Comentarii la Neemia – 12

Posted: 15/03/2009 in Neemia
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 12 – Liste de preoţi şi leviţi. Genealogia arhiereilor dintre anii 520 şi 335. Alte liste de preoţi şi leviţi. Sfinţirea zidului Ierusalimului.

 

„Aceste liste[1] se constituiau şi în documente juridice care atestau drepturile urmaşilor, în funcţie de vechime. Notăm şi faptul că numele menţionate în versetele 4-6 sunt preluate din Textul Masoretic”[2]:

1: Iată preoţii şi leviţii care au venit cu Zorobabel, fiul lui Salatiel, şi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezdra,

2: Amaria, Maluc, Hatuş,

3: Şecania, Rehum, Meremot,

4: Ido, Ghineton, Abia,

5: Miiamin, Moadia, Bilga,

6: Şemaia, Ioiarib, Iedaia,

7: Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi ale fraţilor lor în zilele lui Iosua.

Căpeteniile preoţilor din vremea lui Iosua: Seraia (= ostaş al Domnului), Ieremia (= Iahve pune temelie), Ezdra (= ajutător este Dumnezeu), Amaria (= Domnul a promis), Maluc (= sfătuitor; domnitor), Hatuş (= luptător pentru adevăr), Şecania (= locuinţa lui Iahve), Rehum (= milostiv), Meremot (= amărăciunea morţii), Ido (= născut în zi de sărbătoare), Ghineton (= grădinar), Abia (= tatăl meu este Iahve), Miiamin (= de la mâna dreaptă), Moadia (= sărbătoarea lui Iahve), Bilga (= cel vesel), Şemaia (= Iahve a ascultat), Ioiarib (= Iahve conduce dreptatea poporului Său), Iedaia (= Iahve cunoaşte), Salu (= înalt; nobil), Amoc (= vale; adâncitură), Hilchia (= Domnul este partea mea de moştenire), Iedaia – din nou.

8: Leviţii: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matanis – peste cântăreţi, el şi fraţii lui;

9: Bacbuchia, Uni şi fraţii lor, fiecare la slujba sa.

Căpetenii ale leviţilor: Iosua (= Domnul este mântuire), Binui (= rudenie), Cadmiel (= răsăritul lui Dumnezeu), Şerebia (= Dumnezeu a făcut să tremure), Iuda (= lăudat să fie Domnul), Matanis (= darul lui Iahve), Bacbuchia (= pustiire prin Iahve), Uni (= apăsat; întristat).

10: Iosua i-a dat naştere lui Ioiachim, Ioiachim i-a dat naştere lui Eliaşib, Eliaşib i-a dat naştere lui Ioiada,

11: Ioiada i-a dat naştere lui Iohanan, Iohanan i-a dat naştere lui Iadua.

Urmaşii lui Iosua: Ioiachim (= Iahve îndreaptă), Eliaşib (= Dumnezeu îşi ţine jurământul), Ioiada (= Domnul a cunoscut), Iohanan (= Iahve este plin de dar), Iadua (= cunoscut).

12: În zilele lui Ioachim, preoţi, căpetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia, Hanania pentru casa lui Ieremia,

13: Meşulam pentru casa lui Ezdra, Iohanan pentru casa lui Amaria,

14: Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif pentru casa lui Şecania,

15: Adna pentru casa lui Harim, Helcai pentru casa lui Meremot,

16: Zaharia pentru casa lui Ido, Meşulam pentru casa lui Ghineton,

17: Zicri pentru casa lui Abia, Piltai pentru casa lui Miiamin şi Moadia,

18: Şamua pentru casa lui Bilga, Ionatan pentru casa lui Şemaia,

19: Matanai pentru casa lui Ioiarib, Uzi pentru casa lui Iedaia,

20: Calai pentru casa lui Salai, Eber pentru casa lui Amoc,

21: Haşabia pentru casa lui Hilchia, Natanael pentru casa lui Iedaia.

