Comentarii la IV Regi – 16

Posted: 05/02/2009 in IV Regi
Etichete:, ,

CAP. 16 –  Domnia lui Ahaz.

 

1: În cel de al şaptesprezecelea an al domniei lui Pecah, fiul lui Remalia, rege peste Iuda a devenit Ahaz, fiul lui Iotam.

2: Ahaz avea vârsta de douăzeci de ani când a devenit rege şi a domnit în Ierusalim vreme de şaisprezece ani. El nu a făcut ceea ce cu credinţă era drept în ochii Domnului, Dumnezeului său, aşa cum făcuse părintele său David,

            Urcarea pe tron a lui Ahaz (= el a susţinut) „şi durata domniei acestuia a pus în dificultate cronologia veterotestamentară. Se consideră că Ahaz a domnit ca suveran între 735 şi 716/715 î. Hr., dar a fost coregent al lui Iotam începând din 744 î. Hr.”[1].

3: ci a umblat în calea regilor lui Israel; mai mult, pe fiul său l-a trecut prin foc, după urâciunile neamurilor pe care Domnul le alungase din faţa fiilor lui Israel,

„Ahaz a adoptat o religie sincretistă şi, în virtutea acesteia, a introdus în templu o seamă de obiecte şi ritualuri idolatre (ceea ce, desigur, era mai rău decât idolatria în sine). De asemenea, el a restaurat cultul zeiţei Astarte (Iştar) şi a zidit un jertfelnic după modelul văzut în Damasc”[2]. Cât priveşte trecerea fiului său prin foc, sunt mai multe opinii, toate având o susţinere: „A trece un copil prin foc era, în cultele idolatre, un ritual de purificare. Exista însă, mai ales în cultul lui Baal, şi obiceiul de a-i jertfi zeului, prin ardere în foc, pe copilul întâi-născut. După o seamă de exegeţi, se pare că Ahaz a introdus acest ritual în ţara sa, începând cu propriul său copil, ceea ce înseamnă că expresia l-a trecut prin foc trebuie citită: l-a ars cu foc (N. H. Snaith). Din Ieremia 7, 31 reiese limpede că acesta era un ritual deja împământenit în regatul de sud”[3].  „Prin trecerea copiilor prin foc, în cinstea lui Moloh, se pot înţelege, în sens radical, sacrificiile de copii sau anumite practici cu caracter magic (acest lucru îl sugerează folosirea expresiei trecut prin foc în loc de ars de viu sau adus ca ardere de tot; cf. 17, 17). Unii comentatori afirmă că ritualurile în cauză, interzise de legea mozaică (Levitic 18, 21 şi 20, 2-5; Deuteronom 12, 31; 18, 10) şi condamnate de profeţi (Ieremia 7, 31; Iezechiel 16, 20-21 etc.), constau în trecerea copiilor printre mâinile incandescente ale statuii zeului Moloh, în scopuri lustrale. Uneori, totuşi, copiii erau arşi de vii. E posibil ca Ahaz să fi avut aceeaşi reacţie ca regele Moabului (3, 27)”[4].

4: şi aducea jertfe şi ardea tămâie pe dealuri şi pe înălţimi şi sub fiece tufiş.

5: Atunci Raţon, regele Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, au pornit război împotriva Ierusalimului şi l-au împresurat pe Ahaz, dar nu l-au putut birui.

            „Deşi nu apare explicit în versetul de faţă, după eşuarea campaniei, regele Israelului şi cel al Siriei se întorc acasă”[5].

6: În vremea aceea Raţon, regele Siriei, a readus Elatul la Siria şi i-a izgonit pe Iudei din Elat, iar în Elat au venit Edomiţii, care trăiesc acolo până-n ziua de azi.

            Elat „era o aşezare străveche la extremitatea nordică a Golfului Aqaba, la Marea Roşie”[6].

7: Ahaz a trimis soli la Tiglatfalasar, regele Asiriei, zicând: „Eu sunt robul şi fiul tău; vino şi scoate-mă de sub mâna regelui Siriei şi de sub mâna regelui lui Israel, care s-au ridicat împotriva mea”.

„În ciuda sfatului inspirat al lui Isaia (Isaia 7, 4), Ahaz i-a devenit vasal lui Tiglatfalasar”[7].

            Ahaz (de nevoie) închină pe Israel asirienilor; la Hristos, adevăratul Împărat al lui Israel, vin să se închine neamurile, prin cei trei magi: „Dacă prin trimişii săi Ahaz s-a supus lui Asur, acum, pentru Tine, asirienii s-au supus prin trimişii lor (magii) (Matei, cap. 2)”[8].

8: Ahaz a luat atunci argintul şi aurul care s-au găsit în vistieriile templului Domnului şi în acelea ale casei regale şi i le-a trimis regelui în dar.

9: Ca urmare, regele Asiriei l-a ascultat: s-a dus regele Asiriei la Damasc şi l-a cucerit; pe locuitori i-a strămutat, iar pe Raţon l-a ucis.

