Comentarii la I Paralipomena – 26

Posted: 07/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 26 – Portarii, cămăraşii şi judecătorii.

 

            Începutul capitolului prezintă capii cetelor portarilor:

 

1: Şi cetele portarilor: Din fiii lui Core: Meşelemia, unul din fiii lui Asaf.

Întâiul e prezentat Meşelemia (= pacea lui Iahve), unul din fiii lui Asaf (= culegător), din fiii lui Core (= pleşuv).

2: Fiii lui Meşelemia: întâiul-născut, Zaharia; al doilea, Iediael; al treilea, Zebadia; al patrulea, Iatniel;

3: al cincilea, Elam; al şaselea, Iohanan; al şaptelea, Elioenai.

Fiii lui Meşelemia: Zaharia (= Iahve Şi-a amintit), Iediael (= Dumnezeu ştie), Zebadia (= Iahve dăruieşte), Iatniel (= Dumnezeu dă), Elam (= tinereţe), Iohanan (= Iahve a fost plin de har) şi Elioenai (= privesc spre Dumnezeu).

4: Fiii lui Obed-Edom: întâiul-născut, Şemaia; al doilea, Iehozabad; al treilea, Ioah; al patrulea, Sacar; al cincilea, Natanael;

„Acest Obed-Edom, strămoşul familiei de portari, nu are nici o legătură cu filisteanul din Gad în casa căruia a poposit chivotul, înaintea transportării lui la Ierusalim. De altfel, numele celor două personaje biblice sunt omografe numai în Textul Masoretic (filisteanul de la I Paralipomene 13,13 se numeşte, în Septuaginta, Abeddara)”[1].

5: al şaselea, Amiel; al şaptelea, Isahar; al optulea, Peultai (fiindcă Dumnezeu l-a binecuvântat).

Fiii lui Obed-Edom (= slujitorul celui roşu): Şemaia (= Iahve aude), Iehozabad (= Iahve a dăruit), Ioah (= Iahve este frate), Sacar (= răsplată), Natanael (= darul lui Dumnezeu), Amiel (= slujitorul lui Dumnezeu), Isahar (= răsplată) şi Peultai (= răsplata este Dumnezeu).

6: Fiului său Şemaia i s-au născut, de asemenea, fii care au fost căpetenii în casa lor părintească, fiindcă au fost oameni puternici.

7: Fiii lui Şemaia: Otni, Rafael, Obed şi Elzabad; iar fraţii săi, oameni puternici: Elihu, Semachia şi Isbacom.

Fiii lui Şemaia: Otni (= tăria mea), Rafael (= Dumnezeu a vindecat), Obed (= slujitor), Elzabad (= Dumnezeu a rânduit), Elihu (= Dumnezeul nostru este El), Semachia (= Iahve a auzit) şi Isbacom – acesta apare doar în Septuaginta; numele provine, probabil, din Isbac (= părăsit).

8: Toţi aceştia erau dintre fiii lui Obed-Edom; ei, fiii lor şi fraţii lor au fost oameni sârguincioşi la slujbă şi pricepuţi; şaizeci şi doi au fost din Obed-Edom.

9: Meşelemia a avut optsprezece fii şi fraţi, oameni puternici.

10: Hosa, unul din fiii lui Merari, i-a avut pe Şimri, căpetenie: deşi nu era el întâiul-născut, tatăl său l-a pus căpetenie;

11: al doilea, Hilchia; al treilea, Tebalia; al patrulea, Zaharia; fiii şi fraţii lui Hosa au fost, de toţi, treisprezece.

Fiii lui Hosa (= refugiu): Şimri (= păzitor), Hilchia (= Iahve este partea mea), Tebalia (= botezul lui Iahve) şi Zaharia (= Iahve Şi-a amintit).

12: Aceştia sunt cei rânduiţi la porţi, după capii de familie, vrednici de slujbă, împreună cu fraţii lor, ca să slujească în templul Domnului.

13: Şi ei, de asemenea, au aruncat sorţi, pentru mari şi pentru mici după familiile lor, pentru fiecare poartă.

14: Pentru poarta dinspre răsărit, sorţul i-a căzut lui Şelemia; lui Zaharia, fiul său, i s-au aruncat sorţi şi i-a căzut poarta dinspre miazănoapte;

15: lui Obed-Edom, cea dinspre miazăzi, peste drum de cămări;

Cămările, sau casa de provizii, cum traduce SEP 3, puteau fi „o magazie, un depozit din apropierea porţii de sud”[2].

16: lui Şupim şi Hosa le-a căzut sorţul pentru cea dinspre apus, la porţile Şelechet, unde drumul urcă şi unde străjile stau faţă-n faţă.

Şelechet (= aruncat; doborât) – numele va fi amintit de o întâmplare legată de aceste porţi.

17: Spre răsărit, câte şase pe zi; spre miazănoapte, câte patru pe zi; spre miazăzi, câte patru pe zi; iar la cămări, câte doi, cu schimbul,

18: să ţină paza; spre apus, patru; iar către drum, doi, să ţină paza.

