Comentarii la I Paralipomena – 22

Posted: 07/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 22 – Pregătiri pentru zidirea casei Domnului.

 

1: Şi a zis David: „Iată casa Domnului Dumnezeu şi iată jertfelnicul lui Israel pentru arderile-de-tot!”

„Unii comentatori moderni consideră acest verset ca o concluzie la versetele 28-30 din capitolul precedent. El ar fi o explicaţie a Cronistului pentru hotărârea lui David de a transfera locul de cult de la Gabaon la Ierusalim. Faptul că YHWH a primit jertfa adusă pe aria lui Ornan (v. 28 subliniază această constatare), aflată în perimetrul Ierusalimului, deşi cortul mărturiei şi altarul se aflau în Gabaon, îl determină pe David să proclame Ierusalimul ca loc ales pentru viitorul templu al lui Dumnezeu: Aceasta este Casa Domnului… (cf. AB I Chron., p. 150)”[1].

2: Şi a poruncit David să-i adune pe toţi străinii din ţara lui Israel. Şi i-a pus cioplitori de piatră, ca să cioplească pietre netede pentru zidirea templului lui Dumnezeu.

Străinii: „termenul προσήλυτος[2] îl desemnează în Septuaginta fie pe imigrantul de altă etnie, fie, cel mai adesea, pe iudeul venit din diaspora pentru a locui împreună cu conaţionalii săi (acesta din urmă are unele drepturi religioase şi civile, dar nu este privit ca un membru deplin al comunităţii). (…) Străinii aveau anumite privilegii şi nu puteau fi asupriţi de israeliţi, dar reprezintă o importantă forţă de muncă şi, ca locuitori de mâna a doua, sunt chemaţi să facă munci pe care evreii autohtoni nu le agreează”[3].

3: Şi a pregătit David mult fier pentru piroanele uşilor şi ale porţilor, ca şi pentru legăturile lor; şi aramă atât de multă, încât nu mai putea fi cântărită;

4: şi lemn de cedru nemăsurat, de vreme ce Sidonienii şi Tirienii îi aduceau lui David lemn de cedru din belşug.

„E vorba de materialele de construcţii (în special lemn) pe care Hiram I, regele Tirului, i le-a trimis lui David pentru viitorul templu al lui Solomon, în schimbul alimentelor şi al unor avantaje teritoriale”[4].  Materialele de construcţie erau aduse de către lucrători din Tir (= stâncă) şi Sidon (= vânătoare; pescuit).

5: Şi a zis David: „Solomon, fiul meu, este încă foarte tânăr, dar casa care-I va fi zidită Domnului trebuie să fie foarte măreaţă şi vestită şi slăvită în tot pământul; eu îi voi face pregătirile”.  Şi a făcut David belşug de pregătiri înainte de a muri.

„Afirmaţia lui David că Solomon este un tinerel fraged (παιδάριον απαλόν[5]) poate fi interpretată şi din punct de vedere moral. Solomon nu este copt pentru misiunea dificilă pe care i-a hărăzit-o Domnul”[6].

6: Şi l-a chemat pe Solomon, fiul său, şi i-a poruncit să-I zidească Domnului, Dumnezeului lui Israel, templu.

7: Şi i-a zis David lui Solomon: „Fiule, eu îmi pusesem la inimă să-I zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeu.

8: Dar a fost către mine cuvântul Domnului, zicând: – Tu ai vărsat sânge din belşug şi ai purtat războaie mari; nu tu îi vei zidi numelui Meu casă, fiindcă tu ai vărsat în faţa Mea mult sânge pe pământ.

„Ideea că activitatea războinică este incompatibilă cu cea religioasă este târzie. În II Regi, războaiele nu i-au dat răgaz lui David pentru construirea Templului; acolo, Dumnezeu nu-şi motivează alegerea celui care Îi va zidi casă”[7].  Locul e un indiciu că, deşi Dumnezeu a sprijinit pe Israel în războaie, „totuşi, Dumnezeul lui Israel nu iubeşte războiul. David a fost oprit să zidească Templul deoarece, ca războinic, vărsase mult sânge. Înălţarea unui sanctuar la Ierusalim, oraş al păcii, trebuia să aştepte vremuri mai liniştite, această cinste revenind, în final, regelui Solomon, al cărui nume însuşi conţinea ideea de pace (şalom)”[8].

