Comentarii la Neemia – 3

Posted: 15/03/2009 in Neemia
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 3 – Rezidirea Ierusalimului.

 

1: Atunci s-a ridicat Eliaşib, marele preot, împreună cu fraţii săi preoţi, şi au zidit Poarta Oilor şi au sfinţit-o până la turnul Mea; şi i-au pus uşile şi au sfinţit-o până la turnul Hananeel.

„Acest capitol oferă numeroase date asupra topografiei Ierusalimului din acea vreme. Lucrările de rezidire au fost distribuite, pe porţiuni, fie unor familii, fie locuitorilor dintr-un anume teritoriu, fie unor bresle de meseriaşi; ele încep cu Poarta Oilor (pe unde intrau animalele de jertfă) şi se termină la aceeaşi Poartă (v. 32). Eliaşib era fiul lui Iosua şi nepotul lui Ioţadac (Ezdra 3, 2)”[1].  Poarta Oilor: cf. Ioan 2-3, invocat de Beda, care explică: Prin ea se aduceau turmele care urmau să fie jertfite în templu. Turmele şi peştele (v. 3) îi simbolizează pe credincioşi (ibid., III, ad loc.)”[2].  Lucrările sunt pornite de arhiereul Eliaşib (= Dumnezeu vrea să răsplătească), ajungând până la turnul Hananeel (= Dumnezeu a fost milostiv).

2: Lângă Eliaşib au zidit oamenii din Ierihon, iar lângă aceştia a zidit Iacur, fiul lui Imri.

În continuare au zidit oamenii din Ierihon (= cetatea palmierilor; oraşul parfumurilor), apoi Iacur – ebr. Zacur (= păstrat în amintirea lui Dumnezeu), fiul lui Imri (= vorbăreţ).

3: Fiii lui Senaa au zidit Poarta Peştilor şi au acoperit-o şi i-au pus uşile şi zăvoarele şi gratiile.

Urmau fiii lui Senaa (= duşmănie).

4: De la aceştia, mai departe, rândul i-a fost lui Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; lângă acesta, Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; iar mai departe, Ţadoc, fiul lui Baana.

Urma Meremot (= amărăciunea morţii), fiul lui Urie (= lumina mea este Iahve), fiul lui Hacoţ (= ghimpe; spin); lângă el, Meşulam (= iubitor de pace), fiul lui Berechia (= Domnul a binecuvântat), fiul lui Meşezabeel (= Dumnezeu eliberează); apoi Ţadoc (= drept), fiul lui Baana (= cel răbdător şi evlavios; fiul suferinţei).

5: Alături de ei, cei din Tecoa; dar fruntaşii acestora nu şi-au pus grumazul la treabă.

Sunt amintiţi şi cei din Tecoa (= sunetul trâmbiţei), cu o notă critică pentru fruntaşii acestora.

6: Ioiada, fiul lui Paseah, şi Meşulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche şi i-au pus uşile şi zăvoarele şi gratiile.

La Poarta Veche au lucrat Ioiada (= Domnul a cunoscut), fiul lui Paseah (= născut de Paşte), şi Meşulam (= iubitor de pace), fiul lui Besodia (= apropiat Domnului).

7: Alăturea de ei a reparat Melatia Gabaonitul şi Iadon din Meronot, precum şi oamenii din Gabaon şi din Miţpa, cei de sub stăpânirea guvernatorului de dincoace de Râu.

Urmau Melatia (= Domnul a eliberat) din Gabaon (= cetatea dealurilor) şi Iadon (= judecător este Dumnezeu; Domnul lucrează) din Meronot (= amărăciuni); apoi oamenii din Gabaon şi Miţpa (= turn de veghere).

8: Alăturea de ei au făcut reparaţiile Uziel, fiul lui Harhaia argintarul, iar de la acesta înainte a reparat Hanania, fiul lui Rocheim; şi au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat.

În continuare a reparat Uziel (= puterea mea este Dumnezeu), fiul lui Harhaia (= mânia Domnului), apoi Hanania (= Domnul a fost milostiv), fiul lui Rocheim (= făcător de mir).

9: De la ei încolo a reparat Refaia, fiul lui Hur, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Ierusalimului.

Urma Refaia (= Domnul a vindecat), fiul lui Hur (= nobil; născut liber).

10: Lângă acesta a reparat, în faţa casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf; iar lângă el Hatuş, fiul lui Haşabneia.

Urmau Iedaia (= Iahve cunoaşte), fiul lui Harumaf (= nas crestat), şi Hatuş (= luptător pentru adevăr), fiul lui Haşabneia (= Iahve m-a luat în seamă).

11: Alăturea de el au reparat Malchia, fiul lui Harim, şi Haşub, fiul lui Pahat-Moab, până la turnul Cuptoarelor.

Alături au reparat Malchia (= regele meu este Iahve), fiul lui Harim (= sfinţit lui Dumnezeu), şi Haşub (= apreciat), fiul lui Pahat-Moab (= prinţul Moabului).

