Comentarii la Iov – 15

Posted: 21/03/2009 in Iov
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 15 – Cuvântul lui Elifaz.

 

1: Atunci Elifaz din Teman a răspuns, zicând:

 

2: „Care-nţelept răspunde cu judecăţi de vânt

şi pântecele-şi umflă cu lacrimi bătăioase,

„Al doilea stih în Textul Masoretic: Şi vântul de răsărit îi umple pântecele. ♦ Grigorie cel Mare face următoarea comparaţie: Iov simbolizează Biserica universală, iar prietenii săi, pe eretici, care, sub pretextul că-L apără pe Domnul, vorbesc fără motiv şi aruncă vorbe de ocară împotriva celor drepţi (cf. Moralia in Iob XII, 28)”[1].

3: mustrând cu-atâtea vorbe-n afara cuviinţei

şi prin cuvinte care n-aduc nici un folos?

4: Au frica ta de Domnu-ntr-atât ţi-ai lepădat-o,

să spui astfel de vorbe chiar stând în faţa Lui?

„Al doilea stih în Textul Masoretic: Şi nimiceşti meditarea (ebr. sihah = meditarea şi vorbirea despre cele sfinte – n. t.) în faţa lui Dumnezeu?”[2].

5: Că propriile-ţi vorbe te învinovăţesc,

de nu cumva ales-ai să ne vorbeşti de sus.

„Literal: de nu cumva ales-ai cuvintele celor tari, cel tare (dynastes) fiind suveranul care-şi poate permite să le vorbească altora peste umăr. Textul Ebraic presupune chiar o aluzie la şarpele din Facerea 3, 1, al cărui limbaj e construit pe dispreţul faţă de adevărul şi suveranitatea lui Dumnezeu”[3].  „Al doilea stih în Textul Masoretic: şi-ţi alegi limba celor vicleni. ♦ Ioan Gură de Aur comentează: nu ţi-ai dat seama că ai adoptat limbajul celor înfumuraţi?”[4].

6: Nu eu acum te-nvinui, ci însăşi gura ta,

şi martori împotrivă-ţi sunt chiar a’ tale buze.

7: Ce dar? eşti tu întâiul-născutul dintre oameni?

sau tu mai înainte de munţi te-ai plămădit?

„Unii au văzut în acest verset o aluzie la motivul primului om (Adam, înainte de păcat, se bucura de o ştiinţă excepţională), iar expresia din stihul al doilea trimite la Înţelepciunea personificată din Proverbe 8, 25, cea care, la facerea lumii, a fost prezentă la sfatul lui Dumnezeu”[5].

8: sau tu cu-auzul stat-ai cândva la sfat cu Domnul

şi numai întru tine s-a strâns înţelepciunea?

9: Ce ştii tu-n lumea asta să nu o ştim şi noi?

sau ce pricepi tu, oare, şi noi să nu pricepem?

10: Că şi la noi se află bătrâni şi vechi-de-zile,

mai încărcaţi de zile chiar decât tatăl tău.

11: Puţine răni ai faţă de ce-ai păcătuit,

că multe-ţi sunt la număr greşalele, prea multe.

„Textul Masoretic are: Sunt prea neînsemnate pentru tine mângâierile lui Dumnezeu şi cuvintele blânde care ţi se spun?”[6].

„Noi, însă, lăsând la o parte supărarea pentru cele ce ne lipsesc, să ne învăţăm să mulţumim lui Dumnezeu pentru cele ce avem. În împrejurările grele ale vieţii, să spunem înţeleptului Doctor: […] Puţin am fost bătuţi pentru cele ce-am păcătuit!”[7].

12: Ce fel de îndrăzneală din inima ta curge,

sau ce anume oare aşteaptă ochii tăi

„Textul Masoretic are: Încotro te târăşte inima ta şi la ce clipesc ochii tăi?”[8].

13: de ţi-a zbucnit mânia de faţă-aici cu Domnul

şi-ai slobozit din gură cuvinte ca acestea?

14: Căci cine, om fiind, va fi fără prihană,

sau cum va fi curat născutul din femeie?

„Vulgata a tradus: Quid est homo, ut immaculatis sit? (ce este omul, ca să fie neprihănit?). ♦ Grigorie cel Mare spune că termenul om  evocă o fiinţă pământească şi slabă; spune, de asemenea, că etimologia cuvântului homo este humus (cf. Moralia in Iob XII, 37)”[9].

„De aceea, toţi oamenii osteniţi şi apăsaţi de povara păcatelor firii sunt chemaţi la mângâiere de Cuvântul lui Dumnezeu”[10].

15: Că dacă El nu-i crede nici chiar pe sfinţii Săi

şi-n dreptul feţei Sale nici cerul nu-i curat,

Prin sfinţii Săi sunt înţeleşi, aici, îngerii. 

„Judecăţile Tale, Doamne, tună deasupra mea şi, cu spaimă şi cutremur, Tu zgudui toate oasele mele, iar sufletul meu este tare înfricoşat. Rămân înmărmurit şi mă gândesc că nici cerurile nu sunt curate în faţa ochilor Tăi[11].

16: cum o să fie omul cel urâcios şi scârnav,

acel ce nedreptatea o soarbe ca pe apă?

