Comentarii la I Paralipomena – 4

Posted: 02/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 4 – Urmaşii lui Iuda şi ai lui Simeon.

 

1: Fiii lui Iuda: Fares, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

Fiii lui Iuda (= lăudat fie Domnul): Fares (= spărtură), Heţron (= înverzit; frumos), Carmi (= vier), Hur (= născut liber) şi Şobal (= cel ce varsă).

2: Reaia, fiul lui Şobal, l-a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s-au născut Ahumai şi Lahad. Acestea sunt familiile Ţoreenilor.

Descendenţa lui Şobal: Reaia (= Domnul a văzut), Iahat (= împrospătare), Ahumai (= frate al apei) şi Lahad (= cel ce oprimă).

Ţoreenii e un termen derivat din toponimul ebraic Ţareah. Ţareah „era o cetate din câmpia lui Iuda, localizată la nord de Wadi al Sarar, în Biblie, Valea Sorec”[1].

3: Fiii lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş, precum şi sora lor ce se chema Haţlelponi.

Fiii lui Etam (= vizuina fiarelor): Izreel (= Dumnezeu seamănă), Işma (= ascultă pe Domnul) şi Idbaş (= corpolent); sora lor era Haţlelponi (= umbra feţei lui Dumnezeu).

Etam „era un sat din ţinutul deluros al lui Iuda, reconstruit de Roboam (II Paralipomena 11,6). Astăzi este identificat cu Qirbet el-Hoh, situat la aproximativ 10 km sud-vest de Ierusalim. (…) Ghedor  [amintit şi la Iosua 15,58] este, de asemenea, o cetate din Iuda”[2]. Şi aici, ca în multe alte locuri, antroponimele au devenit, în timp, toponime.

4: Panuel, tatăl lui Ghedor, şi Ezer, tatăl lui Huşa, sunt fiii lui Hur, întâiul-născut al Efratei şi tatăl lui Betleem.

Panuel (= faţa lui Dumnezeu) era tatăl lui Ghedor (= gard; zid), iar Ezer (= ajutor) era tatăl lui Huşa (= grabă); ei erau fiii lui Hur (= născut liber; alb), născut din Efrata (= rodnicie), tatăl lui Betleem (= casa pâinii).

5: Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două femei: Helea şi Naara.

Aşhur (= negreală) era tatăl lui Tecoa (= trâmbiţă); femeile lui erau Helea (= rugină) şi Naara (= femeie tânără). Tecoa se numea şi o cetate a lui Iuda, în apropiere de En-Ghedi.

6: Naara i-a născut pe Ahuzam, Hefer, Temni şi Ahaştari. Aceştia sunt fiii Naarei.

Fiii născuţi lui Aşhur din Naara: Ahuzam (= posesiune), Hefer (= izvor), Temni (= împărţire) şi Ahaştari (= sol; trimis).

7: Iar fiii Helei: Ţeret, Ţohar, Etna şi Coţ.

Fiii născuţi din Helea: Ţeret (= strălucire), Ţohar (= culoare deschisă; distins), Etna (= generos) şi Coţ (= spin).

8: Lui Coţ i s-au născut Anub, Ţobeba, Iaheţ şi odraslele lui Aharhel, fiul lui Harum.

Fiii (urmaşii) lui Coţ: Anub (= puternic; înalt), Ţobeba (= vorbăreţ), Iaheţ (apărut în mod surprinzător la Anania, nu l-am regăsit nicăieri), odraslele lui Aharhel (= puterea a dăinuit), fiul lui Harum (= înalt).

9: Iabeţ a fost un om mai însemnat decât fraţii săi; mama lui i-a dat numele de Iabeţ, zicând: „Cu durere l-am născut”.

Iabeţ (= întristare; durere) este acelaşi cu Ţobeba de la versetul 8.

10: Iabeţ L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „O, de m-ai binecuvânta cu binecuvântare şi de mi-ai lărgi hotarele şi dacă mâna Ta ar fi cu mine şi m-ai face să ştiu că nu mă umileşti…!”.  Şi Dumnezeu i-a dăruit tot ce i-a cerut.