12: De la ei înainte a reparat Şalum, fiul lui Haloheş, căpetenia celeilalte jumătăţi a ţinutului Ierusalimului; el, împreună cu fiicele sale.

Urma Şalum (= paşnic), fiul lui Haloheş (= cel tăcut).

13: Hanun şi locuitorii din Zanoah au reparat Poarta Văii; au zidit-o şi i-au pus uşile şi zăvoarele şi gratiile; tot ei: o mie de coţi de zid, până la Poarta Gunoiului.

Urmau Hanun (= cel cinstit; favorizat) şi locuitorii din Zanoah (= părăsit).

Poarta Văii: poartă din sud-vestul oraşului care dă spre valea Hinnom. La circa 500 m de ea se afla, în sud, Poarta Gunoiului, denumită astfel pentru că pe acolo se aruncau gunoaiele”[3].

14: Malchia, fiul lui Recab, căpetenia ţinutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului, el şi fiii săi; i-au pus uşile şi zăvoarele şi gratiile.

Poarta Gunoiului a fost reparată de Malchia (= regele meu este Iahve), fiul lui Recab (= călăreţ), căpetenia ţinutului Bet-Harechem (= casa viţei de vie).

15: Şalum, fiul lui Col-Hoze, căpetenia ţinutului Miţpa, a reparat Poarta Izvorului; a zidit-o, a acoperit-o şi i-a pus uşile şi gratiile. El a făcut şi zidul de la scăldătoarea Siloam, de lângă grădina regelui, până la scara ce coboară din cetatea lui David.

Poarta Izvorului a reparat-o Şalum (= paşnic), fiul lui Col-Hoze (= profet desăvârşit; cel ce vede totul), căpetenia ţinutului Miţpa (= turn de veghere); el a făcut şi zidul scăldătorii Siloam (= trimis).

16: De la el înainte a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Bet-Ţur, până la grădina mormintelor lui David şi până la iazul cel făcut de mână şi până la Casa Vitejilor.

Urma Neemia (= mângâierea lui Iahve), fiul lui Azbuc (= libertate; pustiire deplină), căpetenia unei jumătăţi a ţinutului Bet-Ţur (= casa stâncii).

Casa Vitejilor  ar putea fi o cazarmă. grădina mormântului lui David: conform unei alte tradiţii, regele David ar fi fost înmormântat la Betleem. Beda speculează coincidenţa de loc: Iisus Hristos va fi înmormântat acolo unde a fost înmormântat şi strămoşul Lui după trup, David, adică la Ierusalim (ibid., III, ad loc.). Beda se opreşte, dând interpretări istorice, alegorice sau mistice, asupra mai multora dintre aceste edificii reparate de evreii întorşi din exil”[4].

17: De la el înainte au reparat leviţii: Rehum, fiul lui Bani; lângă acesta, Haşabia, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Cheila, din partea acestui ţinut.

Urmau levitul Rehum (= milostiv), fiul lui Bani (= fiul meu), apoi Haşabia (= Iahve a adăugat), căpetenia unei jumătăţi a ţinutului Cheila (= adunare; comunitate).

18: Mai departe au reparat fraţii săi: Bavai, fiul lui Henadad, căpetenia celeilalte jumătăţi din ţinutul Cheila,

Urma Bavai (= cel ambiţios), fiul lui Henadad (= favoarea zeului Hadad; bunăvoinţă), căpetenia celeilalte jumătăţi a ţinutului Cheila.

19: iar lângă el, Ezer, fiul lui Iosua, căpetenia din Miţpa, a reparat o altă parte a turnului urcuşului, până la colţ.

Urma Ezer (= ajutor), fiul lui Iosua (= Domnul este mântuire), căpetenia din Miţpa (= turn de veghere).

20: Alăturea de el, Barac, fiul lui Zabai, a reparat o a doua parte, de la colţ până la poarta casei lui Eliaşib, marele preot.

Alături a reparat Barac (= fulger; trăsnet), fiul lui Zabai (= cel care hoinăreşte).

21: După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a reparat o altă parte de zid, de la poarta casei lui Eliaşib până la capătul casei lui Eliaşib.

În continuare a reparat Meremot (= amărăciunea morţii), fiul lui Urie (= lumina mea este Iahve), fiul lui Hacoţ (= spin).

22: După el au reparat preoţii, locuitori ai vecinătăţilor.

Vecinătăţi: „Textul Masoretic are hakkikkar, din regiune, termen care se referă de obicei la locuitorii din zona Ierihonului (TOB, nota ad loc.)”[5].

23: Lângă el, Veniamin şi Haşub au reparat zidul din dreptul casei lor. Lângă ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a reparat partea de lângă casa lui.

Urmau Veniamin (= fiul dreptei) şi Haşub (= apreciat), apoi Azaria (= ajutorul lui Iahve), fiul lui Maaseia (= lucrarea Domnului), fiul lui Anania (= Iahve este îndurător). Acesta din urmă va fi locuit lângă zidul cetăţii.