9: Iată, un fiu ţi se va naşte; el va fi un bărbat al odihnei; Eu îi voi da odihnă din partea tuturor vrăjmaşilor lui dimprejur, căci numele lui va fi Solomon, iar Eu îi voi da lui Israel pace şi linişte în zilele lui.

            „Numele lui Solomon derivă din şalom, care înseamnă pace (sau propăşire)”[9]. În conformitate cu numele său, Solomon va avea o domnie paşnică, deşi nu lipsită de unele cruzimi, inerente, am spune, la o curte regală.  De altfel, Cronistul va trece sub tăcere aceste cruzimi ale lui Solomon.

10: El îi va zidi casă numelui Meu şi el îmi va fi Mie fiu şi Eu îi voi fi lui Tată, iar Eu voi întări pe veci tronul domniei lui în Israel.

Verset ce poate fi lecturat şi în cheie mesianică.

11: Şi acum, fiul meu, Domnul va fi cu tine şi te va face să propăşeşti; şi tu Îi vei zidi casă Domnului Dumnezeu, aşa cum El a grăit despre tine.

12: Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi pricepere şi să te întărească peste Israel pentru ca tu să păzeşti şi să plineşti legea Domnului, Dumnezeului tău.

13: Atunci te va face El să propăşeşti, dacă tu te vei îngriji să plineşti poruncile şi judecăţile pe care Domnul i le-a poruncit lui Moise pentru Israel; fii bărbat şi puternic!; şi nu te teme, nici să te sperii!

14: Iată, eu, din sărăcia mea, am pregătit pentru casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur şi un milion de talanţi de argint; de asemenea, aramă şi fier fără măsură, căci se află din belşug; am pregătit lemnărie şi piatră; la acestea tu vei adăuga.

Sărăcia: gr. πτωχεία[10] este mai mult decât sărăcie. Literal înseamnă cerşetorie. Este un fel de exprimare a modestiei, dar David face referire şi la situaţia deplorabilă în care se afla ţara, secătuită de atâtea războaie şi molime. ♦ O sută de mii de talanţi de aur înseamnă 3.000.000 kg de aur, iar un milion de talanţi argint 30.000.000 kg argint. Hiperbola este uriaşă”[11].

15: Ai cu tine o mulţime de lucrători: meşteri, zidari în piatră, dulgheri pentru lemnărie, toţi iscusiţi în orice fel de lucru.

16: Aur, argint, aramă şi fier ai cât nu se poate cântări. Ridică-te şi fă!, şi Domnul va fi cu tine”.

17: David le-a poruncit tuturor mai-marilor lui Israel să-l ajute pe Solomon, fiul său:

18: „Oare nu e Domnul cu voi?; El v-a dat pace din toate părţile, căci El i-a dat în mâinile voastre pe locuitorii ţării, iar ţara s-a supus în faţa Domnului şi în faţa poporului Său.

19: Aşadar, puneţi-vă la inimă şi la suflet să-L căutaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru; şi ridicaţi-vă şi zidiţi-I casă sfântă Domnului, Dumnezeului vostru, ca să aduceţi chivotul legământului Domnului şi sfintele vase ale lui Dumnezeu în templul care va fi zidit în numele Domnului!”

De aici vedem că am putea considera pe David copărtaş la ridicarea Templului, prin materialele şi meşterii pe care avea să le moştenească Solomon.


[1] SEP 3, p. 82

[2] prosilitos = străin.

[3] SEP 3, p. 82

[4] SEP 3, p. 82

[5] pedarion apalon.

[6] SEP 3, p. 82

[7] SEP 3, p. 82

[8] DEI, p. 665

[9] BBVA, p. 471

[10] ptohia.

[11] SEP 3, p. 83

Comentarii
  1. pr. ciprian spune:

    Preacucernice parinte, la vecernia Sf. Trei Ierarhi, acestia sunt comparati intre aletele cu „funia rosie intreit impletita a lui Solomon”, daca mai tine eu bine minte cum am citit. Am rasfoit eu scriptura despre Solomon, dar nu am gasit decat sa i-a adus regina copaci cu tulpina rosie. Oare ce sa insemne aceasta funie? Nu tin minte sa fi invatat de ea in facultate?! Dar nici nu sunt perfect! Va rog sa ma lamuriti in acest sens. Multumesc anticipat

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s