Comentarii la IV Regi – 8

Posted: 04/02/2009 in IV Regi
Etichete:, ,

CAP. 8 – Şunamita şi bunurile ei. Elisei şi Hazael. Ioram şi Ohozia, regii lui Iuda.

 

1: Elisei a grăit către femeia căreia îi înviase copilul şi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă, tu şi casa ta, şi locuieşte unde vei putea; căci Domnul a chemat foamete în ţară, care va fi în ţară vreme de şapte ani”.

Casa ta: „În limbajul biblic, prin casa cuiva se înţelegea toată obştea unei case: familia, servitorii şi, eventual, sclavii; în numeroase cazuri, descendenţii dintr-un strămoş comun (casa lui Iosif, casa lui Veniamin etc.)”[1].   „Elisei i-a vorbit femeii înainte ca foametea să pună stăpânire pe Israel. Îndemnul acesta este anterior, strict cronologic vorbind, faptelor relatate în IV Regi 5 şi 6. De aceea, unii comentatori au presupus traducerea cu mai mult ca perfectul a verbului a vorbi de la începutul acestui verset. ♦ Foametea era considerată o pedeapsă divină pentru neascultare. Cea din vremea lui Elisei a durat de două ori mai mult decât cea din timpul profetului Ilie”[2].

2: Atunci femeia s-a sculat şi a făcut după cuvântul lui Elisei. Şi s-a dus, ea şi casa ei, şi a locuit în ţara Filistenilor vreme de şapte ani.

            „Israelita a preferat să fugă în provincia filistină, pentru că era cea mai apropiată regiune neafectată de foamete şi, poate, pentru că filistenii nu erau consideraţi de puterea centrală din Israel atât de periculoşi ca vecinii iudei”[3].

3: Şi a fost că după ce acei şapte ani s-au încheiat, femeia s-a întors din ţara Filistenilor în cetate şi a venit la rege ca să-l roage pentru casa ei şi ţarinile sale.

            „Părăsite o vreme, casa şi ogorul fie deveniseră proprietatea regelui, fie fuseseră acaparate de cineva”[4].

4: Aceasta, la vremea când regele grăia către Ghehazi, servul omului lui Dumnezeu, zicând: „Vorbeşte-mi despre toate lucrurile cele mari pe care le-a făcut Elisei”.

5: Şi a fost că-n timp ce acesta îi spunea regelui cum îl înviase [Elisei] pe copilul cel mort, iată că, tocmai atunci, femeia al cărei copil fusese înviat de Elisei striga către rege pentru casa şi ţarinile sale. Atunci Ghehazi a zis: „O, rege, stăpâne, aceasta-i femeia şi acesta-i fiul ei, cel pe care Elisei l-a înviat!”

6: Regele a întrebat-o pe femeie, iar ea i-a povestit. Atunci regele i-a dat un eunuc, zicându-i acestuia: „Întoarce-i tot ceea ce era al ei, precum şi toate roadele ţarinei din ziua-n care a părăsit ţara şi până astăzi!”

            Un eunuc: aceştia aveau adesea funcţii de răspundere în palat”[5].

7: Elisei a venit în Damasc la vremea când regele Siriei, fiul lui Hadad, era bolnav. Şi i s-a spus: „Omul lui Dumnezeu a venit aici”.

            „Elisei s-a dus la Damasc sub inspiraţie divină, ca să îndeplinească misiunea pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Ilie (III Regi 19, 15), anume să-l ungă rege al Siriei pe Hazael, biciul lui Dumnezeu pentru Israel”[6].  Fiul lui Hadad este, aici, Ben-Hadad II.

8: Atunci regele i-a zis lui Hazael: „Ia în mână un dar şi du-te în faţa omului lui Dumnezeu, şi printr-însul întreabă-L pe Domnul, zicând: – Mă voi vindeca eu oare de această boală?”

Hazael (= Dumnezeu a văzut) era un demnitar la curtea regală siriană.  „Nimeni nu mergea la un profet să-i ceară o consultaţie fără a-i duce un dar, mai mic sau mai mare, pe care acesta, de obicei, nu-l refuza. Prin expresia: Ia în mână un dar se înţelege: Ia cu tine un dar[7].

9: Hazael s-a dus atunci să-l întâmpine; şi-n mână a luat, drept dar, toate bunătăţile Damascului, cât încăpea pe patruzeci de cămile; şi a venit, i-a stat înainte şi i-a zis: „Fiul tău, fiul lui Hadad, regele Siriei, m-a trimis la tine zicând: – Mă voi vindeca eu oare de această boală?”

            „Ben-Hadad (…) este numit fiu al lui Elisei, respectându-se astfel protocolul israelit care le rezerva profeţilor titlul de părinte[8].

10: Iar Elisei i-a zis: „Du-te şi spune-i: «Negreşit, vei trăi», deşi Domnul mi-a arătat că el, negreşit, va muri”.

