Comentarii la Iov – 36

Posted: 21/03/2009 in Iov
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 36 – Cuvântul lui Elihu (continuare).

 

1: Mergând mai departe, Elihu a zis:

 

2: „Îngăduie-mă încă puţin, ca să te-nvăţ,

că-n mine încă este destul din ce-am să-ţi spun.

3: Ştiinţa mea cea multă porni-va de departe,

iar eu din fapte drepte porni-voi să grăiesc

„Al doilea stih în Textul Masoretic: Şi Celui care m-a făcut să-I dau dreptate[1].

4: cu-adevărat; că altfel, de-ar fi din vorbe strâmbe,

tu strâmb vei înţelege.

„Al doilea stih în Textul Masoretic: Ci unul cu ştiinţă desăvârşită este lângă tine[2].

5: Să ştii şi tu că Domnul n-alungă pe cel bun,

pe cel ce-şi ia puterea din inima lui tare;

„Al doilea stih în Textul Masoretic: Iată, Dumnezeu este puternic şi nu alungă [pe nimeni], puternic în tăria inimii[3].

6: pe cel fără de lege nu-l cheamă iar la viaţă,

dar de la El săracii îşi vor primi dreptatea;

Cel fără de lege: „Termenul aseves îl desemnează pe omul necredincios, dar şi pe cel care are o credinţă, dar e lipsit de evlavie, de trăirea credinţei, de respectarea normelor morale ce izvorăsc din propria-i credinţă”[4].

Nu-l cheamă iar la viaţă: „zoopieo = a face (pe cineva) viu, a însufleţi. Bătrânii noştri din 1688 şi 1914 îl traduc cu a învia. Înţelesul versului este acela că Dumnezeu nu-l va rechema la viaţă (spre învierea vieţii, Ioan 5, 29) pe cel ce nu şi-a trăit adevărul credinţei. Compară şi cu Ioan 5, 21: Tatăl îi învie pe cei morţi şi le dă viaţă. Aşadar, e vorba nu numai de înviere ca fapt în sine, ci şi de ceea ce urmează după ea: viaţa (la Evanghelistul Ioan cuvântul viaţă nu se referă niciodată la viaţa fizică, ci numai la cea spirituală), sau judecata (osânda)”[5].

7: El nu-Şi întoarce ochii din faţa celor drepţi,

ci cu-mpăraţii-n tronuri

biruitori îi face; şi se vor înălţa.

8: Cei slabi, încătuşaţii,

picioarele şi-or prinde în laţul sărăciei

9: şi-apoi li se va spune-n poveste ce-au făcut

şi ce-au greşit, anume că se credeau puternici.

10: Ci El va lua aminte cu-auzul la cel drept

zicând: – Se vor întoarce din strâmbătatea lor.

„Primul stih în Textul Masoretic: Şi le deschide urechile la mustrare[6].

11: De-or asculta [de Domnul] şi dacă-I vor sluji,

în bunătăţi plini-vor belşugul lor de zile

şi-n cuviinţă, anii.

Cuviinţă: „strălucire: gr. ευπρέπεια, demnitate, maiestate, bună cuviinţă (traducerea tradiţională este mare cuviinţă)”[7].

12: Necredincioşii însă nu se vor mântui,

că n-au avut voinţă pe Domnul să-L cunoască,

şi dac-au fost sub ceartă, ei tot n-au ascultat.

„Textul Masoretic are: Iar dacă nu ascultă, vor pieri străpunşi de suliţă şi vor muri fără să ştie[8].

13: Făţarnicii lăuntrici îşi vor stârni mânie;

nu vor striga, căci gura le e de-acum legată.

Făţarnicii lăuntrici: „Literal: făţarnicii cu inima (ipokrite kardia). Este vorba nu de ipocriţii clasici, care-i înşală pe oameni prin aparenţe false, ci de ipocriţii care se înşală pe ei înşişi, în forul lor interior, printr-o subtilă pervertire a adevărului obiectiv într-un adevăr personal. Dacă făţarnicul din prima categorie îşi conduce în mod deliberat ipocrizia, cel de-al doilea riscă să nu se mai poată controla”[9].

