Comentarii la Iov – 25

Posted: 21/03/2009 in Iov
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 25 – Cuvântul lui Bildad.

 

1: Şi răspunzând Bildad din Şuah, a zis:

 

2: „Ce credeţi?: pasul dulce, sau frica-i de la El,

El, Cel ce face totul în cele preaînalte?

Pasul dulce încearcă să echivaleze cuvântul prooimion (folosit numai aici în Vechiul Testament), care înseamnă intrare, introducere, preambul, preludiu (la un discurs sau o piesă muzicală), mişcarea lină şi liniştitoare care-şi propune să atragă atenţia. E alternativa fricii (de fapt, frica de Dumnezeu), cea pe care Bildad pare să conteze”[1].  Cele preaînalte: înălţimile cerurilor, de unde Dumnezeu stăpâneşte, veghează şi rânduieşte totul, de la astre până la vietăţile mărunte”[2]. „Textul Masoretic are: Cârmuirea şi spaima sunt la El; El face pace în înălţimile Sale[3].

 

3: Cin’ crede că tâlharii-s lăsaţi la nesfârşit?

şi cine oare fi-va scutit de pânda Lui?     

„Textul Masoretic are: Îi poate număra cineva oştirile? Şi peste cine nu se ridică lumina Lui?”[4].

4: Cum poate muritorul să fie drept la Domnul

şi cum se curăţa-va născutul din femeie?

Răspunsul l-a dat Hristos, instituind Sfintele Taine ale Bisericii.

5: El porunceşte lunii, şi ea nu luminează,

şi-n faţa Lui curate nici stelele nu sunt.

„În Textul Masoretic: Iată, până şi luna nu străluceşte şi stelele nu sunt curate în ochii lui[5].

Versetul e aplicat întregii lumi create: „Despre creaturi s-a zis: Cine se va lăuda că are inima curată, sau cine va îndrăzni să spună că este curat de păcate? (Pilde 20, 9). Dumnezeiasca Scriptură, extinzând această spusă, zice: Stelele nu sunt curate înaintea Lui. Căci îngerii, deşi sunt mult mai presus de noi şi au o statornicie mai întărită în virtute, n-au păstrat toţi starea lor de la început. Căci, deoarece au fost unii desprinşi din ea, toată firea creaturilor raţionale e socotită capabilă de păcat şi neputând să nu se împărtăşească de păcat. Astfel şi fiinţa cuvântătoare de pe pământ şi asemănătoare lui Dumnezeu n-a rămas timp îndelungat ca la început, ci a căzut în primul Adam. Deci creatura nu a fost cu desăvârşire neschimbată şi de neprefăcut şi înzestrată cu puterea de a rămâne la fel prin fire. Aceasta I se potriveşte numai Celui ce este cu adevărat Dumnezeu”[6].  Tot de aici, un cuvânt asupra dumnezeirii Duhului, deşi se recurge, oarecum, la o forţare a textului biblic, care nu vorbeşte explicit despre Sfântul Duh: „Duhul Sfânt care e în Dumnezeu va fi, pe drept cuvânt, neschimbabil, incoruptibil şi inalterabil. Iar firea celor făcute şi create este schimbătoare, ca una ce e în afara fiinţei lui Dumnezeu şi a luat existenţă din cele ce nu sunt. Iar îngerii care nu şi-au păstrat starea lor de la început, ci şi-au părăsit locaşul lor propriu, i-a păstrat sub întuneric spre judecata zilei celei mari (cf. 4, 18), iar stelele nu sunt curate înaintea Lui”[7].

6: Atunci, ce să mai spunem de omul-putrejune,

de fiul său de carne, al omului, un vierme!”

Bildad pune alături spre comparaţie puterea divină şi slăbiciunea omenească.


[1] BBVA, p. 588

[2] BBVA, p. 588

[3] SEP 4/II, p. 100

[4] SEP 4/II, p. 100

[5] SEP 4/II, p. 100

[6] Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, V

[7] Sf. Atanasie cel Mare, Epistolele către Serapion, I, 26 – La 4,18 socotim că textul nu se referă la îngerii căzuţi, ci la cei rămaşi în preajma lui Dumnezeu. Chiar şi în aceia se găseşte vină şi nici în ei nu se încrede Domnul; credem că astfel e subliniată suprasfinţenia lui Dumnezeu faţă de sfinţenia la care ajung creaturile prin împărtăşire de El; altfel, o comparaţie cu îngerii căzuţi, n-am socoti-o tocmai potrivită pentru Dumnezeu şi aceea n-ar sublinia sfinţenia Sa. Locul de aici, vorbind despre necurăţia stelelor faţă de Dumnezeu, întăreşte presupunerea noastră.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s