Căpetenii ale preoţilor în vremea lui Ioachim (= Iahve îndreaptă): Meraia (= împotrivire), pentru casa lui Seraia (= Iahve a luptat); Hanania (= Iahve este bun şi milostiv), pentru casa lui Ieremia (= Iahve pune temelia); Meşulam (= iubitor de pace), pentru casa lui Ezdra (= ajutător este Dumnezeu); Iohanan (= Iahve este plin de dar), pentru casa lui Amaria (= Domnul a promis); Ionatan (= dat de Domnul), pentru casa lui Maluc (= sfătuitor); Iosif (= Dumnezeu adaugă; adaos), pentru casa lui Şecania (= locuinţa lui Iahve); Adna (= a te desfăta este Dumnezeu), pentru casa lui Harim (= sfinţit lui Dumnezeu); Helcai (= împărţire; partea mea este Iahve), pentru casa lui Meremot (= amărăciunea morţii); Zaharia (= Iahve Şi-a reamintit), pentru casa lui Ido (= născut în zi de sărbătoare); Meşulam (= iubitor de pace), pentru casa lui Ghineton (= grădinar); Zicri (= amintirea mea), pentru casa lui Abia (= tatăl meu este Iahve); Piltai (= Iahve este salvare), pentru casa lui Miiamin (= de la mâna dreaptă) şi Moadia (= sărbătoarea lui Iahve); Şamua (= cel care ascultă; renumit), pentru casa lui Bilga (= cel vesel); Ionatan (= dat de Domnul), pentru casa lui Şemaia (= Iahve a ascultat); Matanai (= darul lui Iahve), pentru casa lui Ioiarib (= Dumnezeu conduce dreptatea poporului Său); Uzi (= Domnul este tăria), pentru casa lui Iedaia (= Iahve cunoaşte).

22: În zilele lui Eliaşib, ale lui Ioiada, ale lui Iohanan şi ale lui Iadua, leviţii, căpetenii de case, au fost înscrişi cu preoţii până la domnia lui Darius Persul;

23: fiii lui Levi, căpetenii de familie, au fost înscrişi în Cartea Cronicilor până în zilele lui Iohanan, fiul lui Eliaşib;

24: căpeteniile leviţilor: Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel; iar fraţii lor erau rânduiţi, fiecare, să cânte şi să aducă laude după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu.

25: Matania, Bacbuchia şi Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub erau paznicii porţilor la vremea când eu i-am adunat pe portari;

26: Aceasta a fost în zilele lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi în vremea guvernatorului Neemia şi a lui Ezdra preotul şi cărturarul.

Căpetenii ale leviţilor: Haşabia (= Iahve a adăugat), Şerebia (= Dumnezeu a făcut să tremure), Iosua (= Domnul este mântuire), fiul lui Cadmiel (= răsăritul lui Dumnezeu), Matania (= darul lui Iahve), Bacbuchia (= pustiire prin Iahve), Obadia (= slujitorul lui Iahve), Meşulam (= iubitor de pace), Talmon (= cel care subjugă), Acub (= care stă la pândă).

27: Iar la sfinţirea zidului Ierusalimului i-au căutat pe leviţi în locurile lor ca să-i aducă în Ierusalim pentru săvârşirea sfinţirii şi pentru sărbătoarea veselă, cu mulţumiri şi cântări în sunetul ţimbalelor, harpelor şi alăutelor.

„La ritualul cultului mozaic post-exilic se foloseşte mult cântarea psalmilor (Ezdra 3, 10-11; Neemia 12,27) pe care o executau leviţii, iar poporul dădea răspunsuri. Introducerea lor a sporit frumuseţea cultului mozaic şi rostirea textului este înlocuită de intonarea lui, ceea ce sensibilizează mult trăirea spirituală”[3].

28: Cei din neamul cântăreţilor s-au adunat de prin împrejurimile Ierusalimului şi din cetăţile Netofaniţilor,

„Netofaniţii: locuitorii Netofei (localitate menţionată în Ezdra 2, 22 şi Neemia 7, 26), situată la sud de Betleem”[4].

29: din Bet-Ghilgal, din şesurile Ghebei, din Azmavet, căci cântăreţii îşi făcuseră sate în preajma Ierusalimului.

Localităţi din care s-au adunat cântăreţi: Netofa (= curgerea răşinii), Bet-Ghilgal (= casa roţii), Gheba (= cetate înaltă), Azmavet (= tăria morţii).

30: Şi s-au curăţit preoţii şi leviţii şi au sfinţit poporul, porţile şi zidul.

31: Pe căpeteniile lui Iuda le-au urcat pe zid şi au aşezat două cete mari pentru cântările de laudă, dintre care una a trecut de-a dreapta, spre Poarta Gunoiului.

32: În urma lor mergeau Hoşaia şi jumătate din căpeteniile lui Iuda:

33: Azaria, Ezdra şi Meşulam,

34: Iuda, Veniamin, Şemaia şi Ieremia;

Căpetenii ale lui Iuda: Hoşaia (= Iahve a salvat), Azaria (= Domnul a ajutat), Ezdra (= ajutător este Dumnezeu), Meşulam (= iubitor de pace), Iuda (= lăudat fie Domnul), Veniamin (= fiul dreptei), Şemaia (= Iahve a ascultat), Ieremia (= Iahve pune temelia).