19: Acestea sunt cetele portarilor din fiii lui Core şi din fiii lui Merari.

20: Iar leviţii, fraţii lor, erau peste vistieriile casei Domnului şi peste vistieriile lucrurilor sfinţite.

21: Fiii lui Laedan, fiul lui Gherşon, căpeteniile ce se trăgeau din Laedan Gherşonitul: Iehiel;

Fiul lui Laedan (= sărbătoresc): Iehiel (= Dumnezeu trăieşte).

22: Fiii lui Iehiel: Zetam şi Ioil, fratele său, care păzeau vistieria casei Domnului

Fiii lui Iehiel: Zetam (= măslin) şi Ioil (= Iahve este Dumnezeu).

23: împreună cu urmaşii lui Amram: Iţhar, Hebron, Uziel;

Urmaşii lui Amram (= popor nobil): Iţhar (= strălucire), Hebron (= prietenie) şi Uziel (= puterea Domnului).

24: Şebuel, fiul lui Gherşon, fiul lui Moise, era mai mare peste vistierii.

Şebuel (= robul Domnului) era marele vistiernic.

25: Fratele său Eleazar îl avea fiu pe Rehabia; acesta, pe Isaia; acesta, pe Ioram; acesta, pe Zicri; iar acesta, pe Şelomit.

Urmaşii lui Eleazar (= Dumnezeu ajută): Rehabia (= Iahve e atotcuprinzător), Isaia (= mântuirea lui Iahve), Ioram (= Iahve este înălţat), Zicri (= amintirea mea) şi Şelomit (= paşnic).

26: Şelomit şi fraţii săi privegheau asupra tuturor vistieriilor lucrurilor sfinţite pe care le afierosiseră regele David şi capii de familie şi căpeteniile peste mii şi peste sute şi căpeteniile oastei,

27: lucruri pe care ei le luaseră de prin cetăţi [cucerite] şi din prăzi şi din care afierosiseră, pentru ca zidirea templului Domnului să nu ducă lipsă.

„Tezaurul obiectelor prădate de la duşmani şi consacrate de David reprezintă un fond pentru construirea Templului, deosebit de vistieria propriu-zisă a lăcaşului sfânt”[3].

28: De asemenea, tot ceea ce afierosise profetul Samuel, precum şi Saul, fiul lui Chiş, şi Abner, fiul lui Ner, şi Ioab, fiul Ţeruiei, toate cele afierosite erau în grija lui Şelomit şi a fraţilor lui.

29: Din neamul lui Iţhar, Hanania şi fiii săi erau rânduiţi la slujbele din afară ale Israeliţilor, ca scriitori şi judecători.

„Leviţii au şi atribuţii civile, în afara Templului, şi anume juridice: scribi şi judecători (cf. II Paralipomene 19,5 şi urm.)”[4].  Capul acestora va fi fost Hanania (= ocrotitorul meu este Iahve).

30: Din neamul lui Hebron, Haşabia şi fiii săi, oameni puternici, în număr de o mie şapte sute, aveau supravegherea asupra lui Israel de cealaltă parte de Iordan, spre apus, pentru tot felul de slujbe ale Domnului şi ale regelui.

„Hebroniţii de pe celălalt mal al Iordanului rămaşi fideli Domnului lui Israel şi regelui, în ciuda vecinilor amoriţi”[5].  Haşabia (= Iahve a adăugat) sau urmaşii săi supravegheau poporul de cealaltă parte a Iordanului, în probleme cultice, dar şi civile.

31: Din neamul lui Hebron, Ieria era căpetenia Hebroniţilor, după generaţii şi după familii. În cel de al patruzecilea an al domniei lui [David] ei au fost număraţi, iar între ei s-au aflat viteji în Iazerul Galaadului.

„Iazer din Galaad era un oraş din regatul amorit al lui Sihon, cucerit de Israel, atribuit la început tribului lui Gad, apoi fiilor lui Merari. În vremea lui David, e unul dintre oraşele în care s-a făcut recensământul”[6].  Ieria (= frica de Iahve) era cap al Hebroniţilor, parte din aceştia numărându-se între vitejii din Iazer (= El va ajuta) din ţinutul Galaad (= ţinut pietros).

32: Iar fraţii lui, oameni puternici, în număr de două mii şapte sute, erau capi de familie; pe aceştia i-a pus David peste triburile lui Ruben şi Gad şi peste jumătate din seminţia lui Manase, pentru toate rânduielile lui Dumnezeu şi treburile regelui.

„Trecere în revistă a triburilor transiordaniene care, aliate tradiţionale şi supuse lui David, au făcut parte din aparatul administrativ al acestuia”[7].


[1] SEP 3, p. 90

[2] SEP 3, p. 91

[3] SEP 3, p. 92

[4] SEP 3, p. 92

[5] SEP 3, p. 92

[6] SEP 3, p. 92

[7] SEP 3, p. 92

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s