Comentarii la I Paralipomena – 7

Posted: 02/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 7 – Urmaşii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim şi ai lui Aşer.

 

1: Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Fuva, Iaşub şi Şimron.

„Tribul lui Isahar, al cincilea fiu al lui Iacob şi al Liei, ocupă teritoriul dintre muntele [Ghelboa] şi dealurile din Galileea inferioară, la est de valea Izreel. Uneori incluşi în liste alături de tribul lui Zabulon. Manase se extinde spre nord şi în teritoriul lui Isahar, care avea în stăpânire şaisprezece cetăţi (Iosua 19,17-23). Cei patru fii ai lui Isahar sunt menţionaţi şi în Facerea 46,13 şi Numeri 26,19-21. ♦ Tola acesta nu trebuie confundat cu Tola, fiul lui Pua, judecător vreme de 23 de ani, după moartea lui Abimelec (Judecători 10,1)”[1].

Fiii lui Isahar (= răsplată): Tola (= întins; purpuriu), Fuva (= colţ), Iaşub (= el se întoarce) şi Şimron (= păzitor).

2: Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam şi Samuel; aceştia sunt cei mai de seamă din neamul lui Tola, oameni războinici din neam în neam; în zilele lui David, numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.

Fiii lui Tola: Uzi (= tăria mea), Refaia (= Iahve a vindecat), Ieriil (= Dumnezeu vede), Iahmai (= Iahve ocroteşte), Ibsam (= plăcut) şi Samuel (= ascultat de Dumnezeu).

3: Fiul lui Uzi a fost Izraia; iar fiii lui Izraia au fost: Micael, Obadia, Ioil şi Işia – de toţi, cinci; toţi, căpetenii.

Fiul lui Uzi: Izraia (= Iahve a apărut); fiii săi: Micael (= cine este ca Dumnezeu?), Obadia (= slujitorul lui Iahve), Ioil (= Iahve este Dumnezeu) şi Işia (= Dumnezeu există).

Alături de fii este numărat şi tatăl, astfel că rezultă cinci căpetenii.

4: Ei, după familiile lor şi după neamurile lor, aveau o oştire de treizeci şi şase de mii de oameni, fiindcă ei au avut multe femei şi mulţi copii.

5: Iar fraţii lor, în toate neamurile lui Isahar, aveau optzeci şi şapte de mii de luptători: acesta era numărul lor total.

6: Fiii lui Veniamin au fost trei: Bela, Becher şi Iediael.

Fiii lui Veniamin (= fiul dreptei): Bela (= gâtlej), Becher (= tânăr) şi Iediael (= cunoscut de Dumnezeu).

7: Fiii lui Bela au fost cinci: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, capi de familie, oameni războinici; numărul lor era de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.

Fiii lui Bela: Eţbon (= frumuseţe), Uzi (= tăria mea), Uziel (= puterea Domului), Ierimot (= înălţare) şi Iri (= Iahve este păzitor).

8: Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alemet; toţi aceştia sunt fiii lui Becher;

9: după înscrisurile din spiţa neamului, numărul lor era de douăzeci de mii şi şase sute de războinici.

Fiii lui Becher: Zemira (= bucuria părinţilor; cântare de laudă), Ioaş (= Iahve sprijină), Eliezer (= ajutorul lui Dumnezeu), Elioenai (= Domnul mă priveşte), Omri (= strângătorul snopilor), Ieremot (= culmi; înălţare), Abia (= tatăl meu este Iahve), Anatot (= răspuns la rugăciune) şi Alemet (= ascunzătoare).

10: Fiul lui Iediael a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar;

11: toţi aceştia erau fiii lui Iediael, capi de familie; oameni războinici: şaptesprezece mii şi două sute în stare să iasă la război.

