Comentarii la I Paralipomena – 3

Posted: 02/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 3 – Urmaşii lui David: regii lui Iuda.

 

1: Fiii lui David care i s-au născut în Hebron: Amnon, întâiul-născut, din Ahinoam Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmelita;

2: al treilea, Abesalom, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;

3: al cincilea, Şefatia, din Abital; al şaselea, Itream, din Egla, femeia sa.

4: Aceştia şase i s-au născut în Hebron.

Până aici, e reluată genealogia de la II Regi 3,3. Daniel, cel de al doilea fiu, însă, e numit acolo Chileab, fără să avem o explicaţie de ce acelaşi personaj apare sub două nume diferite.

Fiii lui David (= cel preaiubit) născuţi în Hebron (= uniune; ligă): Amnon (= fidel) din Ahinoam (= frate al îndurării); Daniel (= Dumnezeu a judecat) din Abigail (= tatăl entuziasmului); Abesalom (= tatăl păcii) din Maaca (= asuprire; stăpână; mâhnire), fiica lui Talmai (= plugar), regele din Gheşur (= pod; ţara podului); Adonia (= Iahve este Domnul) din Haghita (= sărbătoare); Şefatia (= Domnul a judecat) din Abital (= tatăl meu e izvor de rouă); Itream (= dreptul poporului) din Egla (= juncă).

5: Iată-i şi pe cei care i s-au născut în Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon – patru -, din Batşeba, fiica lui Amiel;

6: Ibhar, Elişama, Elifelet,

7: Nogah, Nefeg, Iafia,

8: Elişama, Eliada şi Elifelet; de toţi, nouă.

Lista fiilor lui David născuţi în Ierusalim corespunde celei de la II Regi 5,14-16, cu unele diferenţe, pe care Anania, însă, le-a armonizat; doar  Elişua de la II Regi 5,15 fiind numit aici Elişama, astfel că apar doi Elişama. În plus, Septuaginta mai adaugă, la II Regi, pe Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat şi Elifaat. Amiel, tatăl Batşebei, e numit la II Regi 11,3 Eliam: „Amiel este pur şi simplu o inversare a elementelor componente ale numelui”[1]. 

Fiii lui David născuţi în Ierusalim (= cetatea păcii): Şimea (= Dumnezeu a ascultat), Şobab (= răzvrătit), Natan (= El a dat), Solomon (= paşnic) – aceştia s-au născut din Batşeba (= fiica jurământului), fiica lui Amiel (= Dumnezeu e aliat); Ibhar (= alegere), Elişama (= Dumnezeu a ascultat), Eliada (= Dumnezeu a ştiut) şi Elifelet (= Dumnezeu este izbăvire).

9: Aceştia sunt, toţi, fiii lui David, în afară de fiii de la ţiitoare. [A fost] şi Tamara, sora lor.

E amintită şi o fiică a lui David, Tamara (= palmier); aceasta nu va fi fost singura, dar credem că e amintită datorită episodului întunecat cu Amnon, care va atrage multă suferinţă asupra casei lui David. Se continuă cu urmaşii lui David, pe linia lui Solomon, adică cu lista regilor lui Iuda:

10: Fiul lui Solomon: Roboam; fiul acestuia, Abia; fiul acestuia, Asa; iar fiul acestuia, Iosafat;

11: fiul acestuia, Ioram; al acestuia, Azaria; iar al acestuia, Ioaş;

12: fiul acestuia, Amasia; al acestuia, Zaharia; al acestuia, Ioatam;

13: fiul acestuia, Ahaz; al acestuia, Iezechia; iar al acestuia, Manase;

14: fiul acestuia, Amon; iar al acestuia, Iosia;

15: fiii lui Iosia: întâiul-născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Sedechia; şi al patrulea, Şalum.

„Iohanan nu mai apare nicăieri ca întâi-născut al lui Iosia. Trebuie să fie vorba despre Ioahaz, variantă explicabilă prin ezitarea copistului. În Ieremia 22,11, întâiul-născut al lui Iosia primeşte, ca al doilea nume, probabil, pe acela de Şalum”[2].

16: Fiii lui Ioiachim: Iehonia, fiul său; Sedechia, fiul său;

Cum s-a arătat şi la Cărţile Regilor, „Sedechia nu este fiul lui Iehonia, cum s-ar putea înţelege în primă instanţă, ci fratele lui şi unchi al lui Sedechia, ultimul rege al Iudeii”[3].

