Comentarii la Iov – 6

Posted: 21/03/2009 in Iov
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 6 – Răspunsul lui Iov.

 

1: Şi răspunzând Iov, a zis:

 

2: „O, dac-ar fi catargul să-mi strângă sus frământul,

durerile să-mi pună-n balanţă pe tipsii,

Să-mi strângă sus frământul: „Verbul original sugerează acţiunea de a strânge pânza unui catarg prin învălătucire de jos în sus, ea devenind astfel o nouă greutate în cumpăna (balansul) corăbiei; cuvântul pregăteşte imaginea din versul următor”[1].

3: aceste-ar fi mai grele decât nisipul mării;

de-aceea, pe cât pare, mi-i vorba dezlânată.

Mai grea decât nisipul mării e socotită a fi, de către Origen, rătăcirea ereticilor[2].

4: Că-n trupul meu înfipte-s a’ Domnului săgeţi;

a lor întărâtare tot sângele mi-l soarbe

şi roiul lor mă-mpunge când vorba mi-o încep.

„Al doilea şi al treilea stih în Textul Masoretic: Duhul meu le soarbe otrava; spaimele lui Dumnezeu s-au rânduit împotriva mea[3].

5: Au va zbiera asinul sălbatic de-i sătul?

mugi-va oare boul cu ieslea plină-n faţă?

6: poţi să mănânci o pâine făcută fără sare?

şi unde-i oare gustul cuvintelor deşarte?

Pâinea: Textul Masoretic are: ceea ce n-are gust. ♦ vorbele goale [cuvintele deşarte]: Textul Masoretic are aici o expresie care ar desemna sucul unor ierburi; Targumul interpretează albuş de ou[4].

Sfântul Chiril al Alexandriei vede în Pâine pe Hristos, iar în sare, pe Apostoli (cf. Matei 5, 13)[5].  „Din acest verset, cineva va învăţa să-şi chivernisească cuvintele spre zidirea credinţei, ca să dea har celor ce ascultă (Efeseni 4, 29) (şi), folosindu-le la vremea potrivită şi cu rânduiala cuvenită, cei care le ascultă să devină mai supuşi”[6].

7: Că-n sufletul din mine nu-i chip de alinare,

mâncarea mea duhneşte-a miros urât de leu.

„În Textul Masoretic: Gâtlejul meu nu vrea să le atingă, sunt ca o mâncare stricată[7].

8: Că dacă Domnu-mi cheamă pe buze rugăciunea,

atuncea şi nădejdea tot El o să mi-o dea.

9: De vreme ce-a-nceput-o, rănească-mă deci Domnul,

dar tot El, pân-la urmă, să nu mă nimicească.

„Al doilea stih în Textul Masoretic: Să-şi sloboadă mâna şi să mă rupă (imaginea ţesătorului care, terminând, dă drumul suveicii şi taie firul)”[8].

„Dacă judeci drept şi priveşti întru lumina adevărului, niciodată nu trebuie să te întristezi atât de tare din pricina neplăcerilor, ci mai degrabă să te bucuri şi să mulţumeşti, ba încă să socoteşti aceasta drept singura bucurie, fiindcă lovindu-te cu dureri, nu te-am cruţat[9].

10: Mormânt fie-mi cetatea peste-ale cărei ziduri

săream; eu nu-mi ţin partea, căci sfintele cuvinte

– a Domnului rostire – eu nu le-am înşelat.

„În Textul Masoretic: Aceasta mi-ar fi totuşi mângâiere, ba chiar m-aş bucura în chinul necruţător, căci n-am dat la o parte cuvintele Celui Sfânt[10].

11: Căci ce putere oare am eu ca să mai rabd?

sau câte zile-n faţă pân’ viaţa mi-o ridică?

12: Tăria mea e oare tărie ca de piatră?

sau carnea mea e oare o carne de aramă?

13: Au nu în El nădejdea întreagă mi-o puneam?

şi, iată, ajutorul s-a-ndepărtat de mine.

„Primul stih în Textul Masoretic: Oare nu m-a părăsit orice ajutor care este în mine?”[11].

14: Departe-mi este mila,

şi-a Domnului veghere mă trece cu vederea.

„Traducerile din ebraică ale acestui verset (după un text destul de obscur şi foarte controversat în filologia biblică) cunosc numeroase variante care oscilează între: Unui om deznădăjduit i se cuvine bunătate din partea prietenului său, şi el (omul deznădăjduit) leapădă frica de Cel-Atotputernic, formulare ce se vrea foarte fidelă originalului, şi: Omul prăbuşit are dreptul la mila aproapelui său; dacă nu (dacă mila nu vine), el va lepăda frica de Cel-Atotputernic, soluţie care evită să i se atribuie lui Iov o atitudine contrară credincioşiei sale constante faţă de Dumnezeu. Septuaginta, prin formularea de faţă, pune pe seama lui Iov nu o atitudine, ci un sentiment: acela că a fost părăsit de Dumnezeu, un sentiment pe care-l va avea şi Iisus-omul pe cruce (Matei 27, 46; Marcu 15, 34)”[12].

15: Ai mei cei de aproape n-au căutat spre mine;

ca pe o albie seacă de râu m-au părăsit,

ca valul m-au trecut.

16: Temuţii mei se-aruncă asupră-mi ca un viscol,

ca sloiuri mari de gheaţă

17: ce-ncep să se topească de cum dau de căldură,

că n-a rămas nici urmă acolo unde-au fost.

