Comentarii la IV Regi – 22

Posted: 05/02/2009 in IV Regi
Etichete:, ,

CAP. 22 – Cartea legii descoperită sub domnia lui Iosia.

           

1: Iosia avea opt ani când a devenit rege; şi a domnit în Ierusalim vreme de treizeci şi unu de ani. Pe mama sa o chema Iedida, şi era fiica lui Adaia din Boţcat.

Mama lui Iosia era Iedida (= preaiubită), fiica lui Adaia (= Domnul a împodobit) din Boţcat (= înălţime; oraşul fricii) – cetate la extremitatea sudică a teritoriului lui Iuda.  Iosia, „fiul lui Amon, a fost al şaptesprezecelea rege al lui Iuda. A fost instalat la vârsta de opt ani, după asasinarea tatălui său, şi a domnit 31 de ani (640-609 î. Hr.). A beneficiat de slăbirea politică a Asiriei şi a făcut paşi importanţi spre independenţa politică şi religioasă a lui Iuda şi, chiar, Israel (II Paralipomene 34, 6-7). În general, domnia lui s-a caracterizat prin efortul de restaurare a iahvismului în Iuda”[1].

2: El a făcut ceea ce e drept în ochii Domnului şi a umblat pe de-a-ntregul în calea lui David, părintele său, fără să se abată nici la dreapta, nici la stânga.

            „Elogiu total, fără rezerve, pe care autorul i-l acordase numai lui Iezechia, bunicul lui Iosia (18, 3). David rămâne, şi aici, regele-etalon”[2].

3: Şi a fost că în cel de al optsprezecelea an al regelui Iosia, în luna a opta, regele l-a trimis la templul Domnului pe grămăticul Şafan, fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam, zicând:

Cu un rol doar în aparenţă modest, intervine aici grămăticul Şafan (= viezurele stâncilor), fiul lui Aţalia (= Domnul a cruţat), fiul lui Meşulam (= prieten). Acesta e trimis (v. 4) la preotul Hilchia (= Domnul este partea mea de moştenire).  „Anul era, după toate calculele, 622/621 î. Hr. Reforma religioasă începuse însă înainte de această dată, aşa cum reiese din cuvintele regelui, amintite în cele patru versete următoare”[3].

4: „Du-te la Hilchia, marele preot, pentru ca el să socotească banii aduşi la templul Domnului, banii adunaţi de la popor de către cei ce stau de pază la uşă,

„E vorba de banii adunaţi în lada instituită de regele Ioaş, destinaţi exclusiv lucrărilor de reparaţii (vezi 12, 5-16)”[4].

5: şi să-i dea în mâinile celor puşi să facă lucrările la templul Domnului”.  Iar acela i-a dat lucrătorilor de la templul Domnului, ca să dreagă stricăciunile templului:

6: dulgherilor, pietrarilor şi zidarilor, ca şi la cumpărarea lemnăriei şi a pietrei cioplite pentru dregerea stricăciunilor de la templu.

7: Acestora însă nu li se cerea socoteală pentru banii ce li se încredinţaseră, fiindcă erau cu desăvârşire cinstiţi.

8: Iar Hilchia, marele preot, a zis către grămăticul Şafan: Am găsit în templul Domnului Cartea legii”. Şi Hilchia i-a dat lui Şafan Cartea, iar el a citit-o.

            Cartea Legii, gr. vivlion tu nomu: această expresie nu apare decât în Deuteronom (28, 61; 29, 20; 30, 10; 31, 26) şi în Iosua (1, 8; 8, 34). Aici este vorba despre Deuteronom sau, mai degrabă, despre partea lui legislativă, al cărei conţinut a inspirat reformele regelui Iosia”[5].  „Denumirea de Cartea legii (acesteia) se află numai în Deuteronom (28, 61; 29, 20; 30, 10; 31, 26), precum şi în Cartea lui Iosua Navi (1, 8; 8, 34 – cu referire la aceeaşi operă a lui Moise), de unde concluzia că scrierea nu putea fi altceva decât Deuteronomul, fie integral, fie cel puţin partea lui legislativă, cu toate prescripţiile, cu binecuvântări pentru cei ce vor respecta legea, dar şi cu aspre blesteme pentru cei ce o vor călca. E posibil ca ea să fi fost ascunsă, pierdută – sau chiar uitată – în anii de groază ai nelegiuitului Manase. Oricum, descoperirea ei reprezintă un moment foarte important din viaţa fiilor lui Israel, ea devenind izvorul noului suflu pe care Iosia îl va da vieţii religioase din regatul de sud. De notat că, la acea vreme, cele cinci cărţi ale lui Moise nu circulau laolaltă, în opera compactă ce se va numi Pentateuhul, ci în părţi separate”[6].