Fiul lui Iediael: Bilhan (= plăpând); fiii lui: Ieuş (= adunător), Veniamin (= fiul dreptei), Ehud (= mărturisitor; lăudător), Chenaana (= neted; cel de jos), Zetan (= măslin), Tarşiş (= piatră preţioasă; subjugarea duşmanului) şi Ahişahar (= fratele zorilor).

12: Şupim şi Iupim erau fiii lui Ir, iar Huşim era fiul lui Aher.

Fiii lui Ir (= loc îngrădit; oraş): Şupim (= înţepătură) şi Iupim (= ocrotire). Fiul lui Aher (= următorul): Huşim (= grabă).

Versetele 6-12 reprezintă  „o primă genealogie a tribului lui Veniamin, care pregăteşte prezentarea înaintaşilor lui Saul (I Paralipomene 8,1-40 şi 9,35-44). Există multe informaţii despre tribul lui Veniamin, din păcate fragmentare şi neconcordante: dacă Facerea 46,21 enumeră trei fii ai lui Veniamin, Numerii 26,42-43 menţionează patru fii, I Paralipomene transcrie trei fii, dintre care unul, Iediael, nu apare nicăieri în listele din Pentateuh, iar I Paralipomene 8,1-2 oferă numele a cinci fii ai lui Veniamin. Teritoriul pe care l-au ocupat se afla la nord de Iuda, în trecătorile dintre muntele Efraim şi dealurile din Iuda. Tribul de provenienţă al lui Saul a avut un rol important în conflictele cu filistenii şi i-a rămas fidel regelui în conflictul cu David, cu puţine excepţii, menţionate în I Paralipomene 12,2-7”[2].

13: Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, copiii Bilhăi.

Versetele 12-13: „pasaj controversat, greu inteligibil, pentru că este lacunar. [Lui Şupim şi Iupim] (…) în Facerea 46,21 le corespund [Mupim şi Hupim]. Pe de altă parte, precizarea din v. 13, fii avuţi cu Bilha este surprinzătoare, pentru că Neftali şi Dan au fost fiii Bilhăi (Facerea 46,23-25). Precizarea ar putea avea sens doar dacă se presupune că înainte de fiii lui Neftali ar fi fost enumeraţi fiii lui Dan, ca în Facerea 46,23-25. De aceea s-a presupus şi că versetul 12 este rămăşiţa unei liste a urmaşilor lui Dan (Numeri 26,46-47), care altfel nu apare în Paralipomene (cf. TOB, nota ad loc.; cf. AB I Chron., p. 54) ♦ Din tribul lui Neftali sunt amintiţi doar cei din Facerea 46,24[3].

Fiii lui Neftali (= lupta mea): Iahţiel (= Dumnezeu mi l-a făcut parte), Guni (= ocrotit), Ieţer (= creator) şi Şalum (= paşnic). Bilha (= speriată) era mama acestora, dar vom ţine cont de precizarea de mai sus, conform căreia s-ar putea să fie vorba aici despre descendenţa lui Dan.

14: Fiii lui Manase: Asriel – pe care i l-a născut ţiitoarea sa siriană; tot ea i l-a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.

Fiii lui Manase (= uitare): Asriel (= calea lui Dumnezeu) şi Machir (= vândut), tatăl lui Galaad (= stâncos).

15: Machir şi-a luat o femeie pentru Iupim şi Şupim. Sora lui se numea Maaca.  Numele celui de al doilea fiu al său era Salfaad; lui Salfaad i s-au născut numai fete.

Alt fiu al lui Machir: Salfaad (= speriat de umbră).  Istoria fiicelor lui Salfaad este prezentată în Cartea Numerii, cap. 27.

16: Maaca, femeia lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş; pe fratele acestuia îl chema Şereş. Fiii acestuia au fost Ulam şi Rechem.