În listele genealogice sunt marcate persoanele (şi momentele) prin care s-a realizat o mai mare legătură cu Dumnezeu.

11: Lui Chelub, fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir; acesta e tatăl lui Eşton.

Chelub (= coş împletit), fratele lui Şuha (= depresiune), a născut pe Mehir (= preţ), iar acesta a născut pe Eşton (= odihnă; cel bogat în femei).

12: Lui Eşton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah şi Techina, întemeietorul cetăţii Nahaş; aceştia erau oameni din Recab.

Fiii lui Eşton: Bet-Rafa (= casa uriaşului), Paseah (= şchiop) şi Techina (= milostivire).

Nahaş (= şarpe) „este o cetate nemenţionată în alt loc: poate fi actualul Der Nahaş (în Valea Arabah). Dacă însă citim cetatea lui Nahaş, ne amintim de tatăl surorilor vitrege ale lui David, Abigail şi Ţeruia (cf. II Regi 17,25), cu o generaţie mai bătrâne decât viitorul rege, pe care alte manuscrise le consideră fiice legitime ale lui Iesei. Poate fi însă şi alt personaj, mai greu de identificat. AB I Chron. (ad. loc.) interpretează ebr. Ir-Nahaş ca antroponim: the father of Ir-nahash[3].

13: Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia; fiii lui Otniel: Hatat şi Meonotai.

„Acest Chenaz este fratele lui Caleb, fiul lui Iefone”[4].

Fiii lui Chenaz (= vânător): Otniel (= Dumnezeu este puternic) şi Seraia (= ostaş al Domnului); fiii lui Otniel: Hatat (= groază; distrugere) şi Meonotai (= locuinţele mele).

14: Lui Meonotai i s-a născut Ofra. Lui Seraia i s-a născut Ioab, tatăl lui Gheharaşim; căci ei erau dulgheri.

Meonotai a născut pe Ofra (= cătun; pui de cerb). Seraia a născut pe Ioab (= Iahve este tată). Cât priveşte numele Gheharaşim, acesta ar însemna  [tatăl] văii dulgherilor, titlu ce se referă tot la Ioab, nefiind, aşadar, numele unei persoane. Vulgata are aici patrem vallis Artificum, iar Biblia Hebraica: abi ghi karaşim.

Dulgheri: gr. τέκτων poate desemna orice lucrător în lemn, tâmplar, dulgher, sculptor, sau artizan în general”[5].

15: Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni: Ir, Ela şi Naam; fiul lui Ela: Chenaz.

„Caleb al lui Iefoni nu trebuie confundat cu Caleb, fiul lui Heţron, de la 2,9. ♦ (…) Chenez din acest verset este nepotul lui Caleb al lui Iefoni”[6].

Fiii lui Caleb (= câine; toată inima), fiul lui Iefoni (= cel pregătit de drum): Ir (= păzitor), Ela (= terebint) şi Naam (= bunătate). Fiul lui Ela era Chenaz (= vânător).

16: Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.

Fiii lui Iehaleleel (= Dumnezeu va face să ţâşnească lumina): Zif (= topitorie), Zifa (= revărsare; topitorie), Tiria (= frică; temelie) şi Asareel (= Domnul vindecă).

17: Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Şi iată-i pe fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat-o Mered: Miriam, Şamai şi Işbah, tatăl lui Eştemoa.

Fiii lui Ezra (= ajutor): Ieter (= rămăşiţă), Mered (= răzvrătire), Efer (= viţel) şi Ialon (= cel statornic). Fiii lui Mered din Bitia (= fiică a Domnului): Miriam (= încăpăţânare), Şamai (= Iahve nimiceşte) şi Işbah (= El aduce mulţumiri), tatăl lui Eştemoa (= ascultare).

Eştemoa era o cetate în Iuda, amintită, sub numele de Eştemo, la Iosua 15,50 şi la I Regi 30,28.

18: Iar Iehudia, femeia lui, i-a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah.

Din Iehudia (= iudeica) i s-au născut Iered (= coborâş), tatăl lui Ghedor (= gard; zid), Heber (= comuniune), tatăl lui Soco (= spini), şi Iecutiel (= Dumnezeu va hrăni), tatăl lui Zanoah (= părăsit; uitat). Ghedor, Soco şi Zanoah sunt şi toponime, desemnând cetăţi din teritoriul lui Iuda.

