Comentarii la II Paralipomena – 30

Posted: 13/03/2009 in II Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 30 – Vestirea şi serbarea Paştelui.

 

1: Iezechia a trimis veste la tot Israelul şi la Iuda şi a făcut scrisori către Efraim şi Manase să vină la Ierusalim la templul Domnului ca să serbeze Paştile Domnului, Dumnezeului lui Israel.

„Prin Efraim şi Manase, Cronistul numeşte metonimic toate triburile lui Israel. Iezechia îi invită la sărbătoarea Paştelui pe toţi israeliţii, profitând de o anumită relaxare a politicii religioase a regatului de nord şi de relaţiile tensionate dintre acesta şi Asiria. Iezechia consideră că circumstanţele sunt propice pentru reunificarea religioasă a poporului ales”[1].

2: Regele şi dregătorii şi toată adunarea Ierusalimului s-au sfătuit să serbeze Paştile în luna a doua;

3: aceasta, pentru că nu putuseră să le serbeze la vremea lor, deoarece preoţii, câţi trebuiau, nu se curăţiseră, iar poporul nu se adunase la Ierusalim.

„Sărbătoarea nu a putut fi ţinută în prima lună a anului (Nisan), aşa cum cerea legea mozaică, fie pentru că purificarea Templului depăşise termenul, fie pentru că masele aşteptate să ia parte la eveniment nu s-au deplasat în timp util la Ierusalim. Pentru a nu amâna celebrarea pe anul următor, Iezechia se prevalează de o dispoziţie legală (Numeri 9,6-13), care permitea indivizilor care nu avuseseră timp să se purifice până în prima lună să ţină Paştele în a doua lună a anului”[2].

4: Sfatul acesta a plăcut în faţa regelui şi a adunării.

5: Şi a poruncit să se facă vestire în tot Israelul, de la Beer-Şeba la Dan, să vină să serbeze în Ierusalim Paştile Domnului, Dumnezeului lui Israel, că de multă vreme nu fuseseră serbate după cum e scris.

„Dimensiunea naţională, panisraelită a sărbătorii este sugerată de expresia consacrată care desemnează graniţele tradiţionale ale regatului unic davidic, de sud (Beer-Şeba) şi, respectiv, de nord (Dan)”[3].

6: Şi, din porunca regelui, în tot Israelul şi Iuda au mers vestitori cu scrisorile de la rege şi dregători, zicând: „Voi, fiii lui Israel, întoarceţi-vă la Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Israel, întorcându-i astfel pe cei scăpaţi, pe cei ce au rămas din mâna regelui Asiriei.

Vestitorii (…) erau selectaţi din garda personală sau dintre apropiaţii regelui (cf. II Paralipomene 23,2). ♦ (…) Referirea la regele Asiriei este neclară şi a ridicat probleme cronologiei veterotestamentare. Dacă avem în vedere anii de coregenţă ai lui Iezechia cu Ahaz (729-716 î. Hr.), şi considerăm că sărbătoarea Paştelui a fost ţinută în primul an al coregenţei acestuia, atunci pasajul de faţă se referă la invaziile repetate ale lui Tiglatfalasar în Israel, care însă nu s-au soldat cu deportări masive de populaţie (cf. IV Regi 15,19). Dacă însă plasăm sărbătorirea Paştelui în primul an de domnie propriu-zisă a lui Iezechia (cca 716 î. Hr.), atunci Cronistul se referă la campania devastatoare a lui Salmanasar în Israel, care a dus la prăbuşirea Samariei (722 î. Hr.) şi la deportarea populaţiei în Asiria. Majoritatea comentatorilor au adoptat prima soluţie, argumentându-şi opţiunea prin informaţia conform căreia Samaria a căzut în al şaselea an al domniei (citeşte coregenţei) lui Iezechia (722 î. Hr.) şi prin aluzia la exil de la II Paralipomene 30,9”[4].

7: Nu fiţi ca părinţii voştri şi ca fraţii voştri, care s-au îndepărtat de Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, încât El i-a dat spre pustiire, aşa cum o vedeţi şi voi;

8: şi nu vă învârtoşaţi cerbicea, aşa cum au făcut părinţii voştri; daţi slavă Domnului şi intraţi în casa Lui cea sfântă, pe care El a sfinţit-o pe veci, şi slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, iar El va îndepărta de la voi aprinderea mâniei Sale.

9: Că dacă voi vă veţi întoarce la Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor afla milă în faţa tuturor celor ce i-au dus în robie, iar El îi va întoarce în această ţară; că milostiv şi îndurat este Domnul, Dumnezeul nostru, şi nu-Şi va întoarce faţa dinspre noi dacă noi ne vom întoarce la El”.