„Elisei nu afirmă că regele va trăi, ci doar îl îndeamnă pe demnitar să-i spună cuvintele de rutină pe care orice bolnav le aşteaptă. În fond, soarta regelui nu mai interesează, ea fiind pecetluită, şi aceasta pare a fi raţiunea pentru care Hazael îl va asasina chiar a doua zi. Adevărata profeţie este aceea despre ascensiunea lui Hazael şi despre atrocităţile pe care noul rege al Siriei le va săvârşi asupra Israeliţilor”[9].  După o altă opinie, căreia îi subscriem, „prima parte a discursului este răspunsul la întrebarea concretă a lui Ben-Hadad (însănătoşirea după boală), a doua, răspunsul tainic adresat lui Hazael (moartea suveranului din alte cauze). Profetul nu minte şi nu se contrazice”[10].  La fel, ne îndoim că Hazael l-ar fi asasinat pe rege; opinii despre aceasta, ceva mai jos.

11: Atunci Hazael i-a stat în faţă şi l-a pironit cu ochii până când acela n-a mai suferit. Şi omul lui Dumnezeu a început să plângă.

            „Privirea fixă şi imobilitatea sunt semne ale extazului”[11]. Plânsul profetului se explică mai jos:

12: Iar Hazael i-a zis: „De ce plângi, domnul meu?”  Iar acela a zis: „Fiindcă ştiu câte rele le vei face tu fiilor lui Israel: cetăţile lor le vei nimici cu foc, floarea vitejilor lor o vei ucide cu sabia, pe pruncii lor îi vei zdrobi şi pe cele însărcinate le vei spinteca”.

13: Şi i-a zis Hazael: „Cine-i oare robul tău?: câine câinos, ca să facă el asemenea grozăvii?”  Atunci Elisei i-a zis: „Domnul mi-a arătat că tu vei fi rege peste Siria”.

„De fapt, Hazael fusese uns de către Ilie (III Regi 19, 15); Elisei nu face altceva decât să-i pună în faţă viitorul său comportament”[12].  De fapt, Ilie primise porunca de a-l unge pe Hazael, dar se pare că aceasta s-a făcut prin Elisei.

14: Iar acela a plecat de lângă Elisei şi s-a dus la stăpânul său. Acesta i-a zis: „Ce ţi-a spus Elisei?”  Acela i-a zis: „Elisei mi-a spus că, negreşit, vei trăi”.

15: Şi a fost că, a doua zi, el a luat o învelitoare şi a înmuiat-o în apă şi i-a pus-o pe faţă, iar acela a murit. Aşa că Hazael a devenit rege în locul lui.

            „Se presupune îndeobşte că Hazael l-a ucis deliberat pe regele Ben-Hadad. Unii comentatori nu exclud însă şi posibilitatea ca Hazael să-i fi vrut binele suveranului său, încercând, de fapt, un remediu pentru febra crescândă a regelui sau, şi mai plauzibil, făcând din ţesătura înmuiată o apărătoare de insecte”[13].

16: În cel de-al cincilea an al domniei lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, a devenit rege Ioram, fiul lui Iosafat, regele lui Iuda.

            Ioram (= Domnul este înălţat), „fiul lui Iosafat, a devenit rege al lui Iuda în jurul anului 848 î. Hr. (cf. II Paralipomene 21, 1)”[14].  „Cei doi Ioram: regele lui Israel (852-841) şi regele lui Iuda (848-841) au fost contemporani în ultimii lor opt ani de domnie (de notat că, în bună parte, cronologia suveranilor pomeniţi în Vechiul Testament este uşor aproximativă)”[15].

17: Treizeci şi doi de ani avea când a început să domnească; şi a domnit în Ierusalim vreme de opt ani.

Ierusalim (= cetatea păcii; fundamentul păcii).

18: El a umblat în căile regilor lui Israel, aşa cum făcuse casa lui Ahab (căci femeia lui era fiica lui Ahab), şi a făcut ceea ce e rău în faţa Domnului.

            „Fiica lui Ahab, aici nenumită, cu care s-a căsătorit Ioram, regele Iudei, era [Atalia]. Căsătoria ei cu Ioram a pecetluit o alianţă între Regatul de Nord şi cel de Sud, cu preeminenţa celui dintâi”[16].

19: Dar Dumnezeu n-a vrut să nimicească pe Iuda, de dragul lui David, robul Său, căruia îi spusese că-i va da întotdeauna un luminător, lui şi fiilor săi.

David (= cel preaiubit), este regele etalon, pentru care Dumnezeu amână urgisirea regatului Iuda, cu toate căderile survenite în acesta de-a lungul anilor.

20: În zilele lui s-au eliberat Edomiţii, prin răscoală, de sub stăpânirea lui Iuda, şi şi-au pus un rege peste ei.

Cum s-a arătat la III Regi 22, 48, Edomul avusese peste el un guvernator, fiind vasal regatului lui Iuda.

21: Şi s-a dus Ioram la Ţair; şi-mpreună cu el, toate carele lui. Şi s-a sculat noaptea şi i-a lovit pe Edomiţii care-l împresuraseră, şi pe căpeteniile carelor, dar grosul luptătorilor au fugit în corturile lor.