            „Textul acestui verset, dislocat în vechiul original ebraic, a fost restaurat în versiunea La Bible trad. Osty[7].

19: Fiii femeii lui Hodia, sora lui Naham, tatăl Cheilei: Garmi şi Eştemoa Maacateanul.

Fiii lui Hodia (= măreţia Domnului), născuţi din sora lui Naham (= consolare), tatăl (sau fondatorul cetăţii) Cheila (= cetate): Garmi (= osos; tare) şi Eştemoa (= strălucire) din Maaca (= subjugare), ţinut în Siria.

20: Fiii lui Simeon: Amnon, Rina, Benhanan şi Tilon.  Fiii lui Işi: Zohet şi Benzohet.

Fiii lui Simeon (= ascultare): Amnon (= credincios), Rina (= strigăt puternic), Benhanan (= fiul unui om binevoitor) şi Tilon (= dar). Fiii lui Işi (= salutar): Zohet (= mândru; corpolent) şi Benzohet (= fiul celui mândru).

21: Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile din casa lui Aşbeia,

Fiii lui Şela (= pace; fericire): Er (= veghetor), tatăl lui Leca (= stâncă ascuţită), Laeda (= orânduire; timpul sărbătorii), tatăl lui Mareşa (= fruntaş), şi familiile din casa lui Aşbeia (= chem un martor).

„Genealogia de faţă se leagă de cea începută la 2,3, dar cu precizarea că Er, tatăl lui Leca, nu este acelaşi cu Ir, fratele lui Şela, de la versetul citat”[8].  Familiile din casa lui Aşbeia: „Unii comentatori (AB I Chron., p. 26 nota 21) înţeleg aici prin familii breslele ţesătorilor de in”[9].

22: Iochim şi locuitorii din Cozeba, Ioaş şi Saraf, care au locuit în Moab şi al căror nume a fost schimbat în Iaşubi şi Lehem.

Tot între fiii lui Şela se numărau: Iochim (= El îndreaptă) şi locuitorii din Cozeba (= înşelător) – Cozeba pare a fi fost persoană, nu toponim – , Ioaş (= Iahve este un foc) şi Saraf (= arzător), care au trăt în Moab (= sămânţa tatălui) – numele lor au fost schimbate în Iaşubi (= reîntors; câştigat) şi Lehem (= pâine; luptă).

Finalul versetului pune probleme: „Locuiau: Textul Masoretic are erau stăpâni sau, după altă interpretare, s-au însurat. i-a întors avedirin athukiin: iarăşi cuvinte ebraice transcrise ca atare. Brenton interpretează: Le-a schimbat numele în Abederin şi Athukiin. Textul Masoretic are haddebharim attiqim, lucruri vechi (AB I Chron., ad loc.: these tradition are old), dar propoziţia în întregime e greu de interpretat”[10].

23: Aceştia erau olari, locuitori ai Netaimului şi ai Ghederei, pe lângă rege; ei au propăşit în regatul acestuia şi trăiau acolo.

Olarii amintiţi aici locuiau în Netaim (= livezi) şi Gheder (= întăritură; turmă); mai jos, alte traduceri, înrudite cu acestea.

 „Relaţiile de vasalitate descrise succint aici au fost confirmate de descoperiri arheologice. În diferite zone din Iudeea s-au descoperit în jur de două sute de amfore, cu dedicaţia pentru rege. Se pare că respectivele amfore conţineau diverse produse (ulei, vin, cereale) ca tribut în natură. De altfel, numele [Netaim, plantaţii] şi [Ghedera, împrejmuire, ocol] trimit la lucrări agricole”[11].

Versetele 21-23: „În paralel cu genealogiile, pasajul menţionează unele bresle de meşteşugari şi cetăţile în care s-au întemeiat şi dezvoltat acestea de-a lungul timpului. Legătura dintre Iuda şi Moab aminteşte de cartea Rut (cf. AB I Chron., p. 30)”[12].

24: Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah şi Saul.

