχάβ (Rahav): lărgământ – (1, 5)

Rahela – Ραχήλ (Rahil): mieluşea; oaie – (2, 18)

Rama – Ραμά (Rama): înălţime – (2, 18)

Roboam – Ροβοάμ (Rovoam): întins şi liber este poporul – (1, 7)

Rut – Ρούθ (Ruth): prietenie; însoţitoare – (1, 5)

 

Sadoc – Σαδώκ (Sadok): drept; neprihănit – (1, 14)

Salatiel – Σαλαθιήλ (Salathiil): am cerut lui Dumnezeu – (1, 12)

Salmon – Σαλμών (Salmon): umbrit; întunecat – (1, 4)

Samaria – Σαμάρεια (Samaria): vegherea lui Iahve – (10, 5)

Satana – Σατάν (Satan): vrăjmaş; acuzator; calomniator, pârâş – (4, 10)

Sidon – Σιδών (Sidon): vânătoare; pescuit – (11, 21)

Simon – Σίμων (Simon): cel ce aude – (4, 18)

Sion – Σιών (Sion): stâncă –  (21, 5)

Siria – Συρία (Siria): ţara de sus – (4, 24)

Sodoma – Σόδομα (Sodoma): locul pietrei de var –  (10, 15)

Solomon – Σαλωμών (Salomon): omul păcii – (1, 6)

 

Tadeu – Θαδδαιος (Thaddeos): inimos – (10, 3)

Tamar – Θαμάρ (Thamar): palmier – (1, 3)

Tir – Τύρος (Tiros): stâncă – (11, 21)

Toma – Θωμας (Thomas): geamăn – (10, 3)

 

Urie – Ουρίας (Urias): lumina Domnului – (1, 6)

 

Zabulon – Ζαβουλών (Zavulon): locuinţă – (4, 13)

Zaharia – Ζαχαρίας (Zaharias): Domnul Şi-a adus aminte – (23, 35)

Zara – Ζάρα (Zara): aurora – (1, 3)

Zevedeu – Ζεβεδαιος (Zevedeos): Domnul a dat – (4, 21)

Zorobabel – Ζοροβαβέλ (Zorovavel): născut în Babilon – (1, 12)

 

Comentarii
 1. […] Numele proprii care apar în Evanghelia după Matei […]

 2. […] on Astazi se implinesc 21 de ani …Theodora on Ce jocuri face Adriana Saftoiu…Numele proprii care … on Astazi se implinesc 21 de ani …Tenebre – 12 |… on Astazi se implinesc 21 de […]

 3. […] Savitsky, Gând licitat,George Valah,  Giana, Geanina, Haicăsepoate, Hai la plimbare, Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai,  Joaca de-a mine, Lady […]

 4. […] Ziarul, Caius, Haicăsepoate, Vania, Melami, Link-Ping, Theodora Marinescu, Cristian Lisandru, Cristian Dima, Gabi123, Flavius Obeadă, […]

 5. […] noapte în care trei dintre corpurile cereşti luminau argintiu prin fereastră, Ingvar simţi că iubirea […]

 6. […] neamului lui Adam: variantă de text: cartea neamului oamenilor. Genealogiile aveau un rol important în […]

 7. […] Ilieş, Gabriela Neagu, Gând licitat, George Valah,  Giana, Geanina, Hai la plimbare, Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai,  Joaca de-a mine, Link Ping, Lora, Lu, Lucia Verona, Manole,  Maria […]

 8. […] lui Dumnezeu: altă lecţiune este îngerii lui Dumnezeu. Philon şi Origen comentează îngerii lui Dumnezeu. […] ♦ Fiii sau îngerii […]

 9. […] „curate redă gr. καθαρός – curat, pur, care traduce ebr. tahor – care iese la lumină, […]

 10. […] pentru Ponta, care i-a arătat locul în democraţie, lui Geoană ! Bine-i spunea Napoleon lui Ney: “generale, eşti mai înalt cu un cap, decât mine, dar dacă nu-mi execuţi ordinele, voi face […]

 11. […] Gabriela Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Geanina, Hai la plimbare, Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai,  Joaca de-a mine, Link Ping, Lora, Lu, Manole,  Maria Popart,  Melami, […]

 12. […] Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Geanina, Hai la plimbare,Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai,  Joaca de-a mine, Lady A, Lilick, Link […]

 13. […] Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Geanina, Hai la plimbare,Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai,  Joaca de-a mine, Lady A, Lilick, Link […]

 14. elena agachi spune:

  Foarte interesant!

 15. nike spune:

  vad ca apar si nume de demoni
  interesanta aceasta lista

 16. […] Ezită, şi continuă: […]

 17. […] şi consacrat rege al creaţiei ca la începuturi, dar acum nu va mai domni armonia vârstei de aur, noua epocă va fi frământată de lupta omului cu animalele şi a oamenilor între ei […]

 18. […] rezerviştilor din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se arată într-un comunicat al Executivului. Potrivit Executivului, decizia ICCJ nu are efecte generale, ci doar pentru […]

 19. […] opinie, „este vorba de insulele şi coastele Mediteranei (BJ)”[13]. Insulele neamurilor sau „ostroave de neamuri sau de naţii este o expresie calchiată de Septuaginta după Textul Masoretic, […]

 20. […] cum banditul Terente a siluit-o pe coana Preoteasă, cum reacţiona ? Ar fi psalmodiat, în loc de ALELUIA…, HUOOOOOOLELUIA […]

 21. […] Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Gradina visata, Hai la plimbare, Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai,  Joaca de-a mine, Link Ping, Lora, Lu, Madi, Manole,  Maria Barbu, Maria […]

 22. […] Elena, Gabriela Ilieş, Gabriela Neagu, Gabi Savitsky, Gând licitat, George Valah,  Giana, Ioan Sorin Usca, Iulia Diana Mihai, Lilick, Link Ping, Lora, Madi, Manole,   Melami, Mirela […]

 23. […] ziua mea, Nataşa mi-a adus un buchet de ghiocei. În principiu, s-ar putea spune că este un gest frumos, însă copilul a furat florile din faţa […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s