Comentarii la I Paralipomena – 28

Posted: 07/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 28 – Sfaturile lui David pentru zidirea casei Domnului.

 

1: David a adunat în Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, pe mai-marii judecătorilor, mai-marii cetelor care-i slujeau regelui, căpeteniile peste mii şi peste sute, pe vistiernici şi pe cei ce răspundeau de strânsurile pentru hrana regelui şi a tuturor oamenilor lui şi a fiilor săi împreună cu eunucii, pe viteji şi pe războinicii din oaste.

„Continuă naraţiunea întreruptă la I Paralipomene 23,2”[1].

2: Şi a stat David în mijlocul adunării şi a zis: „Ascultaţi-mă, fraţii mei şi poporul meu. Mi-a stat la inimă să zidesc locaş de odihnă pentru chivotul legământului Domnului şi aşternut picioarelor Domnului nostru; şi am pregătit ceea ce e de trebuinţă pentru zidire.

Locaş de odihnă pentru chivotul legământului: „i. e.  locaş permanent, stabil, spre deosebire de cortul mărturiei care era purtat dintr-un loc în altul (cf. AB I Chron., ad loc.)”[2].

3: Dar Dumnezeu mi-a zis: – Să nu-i zideşti locaş numelui Meu, fiindcă tu eşti om războinic şi ai vărsat sânge!

 „Dacă cineva, luptând încă cu viaţa pătimaşă şi fiind stropit cu sânge, s-ar apuca să zidească biserică lui Dumnezeu, din suflete cugetătoare, ar auzi desigur cuvântul: Nu tu Îmi vei zidi Mie templu, căci eşti plin de sânge. Pentru că a zidi biserică lui Dumnezeu e propriu stării de pace”[3].

4: Cu toate acestea, Domnul, Dumnezeul lui Israel, pe mine m-a ales din toată casa tatălui meu să fiu în veac rege peste Israel; El din Iuda a ales regalitatea; din casa lui Iuda, casa tatălui meu; iar dintre fiii tatălui meu, pe mine m-a vrut să fiu rege peste întregul Israel.

5: Iar dintre fiii mei – că mulţi fii mi-a dat mie Domnul -, pe fiul meu Solomon l-a ales să-l aşeze pe tronul regatului Domnului, peste Israel.

„Dumnezeu Însuşi este Conducătorul poporului ales, iar regele este numai un locţiitor al Lui (cf. Psalmi 43,5)”[4].  „După legea mozaică, regele este considerat drept locţiitorul lui Iahve”[5].

6: Iar Dumnezeu mi-a zis: – Solomon, fiul tău, el va zidi casa Mea şi curtea Mea, căci pe el l-am ales să-Mi fie fiu, iar Eu să-i fiu lui Tată;

„Dumnezeu a poruncit lui David să-I zidească templu prin fiul său şi să-I pregătească loc de odihnă”[6].

7: regatul său i-l voi aşeza pe veci, dacă el se va ţine tare, aşa cum o face astăzi, să-Mi păzească poruncile şi judecăţile.

            „O făgăduinţă a lui Dumnezeu este întotdeauna condiţionată de credincioşia şi comportamentul omului”[7].  „Domnul îi vorbeşte lui David prin profetul Natan (II Regi 7,4-17 şi I Paralipomene 17,8-16): mesajul nu îl vizează numai pe Solomon, aici numit, ci întreaga dinastie”[8].

8: Şi acum, în faţa a toată adunarea Domnului şi în auzul Dumnezeului nostru: Păziţi şi căutaţi toate poruncile Domnului, Dumnezeului nostru, pentru ca voi să moşteniţi pământul cel bun şi să-l lăsaţi moştenire veşnică fiilor voştri de după voi.

9: Şi acum, Solomoane, fiul meu!: Cunoaşte-L pe Dumnezeul părinţilor tăi şi slujeşte-I din inimă desăvârşită şi din suflet plin de vrere, căci Domnul este Cel care încearcă toate inimile şi cunoaşte fiece gând; dacă tu Îl vei căuta, El ţi Se va face aflat, iar dacă-L vei părăsi, şi El pe-ntotdeauna te va părăsi.