Fiii lui Simeon: Nemuel (= circumcis pentru Domnul), Iamin (= mâna dreaptă), Iarib (= potrivnic; luptător), Zerah (= lumină strălucitoare) şi Saul (= cerut).

25: Fiul lui Saul: Şalum; fiul acestuia, Mibsam; iar al acestuia, Mişma.

Urmaşii lui Saul: Şalum (= recompensă), Mibsam (= parfum suav), Mişma (= veste; zvon).

26: Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său; fiul acestuia, Zacar; iar al acestuia, Şimei.

Urmaşii lui Mişma: Hamuel (= căldura lui Dumnezeu), Zacar (= păstrat în amintirea lui Dumnezeu), Şimei (= renumit).

27: Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice; fraţii lui n-au avut mulţi copii, iar neamurile lor, toate la un loc, nu s-au înmulţit precum fiii lui Iuda.

„Tribul lui Simeon, mai puţin numeros, era aproape absorbit în masa tribului lui Iuda, pe timpul lui David. Dispersia lor în tot Israelul este anunţată de Iacob pe patul de moarte în Facerea 49,7. Simeoniţii nu apar nici în binecuvântarea lui Moise (Deuteronom 33). Totuşi, sub Ezechia, i-au înfrânt pe amaleciţi (I Paralipomene 4,41-43) şi i s-au alăturat lui Asa în restaurarea Templului (II Paralipomene 15,9). După exil, tribul nu mai este atestat”[13].

28: Ei trăiau în Beer-Şeba, Molada, Haţar-Şual,

29: Bilha, Eţem, Tolad,

30: Betuel, Horma, Ţiclag,

31: Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Birei şi Şaarim; acestea erau cetăţile lor de dinainte de [domnia lui] David.

32: Şi mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan: cinci cetăţi

„Lista cetăţilor simeoniţilor concordă, cu câteva modificări de transliterare, cu cea din Iosua 19,2-8. Teritoriul pe care îl ocupă este cel din extremitatea sudică a Iudeii. Un semn al integrării lor în Iuda este atribuirea, în Iosua 15,26-32, a aceloraşi cetăţi fiilor lui Iuda”[14].

Cetăţile în care trăiau urmaşii lui Simeon: Beer-Şeba (= fântâna jurământului), Molada (= loc de naştere), Haţar-Şual (= curtea vulpii), Bilha (= modestie; speriată), Eţem (= întăritură), Tolad (= urmaş; vlăstar), Betuel (= locuinţa lui Dumnezeu), Horma (= nimicire), Ţiclag (= izvor; şerpuire), Bet-Marcabot (= casa carelor de război), Haţar-Susim (= curtea cailor), Bet-Birei (= casa creaţiei mele), Şaarim (= două porţi), Etam (= vizuina fiarelor), Ain (= ochi; izvor), Rimon (= rodie), Tochen (= greutate; măsură) şi Aşan (= fum).

33: şi toate satele dimprejurul lor, până la Baal. Iată locurile-n care îşi aveau sălaşul, precum şi spiţa neamului lor:

Neamul lui Simeon se întindea până la Baal (= domn; stăpân), dificil de localizat.

34: Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amasia;

35: Ioil şi Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

36: Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Ieşimiel, Benaia,

37: Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.

38: Aceştia, ale căror nume s-au dat mai sus, erau căpetenii în neamurile lor, iar familiile lor s-au înmulţit peste măsură.

Căpetenii în Simeon: Meşobab (= restaurat), Iamlec (= cel pe care Dumnezeu îl face rege), Ioşa (= Domnul vindecă), fiul lui Amasia (= Domnul a răbdat), Ioil (= Domnul este Dumnezeu), Iehu (= acesta este Domnul), fiul lui Ioşibia (= cel ce locuieşte împreună cu Domnul), fiul lui Seraia (= Iahve a luptat), fiul lui Asiel (= Dumnezeu a făcut), Elioenai (= ochii mei sunt îndreptaţi spre Domnul), Iaacoba (= adăugat la cel ce ţine de călcâi), Ieşohaia (= cel umilit de Iahve), Asaia (= Domnul a făcut), Adiel (= podoaba lui Dumnezeu), Ieşimiel (= Dumnezeu aşează), Benaia (= Domnul a clădit), Ziza (= rodnicie), fiul lui Şifei (= abundent), fiul lui Alon (= stejar), fiul lui Iedaia (= Domnul ştie), fiul lui Şimri (= veghetor), fiul lui Şemaia (= Iahve aude).