Texul ebraic arată că locuitorii Damascului au fost strămutaţi la Chir (= zid; cetate), regiune situată, cel mai probabil, între Tigru şi platoul Elamului.

10: Iar regele Ahaz s-a dus la Damasc să-l întâlnească pe Tiglatfalasar, regele Asiriei, şi a văzut altarul din Damasc. Şi regele Ahaz i-a trimis preotului Urie chipul întocmai al altarului şi măsurile lui şi toate alcătuirile lui;

            Măsurile traduce termenul grecesc rithmos, care mai înseamnă şi formă. Ahaz îi trimite marelui preot din Ierusalim planul altarului din Damasc. ♦ Urie este preotul pe care şi-l ia martor Isaia în discursul adresat regelui Ahaz (Isaia 8, 2)”[9].  Urie (= lumina Domnului).

11: iar preotul Urie a zidit altarul pe potriva a tot ceea ce regele Ahaz îi trimisese din Damasc.

12: Când regele a văzut altarul, s-a urcat la el

13: şi şi-a adus arderea-de-tot şi jertfele şi libaţiile, iar sângele jertfelor sale de pace l-a vărsat pe altar.

14: Iar jertfelnicul de aramă, care era în faţa Domnului, – şi care acum se afla între altarul cel nou şi templul Domnului – l-a mutat şi l-a aşezat în partea de miazănoapte a altarului [cel nou].

            „Altarul cel nou nu înlocuieşte de la început altarul de bronz al lui Solomon. Primul pas a fost instalarea lui în preajma Templului, o dată cu mutarea altarului de bronz, şi al doilea pas a fost instalarea altarului de model damaschin în locul altarului de bronz. Păcatul lui Ahaz a constat în nesocotirea planului de inspiraţie divină după care a fost construit Templul de către Solomon”[10].

15: Apoi regele Ahaz i-a dat poruncă preotului Urie, zicând: „Pe jertfelnicul cel mare vei aduce arderea-de-tot cea de dimineaţă, jertfa de carne cea de seară, arderea-de-tot a regelui şi jertfa lui de carne, arderea-de-tot a întregului popor, jertfa lor de carne şi libaţia; peste el vei vărsa tot sângele arderii-de-tot şi sângele oricăror alte jertfe; iar jertfelnicul de aramă rămâne pe seama mea, să văd ce e de făcut cu el”.

16: Şi a făcut preotul Urie aşa cum i-a poruncit Ahaz.

17: Regele a desprins apoi marginile şasiurilor şi a luat vasele de pe ele; de asemenea, marea [de aramă] a luat-o de pe boii de aramă pe care se sprijinea şi a aşezat-o pe o temelie de piatră;

            Marea „este bazinul descris în III Regi 7, 23 sq., folosit de preoţi pentru spălările rituale; acest bazin era fixat într-un suport circular şi se sprijinea pe doisprezece boi de aramă care priveau, câte trei, spre fiecare punct cardinal”[11].

18: tot el a făcut un postament pentru locul de odihnă din templul Domnului şi a schimbat locul de intrare al regelui, în afara templului Domnului; acestea, de dragul regelui Asiriei.

            A schimbat locul de intrare al regelui: „O posibilă interpretare este că a mutat intrarea regală în Templu de frica regelui asirienilor; altă explicaţie ar fi că e vorba de modificări care micşorează prestigiul regelui, devenit vasal asirienilor”[12].

19: Cât despre celelalte întâmplări ale lui Ahaz, despre toate faptele lui, oare nu sunt ele scrise în Cartea Faptelor din Vremea Regilor lui Iuda?

20: Şi a adormit Ahaz împreună cu părinţii săi şi a fost îngropat în cetatea lui David; iar în locul lui a devenit rege Iezechia, fiul său.

            „Ahaz, suveran al regatului Iudeei (733 – 727 î. Hr.). Fiu al lui Iotam, este asociat de acesta la regenţa exercitată în timpul bolii lui Azaria (769 – 733). Refuzând să se ralieze coaliţiei antiasiriene închegată de mai multe state în spaţiul siriano-palestinian, Ahaz este atacat de forţe ale Israelului şi regatului arameic al Damascului. Ahaz solicită ajutorul lui Tiglatfalasar III (745 – 727) al cărui vasal se recunoaşte, fiind obligat la plata unui apăsător tribut. Tradiţia biblică îi reproşează introducerea în Iudeea a unor vechi practici religioase canaaneene şi asiriene. Îi succede la tron fiul său Iezechia (727 – 698)”[13]. Iezechia (= Dumnezeu este putere).


[1] SEP 2, p. 585

[2] BBVA, p. 434

[3] BBVA, p. 434

[4] SEP 2, p. 585

[5] SEP 2, p. 585

[6] SEP 2, p. 585

[7] SEP 2, p. 586

[8] Sf. Efrem Sirul, Imnele Naşterii, XIX, 6

[9] SEP 2, p. 586

[10] SEP 2, p. 586

[11] SEP 2, p. 587

[12] SEP 2, p. 587

[13] EA, p. 16

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s