            „Când Dumnezeu devine obiectul căutării omului, El este Cel ce i Se face cunoscut acestuia”[9].

10: Vezi acum că pe tine te-a ales Domnul să-I zideşti casă de sfinţenie; adună-ţi puterile şi fă-o!”

11: Atunci David i-a dat lui Solomon, fiul său, planul templului şi al clădirilor lui şi al vistieriilor şi al foişoarelor şi al cămărilor dinlăuntru şi al casei ispăşirii,

„David îi încredinţează lui Solomon planul Templului, împărţindu-l în trei: pridvorul cu dependinţele şi camerele de la etaj, nava centrală (încăperile dinăuntru) şi camera împăcării (ebr. kapporeth), aceasta fiind de fapt spaţiul în care se afla chivotul legământului”[10].

12: precum şi planul – pe care-l avea în minte – pentru curţile templului Domnului şi pentru toate odăile dimprejur, pentru vistieriile templului Domnului, pentru vistieriile lucrurilor sfinte

13: şi pentru odăile de odihnă, pentru încăperile preoţilor şi leviţilor, pentru toate lucrările de slujbă din templul Domnului, pentru vistieriile vaselor de slujbă din templul Domnului,

14: cu greutatea lor în aur şi argint;

15: şi i-a dat greutatea sfeşnicelor şi a candelelor.

16: De asemenea, i-a dat greutatea meselor pentru pâinile punerii-înainte, a fiecărei mese de aur, ca şi a celei de argint,

17: pe a furculiţelor, talerelor şi cupelor de aur; greutatea aurului şi a argintului pentru cădelniţe şi căţui, potrivit cu măsura fiecăreia.

18: I-a arătat şi măsura altarului tămâierii, din aur curat, şi planul carului heruvimilor cu aripile întinse, care umbreau chivotul legământului Domnului.

Carul heruvimilor: se referă la chivotul legământului, dar poate fi o aluzie la vedenia lui Iezechiel (cap. 1)”[11].

19: Pe toate i le-a dat David lui Solomon, în scriere de mâna Domnului, pentru ca el să priceapă cum să ducă planul la îndeplinire.

            „În versetul 12 se spune că David avea planul în minte. Menţiunea de aici: în scriere de mâna Domnului se referă la izvodul cortului legământului, pe care Dumnezeu, prin revelaţie directă, i-l dăduse lui Moise ca prototip al viitorului templu (Ieşirea 25, 9, 40)”[12].

20: Şi a zis David către Solomon, fiul său: „Adună-ţi puterile, îmbărbătează-te şi fă-le! Nu te teme, nici nu te speria, căci Domnul, Dumnezeul meu, va fi cu tine şi nu te va lăsa şi nu te va părăsi până ce vei fi isprăvit toată lucrarea pentru slujba templului Domnului.

21: Iată şi cetele preoţilor şi leviţilor pentru toate slujbele din templul lui Dumnezeu! Şi cu tine sunt meşteri iscusiţi în orice lucrare, după meşteşugul fiecăruia; de asemenea, mai-marii şi-ntregul popor sunt gata pentru tot ceea ce vei porunci”.

Din acest capitol se vede că David a avut o contribuţie consistentă în ridicarea a ceea ce avea să fie Templul din Ierusalim. Nu putem aprecia în ce măsură va fi contribuit şi Solomon la acest plan. Oricum, Templul cel dintâi avea să rămână legat de numele fiului lui David, Solomon.


[1] SEP 3, p. 96

[2] SEP 3, p. 96

[3] Nil Ascetul, Cuvânt ascetic, 41

[4] SEP 3, p. 97

[5] AB, p. 148

[6] Sf. Ioan Damascin, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, I,20

[7] BBVA, p. 476

[8] SEP 3, p. 97

[9] BBVA, p. 476

[10] SEP 3, p. 97

[11] SEP 3, p. 98

[12] BBVA, p. 477

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s