Comentarii la I Paralipomena – 18

Posted: 03/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

Cap. 18 – Războaiele lui David. Aşezarea dregătorilor.

1: Şi a fost după aceea că David i-a lovit pe Filisteni şi i-a pus pe fugă şi a luat din mâna Filistenilor Gatul şi satele ce ţineau de el.

„Gat este cetatea de baştină a lui Goliat şi una din cele cinci cetăţi importante ale filistenilor, în teritoriul căreia a locuit David timp de un an, ca vasal al regelui Achiş. După schimbarea planului divin, David îşi anexează cetatea, aşa încât în timpul revoltei lui Abesalom, el are aliaţi gatiţi”[1].

2: Şi i-a bătut pe Moabiţi, iar Moabiţii au devenit robii lui David, plătindu-i tribut.

Moab (= de la tată; provenit din tată) „este numele ţinutului de la est de Marea Moartă, numit astfel după unul din descendenţii, prin incest, ai lui Lot. În mod tradiţional ţinutul Moab se întinde între râurile Arnon şi Zered. Populaţia din Moab a fost constant ostilă israeliţilor. Însă străbunica lui David, Rut, era moabită. David subjugă Moabul, dar acesta redevine liber în timpul lui Solomon”[2].

3: Apoi David l-a bătut pe Hadad-Ezer, regele Ţobei, la Hamat, când acela mergea să-şi întindă stăpânirea până la râul Eufratului.

„Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, a fost regele din Ţoba, un regat aramaic situat între Hamat la nord şi Damasc la sud şi extins de Hadad-Ezer până la malul Eufratului. În ciuda victoriei lui David asupra sa, Hadad-Ezer continuă să domnească în Ţoba şi să formeze o alianţă antidavidică cu amoniţii. Varianta aramaică a numelui Hadad-Ezer este atestată pe documente cu scriere cuneiformă. pe când mergea el: pronumele αυτός[3], tradus el, se poate referi deopotrivă la David sau la Hadad-Ezer. Pasajul e neclar. Jacob M. Myers e de părere că el îl substituie pe Hadad-Ezer, iar versetul face aluzie la campania acestuia de cucerire a unor teritorii în regiunea Eufratului (AB I Chron., p. 135, nota 3)”[4]. Hadad-Ezer (= zeul soarelui este ajutor); Ţoba (= loc; staţiune); Hamat (= fortăreaţă).

4: David a luat de la el o mie de care de luptă şi şapte mii de călăreţi şi douăzeci de mii de pedestraşi. Şi a stricat David toate carele de luptă; din ele n-a lăsat decât o sută.

5: Sirienii însă au venit din Damasc să-l ajute pe Hadad-Ezer, regele Ţobei; dar David a bătut douăzeci şi două de mii de oameni dintre Sirieni.

În sprijinul lui Hadad-Ezer au venit sirienii din Damasc (= sac plin de sânge). Siria (= ţara de sus).

6: David şi-a pus o oaste de pază în Siria, aproape de Damasc; aceia [Sirienii] i-au devenit robi, plătindu-i bir. Iar Domnul îl ajuta pe David oriunde acesta mergea.

În vremea regelui David, Israel îşi extinde autoritatea şi asupra unei părţi din ceea ce numim astăzi Siria.

7: Atunci a luat David lănţugurile de aur care erau pe trupurile slujitorilor lui Hadad-Ezer şi le-a adus în Ierusalim.

8: Iar din Tibhat şi din cetăţile de seamă ale lui Hadad-Ezer a luat David foarte multă aramă, din care Solomon a făcut baia de aramă şi stâlpii şi vasele de aramă.

Tibhat (= întindere).

9: Auzind Tou, regele Hamatului, că David a bătut toată oştirea lui Hadad-Ezer,

„Regele Tou din Hamat este aliatul lui David şi adversarul lui Hadad-Ezer”[5]. Tou s-ar traduce prin înjosire.

10: l-a trimis pe Hadoram, fiul său, la regele David să-l întrebe de sănătate şi să-l laude pentru aceea că purtase război cu Hadad-Ezer şi-l bătuse – Tou fiind-i potrivnic lui Hadad-Ezer.

Tou trimite ca sol pe fiul său Hadoram (= împodobit).

11: Şi a adus toate vasele de aur şi de argint. Pe acestea le-a afierosit David Domnului, împreună cu argintul şi aurul pe care le luase de la toate neamurile: din Idumeea şi din Moab şi de la fiii lui Amon şi de la Filisteni şi de la Amaleciţi.

„Versetul se constituie într-o veritabilă trecere în revistă a inamicilor lui David, fără însă a păstra cu stricteţe cronologia evenimentelor”[6]. Printre regatele inamice lui David sunt enumerate: Idumeea (= ţinut roşu), Moab (= de la tată) – cu care David se înrudea, prin strămoaşa sa Rut, Amalec (= popor care stăpâneşte) şi Filistenii (= venetici; străini) aşezaţi pe ţărmul Mediteranei.