Versetele 10-16: „Aceasta este lista regilor lui Iuda până la exilul din Babilon. Dintre descendenţii direcţi ai lui Solomon, până la Iosia, lipseşte Atalia, fiica lui Ahab şi soţia lui Ioram (cf. II Paralipomene 24), pentru că e de altă religie”[4].

Regii lui Iuda de după David: Solomon (= omul păcii; paşnic), Roboam (= întins şi liber este poporul), Abia (= Domnul este un tată), Asa (= medic), Iosafat (= Domnul a judecat), Ioram (= Domnul este înălţat), Azaria (= Domnul a ajutat), Ioaş (= Iahve este foc), Amasia (= Domnul a răbdat), Zaharia (= Iahve Şi-a amintit cuvântul Său), Ioatam (= Iahve este desăvârşit), Ahaz (= El a susţinut), Iezechia (= tăria mea este Iahve), Manase (= Domnul m-a făcut să uit), Amon (= fiinţă ascunsă), Iosia (= Iahve este vindecător), Ioahaz, numit aici Iohanan (= Domnul a fost milostiv), Ioiachim (= Domnul ridică), Iehonia (= Domnul întemeiază), Sedechia (= Iahve este dreptatea mea). E amintit şi Şalum (= iubitor de pace), mai-marele districtului Miţpa.

17: iar fiii lui Iehonia au fost: Salatiel,

18: Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

Fiii lui Iehonia: Salatiel (= cerut lui Dumnezeu), Malchiram (= regele este înălţat), Pedaia (= Dumnezeu a mântuit), Şenaţar (= comoară strălucitoare), Iecamia (= Iahve se ridică), Hoşama (= Iahve a ascultat) şi Nedabia (= darul lui Iahve).

19: Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei; fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania, precum şi sora acestora, Şelomit.

„Textul Masoretic îl indică pe Pedaia ca tată al lui Zorobabel, fapt care intră în contradicţie cu Ezdra 3,2. Septuaginta este consecventă din acest punct de vedere”. La locul indicat din Cartea Ezdra, tatăl lui Zorobabel este numit Salatiel, la fel cum e numit şi în Septuaginta, dar Anania, de regulă, când este vorba despre nume, recurge la Textul Masoretic.

Fiii lui Pedaia: Zorobabel (= sămânţa Babilonului) şi Şimei (= renumit); fiii lui Zorobabel: Meşulam (= prieten) şi Hanania (= Domnul a fost milostiv) – sora lor se numea Şelomit (= paşnică).

20: Fiii lui Meşulam: Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed;

Fiii lui Meşulam: Haşuba (= cinstit), Ohel (= cort), Berechia (= Domnul a binecuvântat), Hasadia (= favoritul lui Dumnezeu) şi Iuşab-Hesed (= bunătatea este răsplătită).

21: fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiul acestuia, Refaia; al acestuia, Arnan; al acestuia, Obadia, iar al acestuia, Şecania.

Fiii lui Hanania: Pelatia (= Domnul a eliberat) şi Isaia (= Domnul mântuieşte); fiul lui Isaia: Refaia (= Domnul a vindecat); fiul său, Arnan (= sprinten); fiul său, Obadia (= slujitorul lui Iahve); fiul său, Şecania (= locuinţa lui Iahve).

22: Fiii lui Şecania au fost şase: Şemaia, Hatus, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat;

Fiii lui Şecania: Şemaia (= pierdere), Hatus (= luptător), Igheal (= Dumnezeu răscumpără), Bariah (= fugar), Nearia (= robul Domnului) şi Şafat (= El a judecat).

23: fiii lui Nearia, trei: Elioenai, Iezechia şi Azricam;

Fiii lui Nearia: Elioenai (= ochii mei sunt îndreptaţi către Domnul), Iezechia (= Dumnezeu este putere) şi Azricam (= ajutor contra unui vrăjmaş).

24: fiii lui Elioenai, şapte: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani.

Fiii lui Elioenai: Hodavia (= lauda Domnului), Eliaşib (= Dumnezeu vrea să restabilească), Pelaia (= Domnul este minunat), Acub (= viclean), Iohanan (= Domnul a fost milostiv), Delaia (= Domnul a izbăvit) şi Anani (= Domnul acoperă).


[1] SEP 3, p. 28

[2] SEP 3, p. 28

[3] SEP 3, p. 29

[4] SEP 3, p. 28

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s