18: Aşa şi eu, aicea, de toţi sunt părăsit;

parc-am pierit, sunt singur, de casă-nstrăinat.

De casă-nstrăinat: „gr. εξοικος, fără casă: Iov a ajuns un paria, un individ indezirabil”[13].

19: Priviţi acele drumuri pe care merg Temanii,

şi căile din Saba, voi, cei ce ştiţi s-alegeţi!

Temanii sunt locuitorii din Teman, cetatea din care venea Elifaz. Sabeenii, cum s-a mai arătat, denumesc triburile arabe ecvestre care trăiau din jaf.  Versetele 18-19, „în Textul Masoretic: 18. Călătorii se abat din drumul lor, suie în loc neumblat şi pier. 19. Călătorii din Tema se uită după ele (i. e. şuvoaie – n. t.), caravanele din Şeba le nădăjduiesc[14].

Cei ce ştiţi s-alegeţi: cei ce aveţi capacitatea (înţeleaptă) de a discerne. Versetul e luminat de cel următor: Temanii, încrezători în cetatea şi averile lor, pot fi prădaţi de Sabeeni (trib nomad care trăia din jafuri), realizând astfel precaritatea condiţiei umane”[15].

20: Preţ ruşinos plăti-vor

acei ce-şi pun nădejdea în bani sau în cetăţi.

„Ioan Gură de Aur are: Înroşiţi-vă de ruşine, voi care vedeţi! Vor fi datornici cei care îşi pun nădejdea în oraşe şi în averi. ♦ În Textul Masoretic: Sunt dezamăgiţi pentru că s-au încrezut, ajungând acolo sunt daţi de ruşine[16].

21: Iar voi, voi fără milă m-aţi asuprit pe mine;

acum, văzându-mi rana, cu spaimă să vă temeţi!

„În Textul Masoretic: Aşa aţi ajuns şi voi pentru mine, aţi văzut nenorocirea şi v-aţi îngrozit[17].

Văzând rănile mele, temeţi-vă! Aşadar, să lăsăm cărările celor decăzuţi, să ne ferim de praful celor cu slăbiciuni, care din pricina poftelor s-au rătăcit adesea în pustiu. Să ne întoarcem şi să urmăm calea înţelepciunii, pe care n-au călcat lăudăroşii şi trufaşii, pe care nimicnicia n-o cunoaşte, moartea n-o ştie, fiindcă Dumnezeu a croit-o. […] Dar, dacă vrei să mergi pe calea înţelepciunii şi a bunei purtări, înţelepciunea îţi spune să-L cinsteşti pe Dumnezeu şi să I te supui; iar buna purtare de asemenea îţi grăieşte să te stăpâneşti de a face păcate”[18].

22: Ce?: de la voi cerut-am vreodată de pomană?

sau de puterea voastră am eu nevoie-acum

23: să mă scăpaţi din mâna potrivnicilor mei

ori să mă scoateţi teafăr din gheare de tiran?

24: Hai, fiţi-mi voi didascali, şi eu voi amuţi;

sau dacă oareunde m-am înşelat, spuneţi-mi!

25: Dar, vai!, ce dezlânată e vorba celui drept!

Că nu din partea voastră voi cere eu tărie,

Autoironie amară.  Pentru vorbirea sa, Iov foloseşte aici acelaşi cuvânt ca în versetul 3”[19].   „Al doilea stih în Textul Masoretic: Ce mustră oare mustrarea voastră?”[20].

26: şi nici mustrarea voastră o să-mi astupe gura;

de limba voastră dulce de-acum sunt sătul.

„În Textul Masoretic: Aveţi de gând să mustraţi nişte cuvinte, când vorbele deznădăjduitului sunt vânt?”[21].

27: Aşa cum voi asupra orfanului cădeţi,

cădeţi acum asupra prietenului vostru.

28: Mă uit în ochii voştri şi nu vă voi minţi.

29: Staţi jos, cu luare-aminte, şi să nu fiţi nedrepţi,

ci fiţi şi voi odată-mpreună cu cel drept,

„La Ioan Gură de Aur primul stih este: Să nu fie nedreptate în judecată[22].

30: că-n gura mea nu este nici pic de strâmbătate.

Au nu gâtleju-acesta priceperi cercetează?

Priceperi cercetează?: „Textul Masoretic are: nu mai ştie să deosebească nenorocirea [?]”[23].


[1] BBVA, p. 562

[2] Cf. Origen, Omilii la Geneză, IX, 2

[3] SEP 4/II, p. 47

[4] SEP 4/II, p. 47

[5] Cf. Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, XII

[6] Sf. Vasile cel Mare, Regulile mici, 266

[7] SEP 4/II, p. 47

[8] SEP 4/II, p. 48

[9] Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, III, 30, 6

[10] SEP 4/II, p. 48

[11] SEP 4/II, p. 48

[12] BBVA, p. 562

[13] SEP 4/II, p. 48

[14] SEP 4/II, p. 48

[15] BBVA, p. 562

[16] SEP 4/II, p. 49

[17] SEP 4/II, p. 49

[18] Sf. Ambrozie al Milanului, Scrisori, XXVIII, 4

[19] BBVA, p. 563

[20] SEP 4/II, p. 49

[21] SEP 4/II, p. 49

[22] SEP 4/II, p. 49

[23] SEP 4/II, p. 49

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s