Comentarii la III Regi – 9

Posted: 31/01/2009 in III Regi
Etichete:, ,

CAP. 9 – O nouă arătare a Domnului. Cetăţi date lui Hiram. Cetăţi şi ascultări. Fiica lui Faraon se mută în casa ei. Corăbiile lui Solomon.

 

1: Şi a fost că după ce Solomon a terminat de zidit casa Domnului şi casa domnească şi toate lucrările, câte i-a plăcut lui să-şi facă,

2: Domnul i S-a arătat lui Solomon a doua oară, aşa cum i Se arătase în Gabaon.

3: Şi a zis Domnul către el: „Am auzit glasul rugăciunii tale şi pe al cererii tale cu care te-ai rugat în faţa Mea şi ţi-am plinit după cum în întregime M-ai rugat: am sfinţit această casă pe care tu ai zidit-o spre a-Mi aşeza într-însa numele în veac; acolo vor fi ochii Mei şi acolo va fi inima Mea pe-ntotdeauna.

4: Şi dacă tu vei umbla înaintea Mea aşa cum a umblat David, părintele tău, cu inimă curată şi cu dreptate, în aşa fel încât tu să faci tot ceea ce Eu i-am poruncit lui, şi dacă-Mi vei păzi rânduielile şi poruncile,

5: atunci tronul domniei tale peste Israel îl voi ridica pentru vecie, aşa cum i-am grăit lui David, părintele tău, zicând: «Nu-ţi va lipsi bărbat cârmuitor în Israel».

6: Dar dacă voi sau copiii voştri vă veţi întoarce dinspre Mine şi nu-Mi veţi păzi poruncile şi rânduielile pe care Moise le-a dat înaintea voastră, şi dacă veţi merge şi veţi sluji unor dumnezei străini şi vă veţi închina lor,

7: atunci pe fiii lui Israel îi voi stârpi din ţara pe care le-am dat-o, iar casa aceasta, pe care Eu i-am sfinţit-o numelui Meu, o voi lepăda de la faţa Mea, iar Israel va fi arătat cu degetul şi de poveste la toate neamurile.

8: Şi casa aceasta, pe cât e ea de înaltă, pe atât va fi că tot cel ce va trece pe lângă ea va da din cap şi va fluiera şi va zice: – De ce a făcut Domnul astfel cu ţara aceasta şi cu această casă?…

9: Şi vor răspunde: – Pentru că ei L-au părăsit pe Domnul, Dumnezeul lor, Cel ce i-a scos pe părinţii lor din ţara Egiptului, din casa robiei, şi s-au lipit de dumnezei străini şi lor li s-au închinat şi le-au slujit; de aceea a adus Domnul peste ei tot răul acesta”.  După aceea a adus-o Solomon pe fiica Faraonului din cetatea lui David în casa pe care el o zidise în zilele acelea.

10: Şi a fost că după cei douăzeci de ani – în care Solomon a zidit cele două case (casa Domnului şi casa domnească),

11: timp în care Hiram, regele Tirului, l-a ajutat pe Solomon cu lemn de cedru şi cu lemn de pin şi cu aur şi cu tot ceea ce a mai vrut – regele Solomon i-a dat regelui Hiram douăzeci de cetăţi în ţinutul Galileii.

Galileea (= cerc; regiune) – denumirea regiunii muntoase a lui Neftali.

12: Aşa că Hiram a plecat din Tir şi s-a dus în Galileea să vadă cetăţile pe care i le dăduse Solomon, dar nu i-au plăcut.

13: Şi a zis: „Ce sunt aceste cetăţi pe care mi le-ai dat mie, frate?”  Şi le-a numit Hotar, până-n ziua de azi.

Hotar, „ebr. Kabul. După unii, cuvântul ar fi însemnat Ţară-de-nimic; după alţii: Ţară-de-hotar; oricum, un nume dispreţuitor. De reţinut că Solomon nu i le dăduse ca schimb pentru materiale şi meşteri (pe acestea i le plătise deja, cf. 5, 11), ci pentru că, în acel moment, nu avea ceva mai bun – inclusiv bani”[1].  SEP 2 traduce prin mărginime. „Nu e sigur că toponimul are legătură cu reflecţia lui Hiram; dacă are, s-au propus traduceri interpretative ca nimic sau mlaştină[2].

14: Hiram i-a trimis lui Solomon o sută douăzeci de talanţi de aur.

„Cantitate enormă: peste 5.000 de kilograme aur! Gestul pare a-l fi umilit pe Solomon, dar cronicarul din II Paralipomene 8, 2 notează că Solomon a rezidit cetăţile pe care i le dăduse Hiram şi i-a aşezat pe fiii lui Israel să locuiască acolo, ceea ce sugerează că aurul dat de Hiram însemna, de fapt, răscumpărarea cetăţilor pe care le refuzase. În continuare, versetele 12-25 sunt preluate din recenzia lui Origen, în concordanţă cu Textul Ebraic. De fapt, ele reprezintă o mai potrivită inserţie a textului din 10, 22 a-c”[3]:

15: Aceasta a fost îndreptăţirea birului pe care regele Solomon l-a rânduit spre a zidi casa Domnului şi casa domnească şi îngrădirea cetăţii lui David şi zidul Ierusalimului şi Haţorul şi Meghido şi Ghezerul.

