Comentarii la II Paralipomena – 31

Posted: 13/03/2009 in II Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 31 – Înnoirea cultului şi rânduială în tagma preoţească.

 

1: Şi după ce toate acestea au luat sfârşit, a ieşit tot Israelul – cei ce se aflau în cetăţile lui Iuda – şi au sfărâmat stâlpii şi au tăiat tufişurile şi au doborât înălţimile şi capiştile din toată Iudeea şi din Veniamin şi din Efraim şi din Manase, până ce au terminat cu ele. Apoi întregul Israel s-a întors, fiecare la moşia lui şi în cetatea lui.

„Iuda şi Veniamin denumesc regatul de sud, în vreme ce Efraim şi Manase, metonimic, pe cel de nord. ♦ [până ce au terminat cu ele], deoarece Cronistul insistă asupra eliminării complete a sanctuarelor păgâne din întregul Israel”[1].

2: Iar Iezechia a rânduit cetele zilnice ale preoţilor şi ale leviţilor, rânduielile fiecăruia după slujba lui de preot sau levit, pentru arderea-de-tot şi pentru jertfa de mântuire şi pentru a aduce laude şi a mărturisi şi a sluji la porţile de la curtea templului Domnului,

„Iezechia reinstaurează serviciul preoţilor şi leviţilor la Templu, după prescripţiile lui David”[2].

3: precum şi partea regelui, din averea lui, la arderea-de-tot de dimineaţa şi de seara şi la arderile-de-tot pentru ziua odihnei şi pentru lunile noi şi pentru sărbători, aşa cum s-a scris în legea Domnului.

„Legea (Numeri 28) nu prevedea, desigur, o ofrandă specială a regelui. Iezechia, la fel ca David şi Solomon, aduce ofranda în nume personal, ca să-şi impulsioneze poporul. Cronistul insistă pe exemplul personal al regelui reformator”[3].

4: Şi a zis către popor – către cei ce locuiau în Ierusalim – să le dea preoţilor şi leviţilor partea ce li se cuvine, pentru ca ei să se întremeze în slujirea templului Domnului.

5: Şi după ce el a dat porunca, fiii lui Israel au adus din belşug pârgă de grâu şi de vin şi de untdelemn şi de miere şi din fiece roadă a ţarinii;

Mierea, „deşi putea fi de albine uneori (Judecători 14,8-9; I Regi 14,27), era cel mai adesea miere de curmale[4].

6: fiii lui Israel  şi ai lui Iuda au adus zeciuieli din belşug, iar cei ce locuiau în cetăţile lui Iuda au adus şi ei zeciuială din viţei şi din oi şi din capre, afierosindu-le Domnului, Dumnezeului lor; le-au adus şi le-au pus grămezi-grămezi.

„A zecea parte din roadele pământului oferită de populaţia din Israel era menită întreţinerii întregului trib al lui Levi (Numeri 18,8.20.24)”[5].

7: Grămezile au început a se face în luna a treia şi le-au isprăvit în luna a şaptea.

„Ofrandele din partea populaţiei din ţară au fost aşezate pe categorii (σωροί, grămezi). Versetul 6, eliptic, ar lăsa să se înţeleagă că aceste grămezi erau alcătuite din ofranda de animale. Perioada în care au fost făcute grămezile sugerează însă că acestea alcătuiau ofranda vegetală. Colectarea lor începea în luna a treia, după primul seceriş, şi se termina în luna a şaptea, după recoltarea fructelor de toamnă”[6].

8: Atunci a venit Iezechia cu dregătorii săi şi au văzut grămezile şi au binecuvântat pe Domnul şi poporul lui Israel.

9: Iezechia i-a întrebat pe preoţi şi pe leviţi asupra grămezilor.

10: Şi a răspuns preotul Azaria, mai-marele neamului lui Ţadoc, şi a zis: „De când s-a început a se aduce prinoase în templul Domnului, noi am mâncat şi am băut şi a mai şi rămas din belşug; căci Domnul Şi-a binecuvântat poporul: iată, aceasta este ceea ce prisoseşte”.

Mare preot era Azaria (= ajutorul lui Iahve).

11: Şi a zis Iezechia: „Să se pregătească în templul Domnului cămări!”  Şi le-au pregătit;

12: şi au pus în ele, fără nici o sminteală, pârga şi zeciuielile; iar Conania levitul era ispravnic peste ele, precum şi fratele său Şimei, ca al doilea.