            „Versetele 12-16 ridică o problemă dificilă şi nerezolvată: Potrivit versetului 12, Şupim şi Iupim erau fiii lui Ir, dar în versetul 15 reapar pe neaşteptate într-o relaţie incertă cu Machir. Pe de altă parte, Maaca era sora lui Machir (v. 15), nu soţia lui (v. 16)”[4].  Despre dificultatea versetelor 12-13 s-a vorbit mai sus. Alăturăm aici şi un text care se ocupă mai în amănunt de versetele 14-16: „De asemenea un pasaj controversat, care conţine genealogiile tribului lui Manase, fiul lui Iosif. (…) Nu se ştie cine este Asriel. Pasajele corespunzătoare din Facerea 46,20 şi Numeri 26,33 îl indică pe Machir ca fiu al lui Manase. De asemenea, Salfaad este, în Numeri 26,37, nepotul lui Galaad, fiul lui Machir, de unde şi conjectura unei lacune în textul din I Paralipomene”[5].

            Sora (sau femeia) lui Machir: Maaca (= subjugare; mâhnire; stăpână). Ea a născut pe Pereş (= despărţire; ruptură), fratele lui Şereş (= auriu), tatăl a doi fii: Ulam (= întâiul născut) şi Rechem (= colorat; prietenie). La toate acestea trebuie ţinut cont de precizările de mai sus.

17: Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

18: Sora sa, Molechet, i-a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.

Fiul lui Ulam: Bedan (= fiul judecătorului). Sora sa, Molechet (= stăpână; regină), a născut pe Işhod (= omul cinstei), Abiezer (= tatăl ajutorului) şi Mahla (= boală; plăpând).

19: Fiii lui Şemida: Ahian, Şechem, Lichi şi Aniam.

Fiii lui Şemida (= faima ştiinţei): Ahian (= fratele zilei), Şechem (= umăr; dis-de-dimineaţă), Lichi (= învăţat) şi Aniam (= eu sunt unchi).

20: Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său;

21: Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Pe aceştia i-au ucis locuitorii din Gat, băştinaşii acelui ţinut, fiindcă ei se duseseră să le ia vitele;

22: multe zile a plâns după ei Efraim, tatăl lor, şi au venit fraţii lui să-l mângâie.

23: Apoi el a intrat la femeia lui, iar ea a zămislit şi i-a născut un fiu, căruia i-a pus numele Beria, fiindcă [a zis ea] „întru nenorociri s-a născut în casa mea”.

Versetele 20-23: „Listă genealogică mai bogată decât în Numeri 26,39-40 sau Facerea 46,20”[6].

24: El a avut şi o fată: Şeera; ea a zidit Bet-Horonul – cel-de-sus şi cel-de-jos -, precum şi Uzen-Şeera;

Această Şeera, „în Biblie (Textul Masoretic), e singura femeie ctitor de cetăţi. Bet-Horon: cele două cetăţi, Bet-Horonul de Sus, situată la 16 km nord-vest de Ierusalim, şi Bet-Horonul de Jos au fost reconstruite de Solomon (II Paralipomene 8,5) şi fortificate de evrei după exil (Iudita 4,4)”[7].

Şeera (= înrudită prin sânge) a zidit cele două Bet-Horon (= casa peşterii) şi Uzen-Şeera (= urechea firii).

25: Refah, fiul său; Reşef, fiul său; Telah, fiul său; Tahan, fiul său;

26: Ladan, fiul său; Amiud, fiul său; Elişama, fiul său;

27: Non, fiul său; Iosua, fiul său.

„Iosua este aceeaşi persoană cu Iisus Navi (…), succesorul lui Moise (Deuteronom 31,1-8 şi Iosua 1,1-9)”[8].

Urmaşii lui Efraim (= roditor; rodire dublă): Şutelah (= ruptură), Bered (= sămânţa locului), Tahat (= coborâre; şes), Zabad (= dăruit), Şutelah – din nou, Ezer (= ajutor), Elead (= veşnicia lui Dumnezeu), Beria (= tristeţe), Refah (= belşug), Reşef (= flacără), Telah (= ruptură), Tahan (= popas), Ladan (=  sărbătoresc), Amiud (= poporul cinstei), Elişama (= Dumnezeu aude), Non (= peşte), Iosua (= Iahve este mântuire).