17: Aş vrea să-ţi spun un lucru de mare preţ. Ascultă:

Voi povesti eu însumi, şi ce-am văzut cu ochii,

Am văzut: „verbul ebraic echivalat astfel se referă la vederea extatică sau eshatologică a lui Dumnezeu”[12].

18: şi ce-au spus înţelepţii

nimic ţinând în taină de la părinţii lor

19: (cei cărora pământul acesta le-a fost dat

şi nimeni de-altă naţiune venise printre ei).

„Elifaz îşi atribuie o înţelepciune moştenită din vremea când ea nu putea fi alterată de influenţe străine”[13].

20: Nelegiuitu-şi duce vieaţa numai-n grijă,

şi-n anii daţi cu număr tiranului puternic

Grijă: „grijă, îngrijorare, nelinişte, preocupare continuă, anxietate”[14].

21: el n-are decât spaime ţipându-i în urechi,

şi-atunci când i se pare că-n casa lui e pace

îi vine prăbuşirea.

22: El nu mai poate crede că scapă de-ntuneric;

sortit simţindu-şi trupul să piară sub tăiş

23: sau rânduit anume vulturilor spre hrană,

în sineşi el nu vede nimic decât căderea.

Iar ziua de-ntuneric îl bântuie cu spaime,

„În Textul Masoretic: El rătăceşte după hrană, dar unde? Ştie că îl aşteaptă ziua de-ntuneric[15].

24: nevoia şi necazul îl ţin împresurându-l

ca pe-un voivod ce cade-nainte de-a se bate.

25: Că mâinile-mpreună şi-a ridicat spre Domnul,

dar s-a-ncontrat cu Domnul Atoateţiitorul

„Textul Septuagintei pare a sugera, printre altele, şi păcatul ipocriziei: pe de-o parte, demnitarul nelegiuit pare a-L implora pe Dumnezeu cu mâinile ridicate, pe de alta el I se împotriveşte”[16].

26: şi i-a ieşit nainte cu vorbe de ocară

şi cu cerbicea groasă a pavezelor lui;

„Grigorie cel Mare aplică aceste cuvinte Antihristului (cf. Moralia in Iob XII, 48)”[17].

27: că faţa şi-a-nvelit-o pe toată cu grăsime

şi şi-a făcut pe coapse răzoare de osânză;

„Grăsimea era simbolul insensibilităţii religioase şi decăderii morale; vezi Deuteronom 32,15. În unele ediţii greceşti urmează emistihul: lauda lui, sudalma[18].

28: el va trăi-nlăuntrul cetăţilor pustii

şi va intra în case de nimeni locuite;

şi ce-au gătit aceia va fi cărat de alţii.

29: Bogat n-o să devină, averi n-o să-i rămână,

nici umbră nu-i va face pământului, pieziş,

30: şi nici din întuneric nu va avea scăpare;

odrasla lui cea verde va veşteji-o vântul

şi floarea va cădea.

31: Să nu se-ncreadă-n sine că-n veac va dăinui,

căci doar deşertăciune veni-va peste el.

„Primul stih în Textul Masoretic: Să nu se încreadă în deşertăciunea lui, care-l rătăceşte[19].

32: Securea-l va răpune-nainte de-a-i fi vremea,

şi tânăra-i mlădiţă putere nu va prinde.

33: Cules ca agurida va fi, naintea vremii,

şi va cădea ca floarea măslinului sătul.

34: Că mărturia celui necredincios e moartea

şi foc va arde casa celor spurcaţi la daruri.

Primul stih în „Textul Masoretic: căci adunarea celui nelegiuit e fără rod[20].

35: În pântece ca-n sarcini va zămisli dureri,

dar nu i se vor naşte decât deşertăciuni,

căci el, acolo-n pântec, găteşte vicleşug.”

„Textul Masoretic are: Zămislesc necaz şi nasc răutate; pântecele [lor] pregăteşte înşelăciune. Acest verset constituie o expresie proverbială. Principiul va fi reluat în Noul Testament, cu o lărgire eshatologică (Galateni 6, 8). ♦ Grigorie cel Mare interpretează cuvintele lui Elifaz ca pe o acuză de ipocrizie pe care acesta i-o aduce lui Iov. Însă în comportamentul lui Iov nu a existat duplicitate, el având o inimă simplă şi dreaptă (cf. Moralia in Iob XII, 64)”[21].

Rezumând, în cap. 15 Elifaz îl mustră pe Iov pentru îndrăzneala cu care acesta critică înţelepciunea lui Dumnezeu.


[1] SEP 4/II, p. 72

[2] SEP 4/II, p. 72

[3] BBVA, p. 574

[4] SEP 4/II, p. 72

[5] SEP 4/II, p. 72

[6] SEP 4/II, p. 73

[7] Sf. Vasile cel Mare, Omilii şi Cuvântări, V, 6

[8] SEP 4/II, p. 73

[9] SEP 4/II, p. 73

[10] Origen, Contra lui Celsus, III, 63

[11] Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, III, 17,1

[12] SEP 4/II, p. 73

[13] BBVA, p. 575

[14] BBVA, p. 575

[15] SEP 4/II, p. 74

[16] BBVA, p. 575

[17] SEP 4/II, p. 74

[18] BBVA, p. 575

[19] SEP 4/II, p. 74

[20] SEP 4/II, p. 75

[21] SEP 4/II, p. 75

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s