35: iar dintre fiii preoţilor mergeau, cu trâmbiţe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,

În fruntea fiilor preoţilor[5] era Zaharia (= Iahve Şi-a reamintit), fiul lui Ionatan (= Iahve i-a dat lui), fiul lui Şemaia (= Iahve a ascultat), fiul lui Matania (= darul lui Iahve), fiul lui Mica (= cine este ca Domnul?), fiul lui Zacur (= păstrat în amintirea lui Dumnezeu), fiul lui Asaf (= culegător).

36: şi fraţii săi: Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda şi Hanani, cântând din instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu;

Alături de Zaharia se aflau: Şemaia (= Iahve a ascultat), Azareel (= ajutorul lui Dumnezeu), Milalai (= Domnul a vorbit), Ghilalai (= Dumnezeu a lepădat), Maai (= ruină), Natanael (= Dumnezeu a dat), Iuda (= Domnul fie lăudat) şi Hanani (= bogat în har).

37: iar înaintea lor, cântând laude împreună cu ei, se afla Ezdra cărturarul; şi s-au suit pe scările cetăţii lui David, în susul zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta Apelor, spre răsărit.

38: A doua ceată de cântăreţi s-a îndreptat spre partea cealaltă, iar eu după ea, împreună cu jumătate din popor, şi am înaintat pe zid de la turnul Cuptoarelor până la zidul cel lat,

39: iar de la Poarta Efraim am trecut pe lângă Poarta Veche şi Poarta Peştilor, pe lângă turnul lui Hananeel, pe lângă turnul Mea spre Poarta Oilor şi ne-am oprit la Poarta Închisorii.

40: Apoi amândouă cetele de cântăreţi s-au oprit în templul lui Dumnezeu, aşa cum am făcut şi eu şi jumătate din căpeteniile care erau cu mine

41: şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia şi Hanania, cu trâmbiţe,

42: Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cântăreţii cântau sub conducerea lui Izrahia.

Cântăreţii amintiţi aici: Eliachim (= Dumnezeu va trezi), Maaseia (= lucrarea lui Iahve), Miniamin (= la dreapta lui Dumnezeu), Mica (= cine este ca Domnul?), Elioenai (= ochii mei sunt îndreptaţi către Dumnezeu), Zaharia (= Iahve Şi-a reamintit), Hanania (= Iahve este bun şi milostiv), Maaseia – din nou, Şemaia (= Iahve a ascultat), Eleazar (= Dumnezeu este ajutor), Uzi (= tăria mea), Iohanan (= Iahve a fost plin de har), Malchia (= Iahve este rege), Elam (= tinereţe), Ezer (= ajutor) şi Izrahia (= Iahve a apărut), conducătorul cântăreţilor.

43: În ziua aceea au înjunghiat mulţime de jertfe şi s-au veselit, căci Dumnezeu îi dăduse poporului pricină mare de veselie; s-au veselit şi femeile şi copiii lor; veselia din Ierusalim se auzea până departe.

44: În ziua aceea au rânduit supraveghetori peste cămările prinoaselor, peste pârgă şi peste zeciuială, pentru ca în ele să se adune din ţarinile din jurul cetăţilor părţile cuvenite preoţilor şi leviţilor; că veselie era în Iuda pentru preoţii şi leviţii care-şi îndeplineau slujba

45: păzind rânduielile templului lui Dumnezeu şi rânduielile curăţirii, [aşa cum făceau] şi cântăreţii şi portarii, după porunca lui David şi a fiului său Solomon

46: – că în zilele lui David, dintru început, a fost rânduit Asaf căpetenie a cântăreţilor spre a-I aduce lui Dumnezeu cântări şi laude -.

47: În zilele lui Zorobabel şi Neemia, întregul Israel le dădea cântăreţilor şi portarilor, fiecăruia, câte o porţie zilnică; ei le afieroseau leviţilor, iar leviţii le afieroseau fiilor lui Aaron.

E reluată rânduiala preexilică, din timpurile când aceasta funcţiona.


[1] care vor urma în capitolul de faţă.

[2] BBVA, p. 536

[3] AB, p. 251

[4] BBVA, p. 536

[5] Deşi, descendenţa din Asaf arată că e vorba tot despre un levit.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s