Comentarii la II Paralipomena – 11

Posted: 12/03/2009 in II Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 11 – Pregătiri de război. Femeile şi copiii lui Roboam.

 

1: Ajuns în Ierusalim, Roboam a adunat tribul lui Iuda şi pe al lui Veniamin, o sută optzeci de mii de voinici în stare de luptă, şi a pornit la război împotriva lui Israel spre a întoarce regatul la Roboam.

2: Şi a fost cuvântul Domnului către Şemaia, omul lui Dumnezeu, zicând:

Şemaia (= Iahve aude) – numele unui profet care apare brusc în istorisire.

3: „Vorbeşte-i lui Roboam, fiul lui Solomon, şi către toţi cei din Iuda şi Veniamin şi spune-le:

„Cronistul insistă asupra convingerii că adevăratul Israel este format numai din aceste două triburi din sud (Iuda şi Veniamin)”[1].

4: Aşa grăieşte Domnul: – Să nu vă ridicaţi şi nici să vă războiţi cu fraţii voştri, ci fiecare om să se întoarcă la casa lui, căci lucrul acesta e de la Mine!”  Iar ei au ascultat de cuvântul Domnului şi, întorcându-se, n-au mai mers împotriva lui Ieroboam.

5: Roboam a locuit în Ierusalim şi a zidit în Iudeea cetăţi întărite cu ziduri.

A zidit, în sensul de a fi reconstruit: „de fapt, toate cetăţile enumerate mai jos sunt menţionate înainte, în Iosua şi Regi, cu excepţia lui Adoraim, localitate din sud-vestul lui Iuda, identificată cu actualul Dura (8 km sud-vest de Hebron). Cetăţile urmau să fie folosite ca uriaşe depozite de alimente şi ca puncte de apărare împotriva posibililor invadatori filisteni şi egipteni”[2].

6: El a zidit Betleemul, Etamul şi Tecoa,

7: Bet-Ţurul, Soco şi Adulamul,

8: Gatul, Mareşa şi Ziful,

9: Adoraimul, Lachişul şi Azeca,

10: Ţora, Aialonul şi Hebronul, care se ţineau de triburile lui Iuda şi Veniamin: cetăţi întărite cu ziduri.

Cetăţi zidite (întărite) de Roboam: Betleem (= casa pâinii), Etam (= vizuina fiarelor), Tecoa (= sunetul trâmbiţei), Bet-Ţur (= casa stâncii), Soco (= gard viu), Adulam (= dreptatea poporului), Gat (= teasc), Mareşa (= piaţă principală), Zif (= topitorie), Adoraim (= cinste dublă; întăritură dublă), Lachiş (= colină), Azeca (= puterea zidurilor), Ţora (= cuibul viespilor), Aialon (= ţinutul cerbilor) şi Hebron (= comunitate).

11: Şi le-a întărit cu ziduri şi a aşezat în ele căpetenii şi magazii pentru alimente, untdelemn şi vin,

12: scuturi şi suliţe în fiecare cetate; şi le-a întărit aşa cum trebuia. El avea de partea lui triburile lui Iuda şi Veniamin.

13: Dar şi preoţii şi leviţii care se aflau în întregul Israel s-au adunat la el, din toate hotarele;

„Preoţii şi leviţii s-au refugiat din toate ţinuturile regatului de nord, al lui Israel. Refugiul grabnic al clasei sacerdotale s-a datorat practicilor păgâne pe care începuseră să le îmbrăţişeze israeliţii”[3].

14: fiindcă leviţii şi-au părăsit locurile pe care le stăpâneau şi s-au dus în [tribul lui] Iuda, în Ierusalim, din pricină că Ieroboam şi fiii săi îi îndepărtaseră de la slujirea Domnului,

Locurile pe care le stăpâneau „reprezintă terenurile late de un kilometru care înconjurau cetăţile levitice, asupra cărora aceştia aveau drept de usufruct”[4].