28: Moşiile şi locurile lor de locuit au fost: Betelul şi satele lui; spre răsărit, Naaranul; spre apus, Ghezerul şi satele lui; Sichemul şi satele lui – până la Gaza şi satele ei;

29: iar până la hotarele fiilor lui Manase: Bet-Şeanul şi satele lui; Taanacul şi satele lui; Meghiddonul şi satele lui; Dorul şi satele lui. În ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

Fiii lui Efraim au locuit în: Betel (= casa lui Dumnezeu), Naaran (= băieţi; cascadă), Ghezer (= aşezare pe pantă), Sichem (= umăr), Gaza (= fortăreaţă), Bet-Şean (= casa bogată), Taanac (= loc nisipos), Meghiddo (= locul oştilor), Dor (= oraşul neamului).

30: Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria; Serah, sora lor.

Fiii lui Aşer (= fericit): Imna (= succes), Işva (= Iahve este mântuitor), Işvi (= Dumnezeu îi e folositor) şi Beria (= tristeţe); Serah (= prinţesă) era sora lor.

31: Fiii lui Beria: Heber şi Malkiel; acesta e tatăl lui Birzait.

Fiii lui Beria: Heber (= strămutat) şi Malkiel (= Dumnezeu este rege), tatăl lui Birzait (= fiul măslinului).

32: Heber a dat naştere lui Iaflet, Şemer şi Hotam, precum şi surorii acestora, Şua.

Fiii lui Heber: Iaflet (= salvator), Şemer (= păzitor) şi Hotam (= pecete); Şua (= bogăţie) era sora lor.

33: Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal şi Aşvat; aceştia sunt fiii lui Iaflet.

Fiii lui Iaflet: Pasac (= tăietură), Bimhal (= fiul tăierii împrejur) şi Aşvat (= statornic).

34: Fiii lui Şemer: Ahi, Rohga, Huba şi Aram.

Fiii lui Şemer: Ahi (= fratele meu), Rohga (= strigăte), Huba (= ascuns) şi Aram (= înalt).

35: Fiii lui Helem, fratele lui: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.

Fiii lui Helem (= lovitură): Ţofah (= întindere), Imna (= succes), Şeleş (= treime) şi Amal (= grijuliu).

36: Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,

37: Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.

Fiii lui Ţofah: Suah (= gunoi; bogăţie), Harnefer (= gâfâit), Şual (= vulpe), Beri (= fântâna mea), Imra (= înălţimea lui Iahve), Beţer (= aur; strălucire), Hod (= faimă), Şama (= El a ascultat), Şilşa (= treime; putere), Itran (= belşug) şi Beera (= fântână).

38: Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara.

Fiii lui Ieter (= rămăşiţă; belşug): Iefune (= pregătit de drum), Pispa (= întindere) şi Ara (= tare; leu).

39: Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia.

Fiii lui Ula (= jug): Arah (= călător), Haniel (= Dumnezeu este milostiv) şi Riţia (= Iahve este milostiv).

40: Toţi aceştia au fost fiii lui Aşer, capi de familie, oameni aleşi, războinici, oameni de mâna-ntâi; după numărul celor [înscrişi] pentru liniile de război, numărul lor era de douăzeci şi şase de mii de oameni.

Versetele 30-40: „Sunt prezentaţi descendenţii lui Aşer, al optulea fiu al lui Iacob, cu Zilpa (Facerea 30,12-13)”[9].


[1] SEP 3, p. 42

[2] SEP 3, p. 42

[3] SEP 3, p. 43

[4] BBVA, p. 458

[5] SEP 3, p. 43

[6] SEP 3, p. 44

[7] SEP 3, p. 44

[8] SEP 3, p. 44

[9] SEP 3, p. 44

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s