12: Iar Abişai, fiul Ţeruiei, i-a bătut pe Idumei în Valea Sărată: optsprezece mii;

„Abişai, fiul Ţeruiei, este fratele lui Ioab şi al lui Asael, comandanţi în armata lui David. Alte două pasaje atribuie victoria invocată aici direct lui David (II Regi 8,13) sau lui Ioab (Psalmi 59,2). Unii comentatori sunt de părere că adesea i se atribuie comandantului suprem o victorie a unui subaltern sau, în al doilea caz, că Ioab i-ar fi încredinţat lui Abişai comanda a numeroase corpuri de oaste (II Regi 10,10), dar că victoria îi revine celui dintâi, cap al operaţiunii. ♦ Idumeea reprezintă aici vechiul Edom. Edomiţii erau, după tradiţie, urmaşii lui Esau şi ocupau teritoriul dintre Wadi Zered în nord (la sud de Marea Moartă) până la Golful Aqaba, în sud (la Marea Roşie), pe ambele maluri ale văii Arabah. În continuu conflict cu Israel, Edomul este cucerit de David, ceea ce îi permite lui Solomon să construiască un port în Golful Aqaba, la Eţion-Gheber. ♦ Valea Sării este un toponim cu localizare nesigură. În mod tradiţional, locul respectiv s-ar afla în câmpia de la sud-vest de Marea Moartă, pe partea opusă Văii Zered, dominată de masive de sare”[7].

13: şi a pus în vale o oaste de pază; şi toţi Idumeii au devenit robii lui David. Iar Domnul îl ajuta pe David oriunde acesta mergea.

14: Şi a domnit David peste întregul Israel şi făcea judecată şi dreptate la tot poporul său.

Regele avea şi atribuţii judecătoreşti, la el putându-se face apel după ce pricinile erau judecate de către tribunale.

15: Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenie peste oştire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

Pentru cronicar, SEP 3 alege secretar : „gr. υπομνηματογράφος, literal: cel care aminteşte/ţine minte; alte sensuri posibile: grefier, biograf, cronicar etc. Termenul grecesc este calchiat după ebraicul mazkiir şi desemnează o funcţie împrumutată din administraţia egipteană, aceea de şef al protocolului regal sau secretar personal. Printre îndatoririle acestui înalt funcţionar se numărau, pe lângă supravegherea protocolului regal în diferite situaţii, programarea audienţelor la rege, transmiterea poruncilor acestuia către ceilalţi demnitari, însoţirea regelui în călătorii, întocmirea programului zilnic etc. (AB I Chron., p. 138)”[8].

Alături de Ioab, comandantul armatei, sunt amintiţi alţi apropiaţi ai lui David. Primul între aceştia e cronicarul Iosafat (= Iahve a judecat), fiul lui Ahilud (= fratele meu s-a născut).

16: Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Şausa era secretar;

Pentru secretar, Sep. 3 preferă scib: „e vorba de scribul personal al regelui (de asemenea, o funcţie împrumutată din administraţia egipteană), ale cărui îndatoriri erau în mare parte diferite de cele ale secretarului personal (v. 15). Scribul regelui era însărcinat cu păstrarea şi redactarea corespondenţei regale, întocmirea unor rapoarte de informare, redactarea decretelor regale, reprezentarea regelui în anumite împrejurări etc. (AB I Chron., p. 138)”[9].

Preoţi apropiaţi regelui erau Ţadoc (= cel drept), fiul lui Ahitub (= frate bun), şi Ahimelec (= fratele regelui), fiul lui Abiatar (= tatăl belşugului); secretar sau scrib era Şausa (= strălucire).

17: Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenie peste Cheretieni şi Peletieni; iar fiii lui David erau cei dintâi după el.

Benaia (= fiul lui Iahve), fiul lui Iehoiada (= Iahve l-a recunoscut) comanda grupurile Peletienilor şi Cheretienilor.

„Cheretienii (χερεθθι) sunt un grup etnic stabilit în sudul Palestinei, alături de filisteni, probabil cretani de origine. Participă, datorită relaţiei personale foarte bune cu David, la alcătuirea gărzii personale a regelui. Din acelaşi corp de oaste fac parte şi Peletienii”[10]; aceştia din urmă par să fi fost filisteni. David va fi ştiut că e mai bine să încredinţeze paza sa personală unor străini, aceştia fiind, deseori, mai de încredere decât conaţionalii…


[1] SEP 3, p. 72

[2] SEP 3, p. 72

[3] avtos.

[4] SEP 3, p. 73

[5] SEP 3, p. 73

[6] SEP 3, p. 74

[7] SEP 3, p. 74

[8] SEP 3, p. 74

[9] SEP 3, p. 74

[10] SEP 3, p. 75

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s