15: de vreme ce el îşi făcuse preoţi pentru înălţimile şi pentru idolii şi pentru deşertăciunile şi pentru viţeii pe care-i făcuse Ieroboam;

Referirea este la cei doi viţei de aur pe care Ieroboam i-a aşezat în Dan şi Betel, pentru ca poporul să nu mai meargă la Templul din Ierusalim. Ieroboam „a introdus acest fel de nelegiuire, ca poporul evreilor să se închine la viţei de aur; fiindcă toată necredinţa este asemenea înapoierii şi neînţelepciunii vitelor”[5].  Această cădere în idolatrie închipuie şi pe cei de mai târziu care „au dat în cugetări eretice, făcându-şi parcă viţei de aur în Betel, cu toate că acest nume vrea să însemneze casa lui Dumnezeu. Şi mi se pare că însuşi cuvântul acesta ne-ar da să înţelegem că plăsmuirile minţii lor le iau drept scripturi în care sălăşluieşte însuşi cuvântul lui Dumnezeu, întrucât în chip simbolic sunt numite Betel! Ba, mai spun că ar fi plăsmuit şi un al doilea dumnezeu în cetatea Dan. Iar despre ţinuturile lui Dan se ştie că sunt cele din urmă şi anume cele mai apropiate de graniţele celor necredincioşi, după cum reiese din descrierile lăsate de Isus Navi”[6].

16: şi i-a alungat din triburile lui Israel pe cei ce-şi puseseră la inimă să-L caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi care veneau la Ierusalim să-I jertfească Domnului, Dumnezeului părinţilor lor.

17: Aceştia au întărit regatul lui Iuda şi l-au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, vreme de trei ani, căci trei ani a umblat el în căile lui David şi ale lui Solomon.

18: Roboam şi-a luat-o de femeie pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David şi al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui Iesei;

Versetul apare diferit în SEP 3: Roboam a luat-o de nevastă pe Mollath, fiica lui Ierimuth, fiul lui David, [şi pe] Abaia, fiica lui Eliab al lui Iessai.  „Această Abaia (ebr. Abihail) poate fi deci, în Textul Masoretic, fie o altă soţie a lui Roboam (deşi îi lipseşte marca acuzativului), fie mama primei neveste menţionate. În Septuaginta însă numele pare a fi la acuzativ”[7].  Aşa cum se înţelege la Anania, Roboam s-a căsătorit cu Mahalat (= frumuseţe), fiica lui Ierimot (= înălţare), fiul lui David şi al Abihailei (= tatăl cântecului), fiica lui Eliab (= Dumnezeu este tată), fiul lui Iesei (= un om).

19: aceasta i-a născut fii: pe Ieuş, pe Şemaria şi pe Zaham.

Fiii născuţi lui Roboam de Mahalat: Ieuş (= adunător), Şemaria (= Iahve este paza mea) şi Zaham (= robust).

20: Apoi şi-a luat-o pe Maaca, fiica lui Abesalom, care i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza şi pe Şelomit.

Fiii născuţi lui Roboam din Maaca (= suverană): Abia (= tatăl meu este Iahve), Atai (= trecător; timpul meu), Ziza (= nobil; strălucitor) şi Şelomit (= paşnic).

21: Pe Maaca însă, fiica lui Abesalom, o iubea Roboam mai mult decât pe toate femeile şi ţiitoarele sale – căci el a avut optsprezece soţii şi şaizeci de ţiitoare, şi din ele a dat naştere la douăzeci şi opt de băieţi şi şaizeci de fete.

22: Iar pe Abia, fiul Maacăi, l-a pus mai-mare peste fraţii lui, fiindcă pe el voia să-l facă rege.

„Roboam plănuieşte ca succesorul lui să fie Abia, deşi acesta nu era întâiul-născut”[8].

23: Pe toţi [ceilalţi] fii ai săi i-a împărţit în toate cetăţile întărite din hotarele lui Iuda şi Veniamin şi le-a dat hrană din belşug şi le-a căutat multe femei.

Măsură pentru a evita luptele între fraţi pentru succesiunea la tron.


[1] SEP 3, p. 137

[2] SEP 3, p. 138

[3] SEP 3, p. 138

[4] SEP 3, p. 138

[5] Sf. Ambrozie al Milanului, Scrisori, LXVI, 4

[6] Origen, Filocalia, XIII, 3

[7] SEP 3, p. 138

[8] SEP 3, p. 139

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s