Ţair (= mic) era o localitate fie pe teritoriul Edomului, fie în apropierea graniţelor sale.

22: Aşa s-au eliberat Edomiţii, prin răscoală, de sub stăpânirea lui Iuda, până-n ziua de astăzi. Atunci şi tot aşa s-a eliberat Libna.

            Libna (= albeaţă) „era o cetate din Sefela, cucerită de Iosua (Iosua 10, 29) şi dată preoţilor. ♦ până în ziua [de astăzi]: teritoriul Edomului va fi recucerit în parte sub Amasia (cf. 14,7)”[17].

23: Cât despre celelalte întâmplări ale lui Ioram, despre toate faptele lui, oare nu sunt ele scrise în Cartea Faptelor din Vremea Regilor lui Iuda?

24: Ioram a adormit împreună cu părinţii săi şi a fost îngropat laolaltă cu părinţii săi în cetatea lui David. Iar în locul lui a devenit rege Ohozia, fiul său.

            „Ioram, suveran al Regatului Iudeei (846 – 843 î. Hr.). Fiu şi succesor al lui Iosafat (867 – 846), Ioram este căsătorit cu Atalia, fiica regelui Israelului Ahab, ceea ce contribuie la consolidarea alianţei dintre Iudeea şi vecinul său nordic, Regatul Israel. În timpul domniei sale, Edomul îşi cucereşte independenţa politică iar filistenii profită de declinul puterii statului iudeu pentru a organiza raiduri incisive pe teritoriul acestuia. Îi succede la tron Ohozia (843 – 842)”[18].

25: Ohozia, fiul lui Ioram, regele lui Iuda, a devenit rege în cel de al doisprezecelea an al domniei lui Ioram, fiul lui Ahab.

            „Ca de obicei, datele domniilor se dau în cronologie relativă. În Regatul de Nord domnea Ioram, fiul lui Ahab, când a ajuns rege în Regatul de sud Ohozia, fiul altui Ioram, care era fiul lui Iosafat (cf. v. 16)”[19].

26: Ohozia era de douăzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a domnit în Ierusalim doar un an. Pe mama lui o chema Atalia şi era fiica lui Omri, regele lui Israel.

            După II Paralipomene 22, 2, Ohozia avea doar douăzeci de ani la urcarea pe tron. Atalia era, de fapt, fiica[20] lui Ahab: Omri (= strângătorul snopilor; cel ce atacă) „era tatăl acestuia, socotit întemeietorul dinastiei. La fel, toţi regii lui Iuda sunt numiţi fii ai lui David[21].

            27: El a umblat în calea casei lui Ahab şi a făcut ceea ce e rău în faţa Domnului, aşa cum făcuse casa lui Ahab, de vreme ce era ruda lui Ahab.

28: El s-a dus cu Ioram, fiul lui Ahab, să se războiască împotriva lui Hazael, regele Siriei, la Ramotul Galaadului; dar Sirienii l-au rănit pe Ioram.

            „Ramotul Galaadului era o cetate în Transiordania, în ţinutul lui Gad. Datorită poziţiei sale strategice deosebite, a fost mereu un prilej de dispută în războaiele siro-israeliene. Ben-Hadad I a luat-o de la Omri (Iosif Flaviu, Antichităţi iudaice 8, 399). Încercările lui Ahab de a o recuceri de la sirieni au eşuat în mai multe rânduri (III Regi 20 şi 22, 1-40). Cetatea a fost identificată cu actualul Tell-Ramit”[22].  Ramot (= înălţimi) era o cetate în Galaad (= aspru; zgrunţuros), regiune muntoasă la răsărit de Iordan.

29: Atunci regele Ioram s-a întors să se vindece în Izreel de rana pe care i-o făcuseră Sirienii la Ramot, când se luptase cu Hazael, regele Siriei. Iar Ohozia, fiul lui Ioram, regele lui Iuda, a venit la Izreel să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, acesta fiind bolnav.

Naraţiunea continuă în capitolul următor.


[1] BBVA, p. 423

[2] SEP 2, p. 561

[3] SEP 2, p. 561

[4] SEP 2, p. 561

[5] SEP 2, p. 561

[6] SEP 2, p. 562

[7] BBVA, p. 423

[8] SEP 2, p. 562

[9] BBVA, p. 423

[10] SEP 2, p. 562

[11] SEP 2, p. 562

[12] BBVA, p. 423

[13] SEP 2, p. 562

[14] SEP 2, p. 563

[15] BBVA, p. 424

[16] SEP 2, p. 563

[17] SEP 2, p. 563

[18] Horia C. Matei, Enciclopedia Antichităţii (în continuare, prescurtat: EA), Editura Meronia, Bucureşti, 1995, p. 178

[19] SEP 2, p. 563

[20] Sau sora.

[21] SEP 2, p. 564

[22] SEP 2, p. 564

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s