Administrarea darurilor o făceau Conania (= temelia lui Iahve) şi fratele său Şimei (= renumit).

13: Din porunca regelui Iezechia şi a lui Azaria, căpetenia templului Domnului, Conania şi fratele său Şimei i-au numit supraveghetori pe Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat şi Benaia.

Supraveghetorii numiţi: Iehiel (= Dumnezeu trăieşte), Azazia (= tăria lui Iahve), Nahat (= lăsat jos); Asael (= El este înfăptuitor), Ierimot (= înălţare), Iozabad (= Iahve a dăruit), Eliel (= Dumnezeul meu este Dumnezeu), Ismachia (= Iahve va sprijini), Mahat (= nimicire) şi Benaia (= fiul lui Iahve).

14: Iar Core, fiul levitului Imna, portarul din partea de răsărit, era supraveghetor al prinoaselor, ca să împartă pârga şi lucrurile cele mai sfinte.

Core (= pleşuv), fiul lui Imna (= succes), era supraveghetorul prinoaselor.

15: Sub mâna lui se aflau Eden, Miniamin, Iosua, Şemaia, Amaria şi Şecania, preoţi meniţi să împartă cu credincioşie părţile ce li se cuveneau fraţilor lor din cetăţi, atât celui mare, cât şi celui mic,

16: în afara celor de parte bărbătească de la trei ani în sus: fiecăruia din cei ce intră în templul Domnului, potrivit cu slujba lui zilnică, cu rangul şi cu rândul lui de fiecare zi.

Subordonaţii lui Core: Eden (= bucurie), Miniamin (= la dreapta Domnului), Iosua (= Iahve este mântuire), Şemaia (= Iahve aude), Amaria (= Iahve a promis) şi Şecania (= locuinţa lui Iahve).

17: Aceasta este împărţeala preoţilor, după familiile lor: leviţii, întru rânduielile lor, de la douăzeci de ani în sus, fiecare în rândul lui,

18: ţinându-se seamă, la fiecare neam, de fiii şi fiicele lor, de toţi la un loc; fiindcă ei cu credincioşie făceau curăţenia sfântului locaş.

19: Iar pentru fiii lui Aaron care săvârşeau slujba preoţiei şi care locuiau în cetăţi au fost puşi bărbaţi anume rânduiţi să-i dea porţie fiecărui ins de parte bărbătească dintre preoţi şi fiecăruia dintre leviţii avuţi în vedere.

Versetele 16-19: „Text foarte obscur şi în ebraică şi în Septuaginta. Traducerea este aproape de text, dar fără pretenţii de claritate[7]. S-a interpretat ca indicarea unei diferenţe între preoţi şi leviţi la împărţirea daniilor: preoţii erau înscrişi de la vârsta de trei ani, iar leviţii, numai de la douăzeci de ani; în plus, leviţii îşi primeau partea numai în perioada cât erau de serviciu, pe când preoţii – tot timpul”[8].

20: Aşa a făcut Iezechia în întregul Iuda: a făcut ceea ce era drept şi bun în ochii Domnului, Dumnezeului său.

21: În fiece lucru pe care el l-a început în slujba templului Domnului, precum şi în lege şi în porunci, el a căutat spre Dumnezeul său din tot sufletul său; şi a făcut şi a sporit.

Iezechia desăvârşeşte reforma religioasă în Iuda, reformă care, parţial, a avut influenţă şi în Israel, cum s-a văzut şi cu prilejul Paştelui săvârşit în luna a doua a anului.


[1] SEP 3, p. 186

[2] SEP 3, p. 186

[3] SEP 3, p. 186

[4] DEI, p. 745

[5] SEP 3, p. 186

[6] SEP 3, p. 187

[7] E vorba despre traducerea SEP 3, dar afirmaţia se potriveşte oricărei traduceri.

[8] SEP 3, p. 187

Comentarii
  1. Mashukakiev spune:

    Интернет-магазин DVD | DVD фильмы | сериалы на DVD | интернет магазин DVD Фильмы на DVD | купить DVD | интернет-магазин Blue-ray диски | Продажа DVD Фильмов | интернет-магазин Blu-ray фильмы видео HD-DVD| интернет магазин DVD | видео диски | Аниме на DVD | Интернет-магазин DVD Продажа DVD | PSP игры на DVD |PC игры на DVD
    наш адрес http://www.dvd-mag.com.ua

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s