39: Ei s-au întins până la Gherar şi până la răsărit de Gai, în căutare de păşuni pentru vitele lor;

Gherar  (= cerc) sau Gherara „era o cetate la 18 km sud-est de Gaza (Facerea 10,19), la poalele munţilor din Iuda. Aici îi înfrânge Asa pe etiopienii conduşi de Zareh (II Paralipomene 14,13-14)”[15].  Gai (= răsăritul văii).

40: şi au găsit păşuni grase şi bune şi pământ cu lărgime-n faţa lor, paşnic şi liniştit; fiindcă înainte de ei trăiseră acolo doar câţiva din fiii lui Ham.

„Descendenţii lui Canaan, fiul lui Ham (cf. Facerea 9,18), sunt locuitorii ancestrali ai Palestinei”[16].

41: Aceştia, ale căror nume sunt scrise mai sus, au venit acolo în zilele lui Iezechia, regele lui Iuda, şi au lovit corturile celor ce se aflau acolo şi i-au nimicit pentru totdeauna şi s-au aşezat în locul lor, căci acolo se aflau păşuni pentru vitele lor.

Aceşti nomazi, numiţi de Septuaginta Minei, „au fost identificaţi cu maoniţii din II Paralipomene 20,1. Erau un trib arab, numiţi astfel după cetatea Maan, situată la sud-est de Petra. Menţionarea Muntelui Seir din versetul următor indică zona Edom ca centru de desfăşurare a acţiunilor. Textul Masoretic are meunim, care poate fi înţeles ca adăposturi sau ca numele unei populaţii amintite în II Paralipomene 20,1”[17].

42: Dar câţiva din ei, fiii lui Simeon, s-au dus la muntele Seir – cinci sute de oameni care-i aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei;

Parte din simeoniţi au mers la muntele Seir (= păros; zbârlit), conduşi de Pelatia (= Iahve a eliberat), Nearia (= robul Domnului), Refaia  (= Iahve a vindecat) şi Uziel (= puterea lui Dumnezeu), fiii lui Işei (= mântuirea mea este Dumnezeu).

43: şi i-au bătut pe cei care mai rămăseseră din Amaleciţi [şi trăiesc acolo] până-n ziua de azi.

„Aceasta este unica menţiune biblică a acţiunii antiamalecite a lui Ezechia”[18]. „Amaleciţii erau o populaţie nomadă din deşertul Sinai, la graniţa sudică a Ţării Sfinte (…). Mai târziu, o parte din ei s-au infiltrat chiar în ţara sfântă, trăind în regiunea Efraim (Judecători 5,14; 12,15). Amaleciţii erau socotiţi duşmanii de moarte ai lui Israel (Numeri 24,20; Psalmi 83,8). Ei au fost exterminaţi în mare parte de către Saul şi David (I Regi 15; II Regi 8,12)”[19].  Amalec (= tatăl este rege).


[1] SEP 3, p. 29

[2] SEP 3, p. 29

[3] SEP 3, p. 30

[4] SEP 3, p. 30

[5] SEP 3, p. 30

[6] SEP 3, p. 31

[7] BBVA, p. 454

[8] SEP 3, p. 31

[9] SEP 3, p. 31 – Textul Masoretic are aici abdhat habbuţ, producătorii de in subţire. Septuaginta are formula misterioasă efrath avak, transcriere a unor cuvinte ebraice.

[10] SEP 3, p. 32 – Anania a găsit o rezolvare proprie (desigur, bazată pe un document care a permis aceasta), simplificând problema care, de altfel, nu e vitală în înţelegerea Scripturii.

[11] SEP 3, p. 32

[12] SEP 3, p. 31

[13] SEP 3, p. 32

[14] SEP 3, p. 32

[15] SEP 3, p. 33

[16] SEP 3, p. 33

[17] SEP 3, p. 33

[18] SEP 3, p. 33

[19] AB, p. 114

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s