10: Aşa mergeau vestitorii din cetate în cetate, în muntele lui Efraim şi în Manase, până la Zabulon; dar aceia îi luau în bătaie de joc şi râdeau de ei.

11: Dar oamenii din seminţia lui Aşer şi câţiva din Manase şi din Zabulon s-au smerit şi au venit la Ierusalim.

12: Mâna Domnului a fost şi în Iuda să le dea inimă să vină, să facă după porunca regelui şi a dregătorilor, prin cuvântul Domnului.

13: Şi mare mulţime de popor s-a adunat la Ierusalim ca să prăznuiască sărbătoarea Azimelor, în luna a doua; o foarte mare adunare.

14: Şi s-au ridicat şi au sfărâmat altarele ce se aflau în Ierusalim şi au surpat toate altarele pe care li se ardea tămâie [dumnezeilor] celor mincinoşi şi le-au aruncat în pârâul Cedrilor.

15: Iar în cea de a paisprezecea zi a lunii a doua au înjunghiat mielul pascal, iar preoţii şi leviţii s-au căit de păcatele lor şi s-au curăţit şi au adus ardere-de-tot în templul Domnului.

16: Şi au şezut la locul lor, după rânduiala lor, aşa cum a poruncit Moise, omul lui Dumnezeu; şi preoţii primeau sângele din mâna leviţilor.

„În mod normal, preoţii primeau jertfele însângerate direct din mâna capilor de familie (Ieşirea 12, 3-6). Cum însă nu toţi aceştia apucaseră să se purifice (30,17), sarcina înjunghierii victimelor oferite de laici a fost preluată direct de leviţi”[5].

17: Şi pentru că mulţi din adunare nu erau curăţiţi, leviţii înjunghiau mielul pascal în locul celor ce nu se putuseră curăţi pentru Domnul.

18: Fiindcă cea mai mare parte din poporul lui Efraim şi al lui Manase şi al lui Isahar şi al lui Zabulon nu se curăţiseră, ci mâncaseră Paştile împotriva Scripturii. Ţinând seamă de aceasta, Iezechia s-a rugat pentru ei, zicând:

19: „Domnul-Cel-Bun să se milostivească spre orice inimă care într-adevăr Îl caută pe Domnul, Dumnezeul părinţilor ei, fără să se fi curăţit pe potriva curăţirii sfântului locaş”.

20: Iar Domnul l-a ascultat pe Iezechia şi a iertat poporul.

21: Iar fiii lui Israel care se aflau în Ierusalim au prăznuit sărbătoarea Azimelor timp de şapte zile, cu bucurie mare, zilnic lăudând pe Domnul; şi preoţii şi leviţii Îi cântau Domnului din instrumente muzicale.

22: Apoi Iezechia a vorbit pe inima tuturor leviţilor şi a celor ce aveau o bună înţelegere asupra lucrurilor Domnului. Şi au isprăvit sărbătoarea Azimelor, cea de şapte zile, aducând jertfe de mântuire şi mărturisindu-se Domnului, Dumnezeului lor.

23: Atunci adunarea s-a sfătuit împreună să sărbătorească alte şapte zile; şi cu bucurie au sărbătorit alte şapte zile;

24: că Iezechia a dat pentru adunare o mie de viţei şi şapte mii de oi, iar dregătorii i-au dat poporului o mie de viţei şi zece mii de oi, precum şi o mare parte din cele afierosite preoţilor.

„În mod normal sărbătoarea azimelor dura şapte zile, dar mulţimea de ofrande aduse de rege şi de căpeteniile poporului nu s-a epuizat în prima săptămână, ceea ce a dus la prelungirea sărbătorii cu încă şapte zile. Iezechia repetă gestul lui Solomon la sfinţirea Templului (III Regi 8,65). În acest sens, vezi şi aluzia de la v. 26”[6].

25: Şi s-a veselit toată adunarea, preoţii şi leviţii, şi toată obştea lui Iuda şi cei ce se aflau în Ierusalim, precum şi străinii care veniseră din ţara lui Israel, ca şi cei ce locuiau în Iuda.

26: Mare veselie s-a făcut atunci în Ierusalim, că un asemenea praznic nu se mai făcuse în Ierusalim din zilele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel.

27: Apoi preoţii şi leviţii s-au ridicat şi au binecuvântat poporul; şi glasul lor a fost auzit, şi rugăciunea lor, în locaşul cel sfânt [al Domnului], Care este în cer.

Momentul de restaurare religioasă şi, într-o măsură, naţională, este tonifiant, deşi se va vădi efemer, căci noi apostazii vor încerca cele două regate, până la prăbuşirea lor.


[1] SEP 3, p. 183

[2] SEP 3, p. 183

[3] SEP 3, pp. 183-184

[4] SEP 3, p. 184

[5] SEP 3, p. 185

[6] SEP 3, p. 185

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s