Haţor (= târg) – fostă capitală canaanită, atribuită apoi seminţiei lui Neftali. Despre Meghido s-a vorbit – întărirea acestuia va fi avut o semnificaţie strategică aparte. Ghezer (= aşezare în pantă) – veche cetate canaanită, în apropiere de Lachiş.

16: Faraon, regele Egiptului, s-a ridicat şi a luat Ghezerul şi l-a ars cu foc, iar pe Canaaneenii care locuiau în cetate i-a omorât; şi l-a dat zestre fiicei sale, soţia lui Solomon.

Se pare că aici e vorba despre o incursiune a lui Siamun de dinainte de a stabili bune relaţii cu Solomon.

17: Iar Solomon a rezidit Ghezerul şi Bet-Horonul de Jos

Bet-Horon (= casa făţărniciei) – cetate efraimită; erau două cetăţi gemene: Bet-Horonul de Sus şi Bet-Horonul de Jos.

18: şi Balaatul şi Tadmorul din pustiu

Baalat (= stăpână) – sat în apropiere de Ghezer; Tadmor (= palmier) – localitate în pustie, fortificată de Solomon pentru a putea controla drumul caravanelor.

19: şi toate cetăţile-tabără, care erau ale lui Solomon, şi toate cetăţile carelor de luptă şi toate cetăţile călăreţilor şi tot ceea ce i-a plăcut lui Solomon să zidească în Ierusalim şi în Liban şi-n toată ţara pe care el o stăpânea.

20: Pe tot poporul care rămăsese din Amorei, din Hetei, din Ferezei, din Canaaneeni, din Hevei, din Iebusei şi din Ghergheseni, care nu erau dintre fiii lui Israel,

21: precum şi pe fiii acestora, rămaşi în ţară după ei şi pe care fiii lui Israel n-au putut să-i doboare, Solomon i-a făcut birnici până-n ziua de azi.

„Textul Masoretic o spune direct: corvoadă = muncă silnică (rezervată sclavilor). Septuaginta nuanţează în sensul că zilele de muncă obligatorie erau echivalente impozitului pe care cetăţenii, oricum, îl datorau statului”[4].

22: Solomon însă nu a pus la lucru pe nimeni dintre fiii lui Israel, de vreme ce aceştia erau războinicii şi slujitorii şi căpitanii şi dregătorii lui şi mai-mari peste carele de luptă şi peste călăreţii lui.

23: Iar ispravnicii rânduiţi peste lucrările lui Solomon erau în număr de cinci sute cincizeci, cei ce vegheau asupra poporului pus la lucru.

24: Iar fiica lui Faraon s-a mutat din cetatea lui David în casa ei care-i fusese ridicată la vremea când se zidea Milo.

Milo (= terasament; citadelă), numele unui bastion al Ierusalimului de pe vremea lui David, reclădit de Solomon.

25: De trei ori pe an aducea Solomon arderi-de-tot şi jertfe de pace pe jertfelnicul pe care i-L zidise Domnului, făcând deasupră-i tămâieri în faţa Domnului. Casa o isprăvise.

26: Regele Solomon a făcut o flotă la Eţion-Gheber, care se afla lângă Elat, pe ţărmul de la Coada-Mării, în ţara Edom.

Coada-Mării desemnează terminalul cornului răsăritean al Mării Roşii”[5].  Eţion-Gheber (= şira spinării) – cetate de pe ţărmul Mării Roşii, la vest de Elat (= terebint), cetate în golful Akaba. Edom (= roşu) sau Idumeea era un regat în sudul Israelului.

27: Iar Hiram a trimis în flotă, pe lângă oamenii lui Solomon, o seamă de corăbieri dintre supuşii săi, care ştiau să umble pe mare.

28: Şi s-au dus la Ofir şi au luat de acolo patru sute douăzeci de talanţi de aur şi i-au dus regelui Solomon.

Ofir (= grăsime; belşug de aur): „localitate celebră prin calitatea aurului. Localizare incertă”[6].  Septuaginta redă toponimul prin Sofira, „regiune celebră pentru aurul care se găsea acolo; situarea acestei localităţi nu a putut fi determinată cu certitudine. E foarte probabil să fi fost pe coasta Arabiei, deşi a fost căutată şi în Africa de Sud sau în India”[7].


[1] BBVA, p. 392

[2] SEP 2, p. 483

[3] BBVA, p. 392

[4] BBVA, p. 392

[5] BBVA, p. 392

[6] BBVA, p. 392

[7] SEP 2, p. 484

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s