14: De tânăr să le moară, deci, sufletul din ei

şi viaţa lor să fie rănită-adânc de îngeri,

Să fie rănită-adânc de îngeri: „Textul Masoretic are: şi viaţa lor printre desfrânaţi – aluzie la idolatrie şi la prostituţia sacră ce se practica pe lângă templele păgâne”[10].

15: că ei pe cel nevolnic şi slab l-au necăjit;

dar [Domnul] rânduieşte dreptate celor blânzi.

„Textul Masoretic are: Dar El îl izbăveşte pe sărac prin [însăşi] sărăcia lui şi prin suferinţă îi deschide urechea[11].

16: Pe tine dar din gura vrăjmaşilor te-o scoate

să-ţi fie masa-ntinsă şi plină de grăsime,

încât să se reverse-n adâncul de sub ea.

„Textul Masoretic are: Şi pe tine vrea să te tragă afară din gura strâmtorării, la loc larg fără oprelişti, iar masa ta [să fie] plină de tot belşugul (literal: grăsime – n. t.)”[12].

17: Nu, nu va sta dreptatea departe de cei drepţi!

18: În schimb, mânie mare pe cei necredincioşi

cu daruri necurate primite pe nedrept.

Versetele 17-18: „În Textul Masoretic textul e dificil. Una din interpretările posibile: 17. Atunci tu vei face judecată celor răi şi mâinile tale vor împărţi dreptatea. 18. Dar ia seama ca bogăţia să nu te ademenească şi vreun dar bogat să nu te corupă! (Terrien)”[13].

19: De bunăvoie mintea să nu te-abată-n cale,

ea, de la ruga celor slăbiţi întru nevoi.

Din cei ce au puterea

20: să nu-l scoţi pe nici unul afar’ în toiul nopţii

ca-n locul său să urce mulţime de norod;

„Text dificil, cu punctuaţie derutantă în Septuaginta. Cât despre cel masoretic, el este atât de alterat, încât versetele 19 şi 20 sunt foarte departe de un înţeles cât de cât limpede, ceea ce-l face pe Osty să le lase netraduse, spre a nu cădea în capcana unor tălmăciri fanteziste. Cel de faţă pare a se referi la greşala de a detrona o personalitate spre a o înlocui cu entităţi gregare”[14].  „Şi în Textul Masoretic textul e la fel de neinteligibil; fiecare traducător propune diferite emendări pentru a-i da cât de cât un sens”[15].

21: fereşte-te să lucri ceva fără-de-cale,

că-ntru aceasta liber vei fi de sărăcie.

22: Cel-Tare întăreşte întru tăria Lui,

că, iată, cine-i oare puternic cum e El?

„Versetul 22 marchează începutul ultimei secţiuni din discursul lui Elihu, rezervat atotputerniciei divine”[16].

23: Cine-a făcut cercare în lucrurile Lui

şi cine-i ca să-I spună: Strâmb ai lucrat aici!?

24: Adu-ţi aminte: mare-i lucrarea Lui, pe care

o laudă tot omul.

„Al doilea stih în Textul Masoretic este: pe care au cântat-o oamenii[17].

25: Tot omul vede-n sine

câţi pământeni ca dânsul au trupul plin de răni.

„Al doilea stih în Textul Masoretic este: omul o priveşte de departe[18].

26: Cel-Tare-i pretutindeni, dar noi nu vom cunoaşte

al anilor Săi număr, fiind El nesfârşit.

27: Bob numărat Îi sunt Lui grăunţii mici de ploaie,

cei ce-naintea ploii se strâng, de sus, în nor;

„Elihu deschide o amplă pledoarie menită să ateste puterea şi măreţia lui Dumnezeu ce se manifestă îndeosebi prin fenomenele meteorologice (fenomene, adăugăm noi, pe care omul nici astăzi nu le poate controla), cu scurte şi neaşteptate incursiuni în efectele acestora asupra omului şi animalelor. Autorul foloseşte uneori metafore de o rară subţirime”[19]. 

„Aşadar, Cel ce a aşezat pe toate cu cumpănă şi cu măsură – că după cum spune Iov: La El sunt numărate şi picăturile de ploaie – ştia cât timp i-a rânduit lumii spre dăinuire şi cât de multă hrană să-i fie dată focului. Aceasta-i pricina belşugului de ape la facerea lumii”[20].