24: Lângă acesta, Binui, fiul lui Henadad, a reparat o altă bucată de zid, de la casa lui Azaria până-n dreptul colţului.

Urma Binui (= rudenie; zidire), fiul lui Henadad (= bunăvoinţă).

25: Palal, fiul lui Uzai, a reparat în dreptul unghiului şi al turnului care se ridică deasupra casei de sus a regelui, cea din apropierea curţii închisorii. Lângă acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paroş.

Urmau Palal (= Dumnezeu a judecat), fiul lui Uzai (= puternic), şi Pedaia (= Dumnezeu a mântuit), fiul lui Paroş (= săritor; purice).

26: Iar natineii, care locuiau pe deal, au reparat zidul până în dreptul Porţii Apelor, spre răsărit, şi până la turnul cel înalt.

Poarta Apelor (sau, în SEP 3, a Apei): „se presupune că e o poartă de la palat, nu din zid”[6].

27: După ei, cei din Tecoa au reparat o altă parte, cea din dreptul turnului celui înalt până la zidul lui Ofel.

„Pentru reparaţiile făcute de locuitorii din Tecoa, vezi şi 3, 5. ♦ Ofelul este partea de sud a înălţimii pe care se aflau palatul regal şi Templul”[7].  Cei din Tecoa (= sunetul trâmbiţei) au reparat până la zidul lui Ofel (= turn; movilă).

28: De la Poarta Cailor în sus au reparat preoţii, fiecare în dreptul casei sale.

29: De la ei înainte a reparat Ţadoc, fiul lui Imer, în dreptul casei sale; iar după el a reparat Şemaia, fiul lui Şecania, străjerul Porţii Răsăritului.

După preoţi, a reparat Ţadoc (= drept), fiul lui Imer (= desăvârşit), apoi Şemaia (= Iahve a ascultat), fiul lui Şecania (= locuinţa lui Iahve).

30: După el, Hanania, fiul lui Şelemia, şi Hanum, al şaselea fiu al lui Ţalaf, au reparat o altă parte din zid. După ei, Meşulam, fiul lui Berechia, a reparat în dreptul locuinţei lui.

Urmau Hanania (= Domnul a fost milostiv), fiul lui Şelemia (= Dumnezeu a răsplătit), Hanum (= cel cinstit), fiul lui Ţalaf (= rănit), apoi Meşulam (= iubitor de pace), fiul lui Berechia (= Domnul a binecuvântat).

31: După el Melchia, fiul lui Sarefi, a reparat până la casa natineilor şi a negustorilor de unelte, din dreptul porţii lui Micfad până la scara din colţ.

Urma Melchia (= Iahve este rege), fiul lui Sarefi (= aprins). Micfad (= mustrare; loc stabilit).

„Textul Masoretic: Melchia, cel din breasla argintarilor”[8].

32: Iar de la scara din colţ până la Poarta Oilor au reparat argintarii şi negustorii.

32: Şi a fost că de-ndată ce Sanbalat a auzit că noi refacem zidul, i s-a făcut rău şi tare s-a mâniat şi a rostit ocări împotriva Iudeilor[9].

33: Şi a zis în faţa fraţilor săi (adică războinicii Samarinenilor): „E adevărat oare că Iudeii îşi rezidesc cetatea? aduc ei, într-adevăr, jertfe? vor avea oare vreo izbândă? şi vor fi ei în stare să închege la loc pietrele după ce au fost arse şi prefăcute-n mormane de dărâmături?…”

34: Atunci Tobie Amonitul a venit lângă el şi i-a zis: „Jertfesc ei oare şi mănâncă acolo la ei?: Nu va veni cumva o vulpe şi le va dărâma zidul de piatră?”

„Textul Masoretic are: şi [a zis] faţă de oastea samaritenilor: «Ce fac aceşti iudei nevolnici? Se vor lăsa oare? Vor aduce oare jertfe? Vor da iarăşi viaţă unor pietre scoase din dărâmături şi arse?»”[10].

35: Auzi, o, Dumnezeul nostru, că ne-am făcut de batjocură! Întoarce-le ocara asupra capetelor lor şi fă-i de batjocură într-o ţară a robiei

36: şi să nu le acoperi fărădelegea!

37: Cu toate acestea, noi am lucrat mai departe la zid şi l-am încheiat până la jumătate; poporul muncea cu tragere de inimă.

Versetul 37 este preluat din Textul Masoretic, lipsind în Septuaginta.


[1] BBVA, p. 525

[2] SEP 3, p. 291

[3] SEP 3, p. 292

[4] SEP 3, p. 292

[5] SEP 3, p. 293

[6] SEP 3, p. 293

[7] SEP 3, p. 293

[8] BBVA, p. 526

[9] La Anania apare de două ori versetul 32! De aici, textul va fi decalat cu un verset faţă de SEP 3, până la finalul capitolului, unde Anania are un verset suplimentar (37), preluat din Textul Masoretic.

[10] SEP 3, p. 293

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s