Arhivă pentru martie, 2011

Abaddon – Αβαδδών (Avaddon): distrugere; ruină; abis – (9, 11).

Antipa – Αντιπας (Antipas): ca tatăl; în locul tatălui – (2, 13).

Apollion – Απολλύων (Apollion): care face piară; nimicitor; distrugător – (9, 11).

Armagheddon – Αρμαγεδών (Armaghedon): muntele bătăliilor (16, 16).

Asia – Ασία (Asia): Răsărit – (1, 4).

Aşer – Ασήρ (Asir): fericit – (7, 6).

 

Babilon – Βαβυλών (Vavilon): poarta zeilor (14, 8).

Balaam – Βαλαάμ (Valaam): cel care mistuie – (2, 14).

Balac – Βαλάκ (Valac): descărcător – (2, 14).

 

David – Δαυίδ (David): cel preaiubit – (5, 5).

 

Efes – Έφεσος (Efesos): râvnit; oraşul plăcerii – (1, 11).

Egipt – Αίγυπτος (Eghiptos): şedere bună; ţară închisă – (11, 8).

Eufrat – Ευφράτης (Effratis): apă dulce – (9, 14).

 

Filadelfia – Φιλαδέλφεια (Filadelfia): dragoste frăţească – (1, 11).

 

Gad – Γάδ (Gad): noroc; fericire – (7, 5).

Gog – Γώγ (Gog): prinţ; uriaş – (20, 8).

 

Hristos – Χριστός (Hristos): unsul; cel uns – (1, 1).

 

Ierusalim – Ίερουσαλήμ (Ierusalim): cetatea păcii; fundamentul păcii – (3, 12).

Iisus – Ίησους (Iisus): mântuitor; Domnul este mântuire – (1, 11).

Ioan – Ίωάννης (Ioannis): Domnul S-a îndurat – (1, 1).

Iosif – Ίωσήφ (Iosif): El să adauge – (7, 8).

Isahar – Ίσσαχάρ (Issahar): El va răsplăti –  (7, 7).

Israel – Ίσραήλ (Israil): cel ce luptă cu Dumnezeu; mintea văzătoare de Dumnezeu -(2, 14).

Iuda – Ίούδα (Iuda): lăudat să fie Domnul – (5, 5).

Izabela – Ίεζάβελ (Iezavel): din afara casei; cea curată – (2, 20).

 

Laodiceea – Λαοδίκεια (Laodikea): dreptatea poporului – (1, 11).

Levi – Λευί (Levi): alipire – (7, 7).

 

Magog – Μαγώγ (Magog): înalt; cititor în stele – (20, 8).

Manase – Μανασσης (Manassis): cel ce te face să uiţi – (7, 6).

Mihail – Μιχαήλ (Mihail): cine este ca Dumnezeu? – (12, 7).

 

Neftali – Νεφθαλίμ (Nefthalim): lupta mea – (7, 6).

 

Patmos – Πάτμος (Patmos): catarg – (1, 9).

Pergam – Περγαμος (Pergamos): fortăreaţă – (1, 11).

 

Ruben – Ρουβήν (Ruvin): iată fiu! – (7, 5).

 

Sardes – Σάρδεις (Sardis): rămăşiţă – (1, 11).

Satana – Σατάν (Satan): vrăjmaş; acuzator; calomniator, pârâş – (2, 9).

Simeon – Συμεών (Simeon): ascultare – (7, 7).

Sion – Σιών (Sion): stâncă – (14, 1).

Smirna – Σμύρνα (Smirna): mir – (1, 11).

Sodoma – Σόδομα (Sodoma): locul pietrei de var – (11, 8).

 

Tiatira – Θυατιρα (Thiatira): poarta jertfei – (1, 11).

 

Veniamin – Βενιαμίν (Veniamin): fiul mâinii drepte; fiul dreptei mele – (7, 8).

 

Zabulon – Ζαβουλών (Zavulon): locuinţă – (7, 8).