28: când cad, ei cad în sine ca nişte vechituri

umbrind mulţimi nespuse de pământeni cu norul.

El vreme rânduit-a la fiare şi cirezi,

ca ele să-şi cunoască, la ceasul lor, culcuşul.

Acestea toate-n cuget nu-ţi dau nici o uimire?

şi inima din tine nicicum n-o primenesc?

„Textul Masoretic are: Iar norii o revarsă şi o picură deasupra multor oameni[21].

29: Şi dacă vei pricepe cum se lărgeşte norul

fiind cu sine însuşi egal în cortul lui,

30: ei bine, iată, [Domnul] a-ntins spre el o rază,

şi el acoperit-a străfundurile mării.

„Dacă cineva încearcă să vorbească despre Dumnezeu, mai întâi să vorbească despre marginile lumii. Locuieşti pământul şi nu cunoşti marginea locuinţei tale şi a pământului! Cum vei putea să înţelegi, după vrednicie, pe Făcătorul pământului? Vezi stelele, dar pe Făcătorul lor nu-L vezi. Numără stelele pe care le vezi şi atunci vorbeşte despre Cel care nu se vede, despre Cel care numără mulţimea stelelor şi le numeşte pe toate cu numele lor (Psalmi 146, 4). Picăturile ploilor mari, care au căzut de curând, aproape că ne-au prăpădit[22]. Numără numai picăturile care au căzut peste acest oraş; dar nu peste oraş; numără, dacă ţi-i cu putinţă, picăturile care au căzut timp de o oră peste casa ta. Totuşi, este cu neputinţă. Cunoaşte-ţi, deci, slăbiciunea! Din acestea cunoaşte puterea lui Dumnezeu. Picăturile ploii sunt numărate de El (v. 27), nu numai cele vărsate acum peste tot pământul, ci de totdeauna chiar. Soarele este făptura Lui; este mare, dar foarte mic în comparaţie cu tot cerul. Uită-te mai întâi la soare şi după aceea iscodeşte pe Stăpân”[23].

31: Că-ntru acestea [Domnul] va judeca popoare

şi celor în putere le dă belşug de hrană.

Toate acestea sunt aplicate şi îngerilor, trimişi de Dumnezeu să-i lumineze pe oameni: „Aceasta arată puterea lor roditoare, de viaţă făcătoare, sporitoare şi desăvârşitoare, care producând ploaia spirituală, trezeşte prin revărsarea valurilor ei în sânul primitor al durerilor naşterea vieţii”[24].

32: Cu mâinile-amândouă El fulgerul l-ascunde

şi tot El îl trimite spre ţintă să lovească;

33: tot El îi dă de veste prietenului Său,

şi despre-agoniseală, şi despre nedreptate.

„Textul Masoretic are: Tunetul (cuvântul are un omograf care înseamnă «prieten» – n. t.) Său vesteşte despre El, chiar şi turmele [Îi simt] venirea. Stihul al doilea este neclar şi s-au propus şi alte emendări”[25].


[1] SEP 4/II, p. 127

[2] SEP 4/II, p. 127

[3] SEP 4/II, p. 127

[4] BBVA, p. 603

[5] BBVA, p. 603

[6] SEP 4/II, p. 128

[7] SEP 4/II, p. 128

[8] SEP 4/II, p. 128

[9] BBVA, p. 604

[10] SEP 4/II, p. 128

[11] SEP 4/II, p. 128

[12] SEP 4/II, p. 128

[13] SEP 4/II, p. 129

[14] BBVA, p. 604

[15] SEP 4/II, p. 129

[16] SEP 4/II, p. 129

[17] SEP 4/II, p. 129

[18] SEP 4/II, p. 129

[19] BBVA, p. 604

[20] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, III, 5

[21] SEP 4/II, p. 130

[22] Amănunt care privea pe ascultători, referindu-se la vreun eveniment recent. Cuvântarea se va fi ţinut în anotimpul ploios.

[23] Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele, VI, 4

[24] Sf. Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească, 6

[25] SEP 4/II, p. 130

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s