9: Şi a intrat la regele Iosia, în templul Domnului, şi i-a spus ce avea de spus, zicând: „Robii tăi au luat banii ce s-au găsit în templu şi i-au dat în mâna celor puşi să facă lucrările în templul Domnului”.

10: Iar grămăticul Şafan i-a mai spus regelui, zicând: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte”.  Şi a citit-o Şafan în faţa regelui.

11: Şi a fost că dacă regele a auzit cuvintele din Cartea legii, şi-a sfâşiat hainele.

            „Unii comentatori, invocând tradiţia rabinică, presupun că pasajele care l-au impresionat atât de puternic pe Iosia ar fi fost Deuteronom 28, 29 şi 30, care vorbesc despre reînnoirea legământului dintre Iahve şi poporul ales”[7].  Iosia şi-a sfâşiat hainele „în semn de durere şi jale, descoperind uriaşa distanţă dintre poruncile lui Dumnezeu şi comportamentul celor chemaţi să le respecte”[8].

12: Apoi regele a poruncit preotului Hilchia şi lui Ahicam, fiul lui Şafan, şi lui Acbor, fiul lui Miheia, şi lui Şafan grămăticul, şi lui Asaia, servul regelui, zicând:

Apar aici personaje noi: Acbor (= un surâs), fiul lui Miheia (= cine este ca Domnul?), şi Asaia (= Domnul a făcut), ofiţer în timpul lui Iosia.

13: „Mergeţi şi întrebaţi-L pe Domnul pentru mine şi pentru tot poporul şi pentru întregul Iuda despre cuvintele acestei Cărţi care a fost găsită; că tare s-a aprins mânia Domnului asupra noastră, deoarece părinţii noştri nu au ascultat de cuvintele acestei Cărţi, ca să facă tot ceea ce s-a scris pentru noi”.

14: Aşa că preotul Hilchia şi Ahicam şi Acbor şi Şafan şi Asaia s-au dus la proorociţa Hulda, soţia lui Şalum veşmântarul, fiul lui Ţicva, fiul lui Harsas; ea locuia în Ierusalim, în partea lui cea nouă; iar ei i-au vorbit.

Regele trimite la proorociţa Hulda (= cârtiţă; nevăstuică), soţia lui Şalum (= recompensă), fiul lui Ţicva (= speranţă), fiul lui Harsas (= strălucitor).  „Era în tradiţia regilor de a-L consulta pe Dumnezeu prin mijlocirea unui profet. Pe Hulda n-o cunoaştem şi din altă parte; a fost preferată, probabil, pentru că locuia mai aproape, soţul ei având în grijă veşmintele de slujbă ale preoţilor de la templu”[9].

15: Iar ea le-a zis: „Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Spuneţi-i omului care v-a trimis la mine:

16: „Aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu voi aduce rele asupra acestui loc şi asupra celor care-l locuiesc, după toate cuvintele Cărţii pe care regele lui Iuda a citit-o;

17: aceasta, pentru că ei M-au părăsit şi au adus jertfe unor dumnezei străini, ca să-Mi stârnească mânia în toate faptele mâinilor lor; aşadar, mânia Mea se va aprinde asupra acestui loc şi nu se va stinge.

18: Iar regelui lui Iuda, care v-a trimis să-L întrebaţi pe Domnul, spuneţi-i acestea: Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Cât despre cuvintele pe care tu le-ai auzit:

            Iar regelui lui Iuda: mesajul de propăşire personală este adresat lui Iosia în calitate de suveran legitim al poporului lui Iahve”[10].

19: De vreme ce inima ta s-a mâhnit, iar tu te-ai smerit în faţa Domnului de îndată ce ai auzit ceea ce Eu am grăit despre locul acesta şi despre cei care-l locuiesc – că vor fi nimiciţi şi blestemaţi -, de vreme ce ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns în faţa Mea, ei bine, şi Eu am auzit, zice Domnul;

20: de aceea, nu va fi aşa: iată, Eu te voi adăuga la părinţii tăi şi te vei aduna în pace la mormântul tău, şi ochii tăi nu vor vedea relele pe care Eu le voi aduce peste locul acesta”.  Şi i-au spus regelui răspunsul.

            În pace: se referă la legătura dintre Iosia şi Dumnezeu, nu la circumstanţele unei morţi paşnice. Iosia moare pe câmpul de luptă (23, 29)”[11].


[1] SEP 2, p. 604

[2] BBVA, p. 442

[3] SEP 2, p. 604

[4] BBVA, p. 442

[5] SEP 2, p. 604

[6] BBVA, p. 442

[7] SEP 2, p. 605

[8] BBVA, p. 443

[9] BBVA, p. 443

[10] SEP 2, p. 605

[11] SEP 2, p. 606

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s