Comentarii la III Regi – 4

Posted: 31/01/2009 in III Regi
Etichete:, ,

CAP. 4 – Dregătorii lui Solomon. Slava lui.

 

1: Aşadar, regele Solomon domnea peste Israel.

2a: Şi iată care erau dregătorii lui:

            Dregătorii: înalţi demnitari de la curtea regală şi din administraţia ţării. Ca de obicei, transcrierea numelor proprii din limba ebraică în cea greacă a fost una din marile dificultăţi ale ostenitorilor Septuagintei; tot ca de obicei, versiunea de faţă preia Textul Masoretic (care, la rândul său, a fost îndreptat după Septuaginta, mai ales în succesiunea logică a unor informaţii)”[1].

            2b: Azaria, fiul preotului Ţadoc;

            „Se subliniază continuitatea preoţiei sadocite, care va fi considerată ulterior singura legitimă (cf. Iezechiel 40, 46; 44, 15; 48, 11)”[2].

3: Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, scribi;

Iosafat, fiul lui Ahilud, cronicar;

Elihoref (= recolta lui Dumnezeu) şi Ahia (= fratele Domnului), fiii lui Şişa (= nobleţe), erau scribi, cum se pare să fi fost şi tatăl lor, Şişa. Iosafat (= Domnul a judecat), fiul lui Ahilud (= fratele fiului), era cronicar; probabil acesta, faţă de simplul scrib, îşi aducea şi o mai mare contribuţie personală în adnotările sale.

4: Benaia, fiul lui Iehoiada, căpetenie peste oştire;

Ţadoc şi Abiatar, preoţi;

Despre aceştia s-a vorbit deja.

5: Azaria, fiul lui Natan, căpetenie peste ispravnici;

Zabud, fiul lui Natan, preot şi prieten al regelui.

Azaria (= Domnul a ajutat), fiul lui Natan (= El a dat), era peste ispravnici, iar Zabud (= dăruit; darul Domnului), fiul lui Natan (probabil altul decât cel dintâi), era preot şi prieten (posibil şi în sensul de sfetnic) al lui Solomon.

6: Ahişar era mai-mare peste casa regelui;

Eliab, fiul lui Saf, era peste moşii,

Iar Adoniram, fiul lui Abda, era peste dări.

Alţi demnitari: Ahişar (= fratele cântăreţului), Eliab (= Dumnezeu este Tată), fiul lui Saf  (= bazin)[3], şi Adoniram (= Domnul este înălţat), fiul lui Abda (= robul lui Dumnezeu).

7: Şi mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege şi casa lui; fiecăruia îi venea rândul să aducă alimente o lună pe an.

8: Iată numele lor:

Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur;

9: Ben-Decher, peste Macat, peste Şaalebim, peste Bet-Şemeş, peste Elon şi peste Bet-Hanan;

10: Ben-Hased, peste Arubot; şi tot sub el mai era şi Soco, ca şi tot ţinutul Hefer;

11: Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era soţia lui;

12: Baana, fiul lui Ahilud, era peste Tanac, peste Meghiddo şi peste tot ţinutul Bet-Şean, care este aproape de Tarţan, mai jos de Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola şi chiar până dincolo de Iocmeam;

Cei doisprezece ispravnici (îngrijitori) ai lui Solomon:

Ben-Hur (= fiul celui nobil), peste muntele lui Efraim (= rodire);

Ben-Decher (= fiul lăncierului), peste Macat (= sfârşit) – cetate neidentificată -, Şaalebim (= vulpi) – cetate amorită -, peste Bet-Şemeş (= casa soarelui) – cetate din valea Sorec; numele ei indică existenţa unui centru religios în care era adorat zeul soarelui -, peste Elon (= stejar) – sat aparţinând seminţiei lui Dan – şi peste Bet-Hanan (= casa celui milostiv);

Ben-Hased  (= fiul îndurării), peste Arubot (= zăbrele) – localitate în apropiere de Soco -, Soco (= spini) – cetate în Iuda – şi ţinutul Hefer (= izvor) – district în apropiere de Soco;

Ben-Abinadab (= fiul tatălui generos), peste Nafat-Dor (= ţinutul Dor), Dor (= locuinţă) fiind o cetate pe ţărmul Mediteranei, la circa 13 km nord de Cezareea. Tafat (= picătură), o fiică a lui Solomon, era soţia acestui Ben-Abinadab;

Baana (= fiul suferinţei; cel răbdător şi evlavios), fiul lui Ahilud (= fratele fiului)[4], peste Tanac[5] (= loc nisipos), cetate canaanită apropiată de Meghiddo; Meghiddo (= amplasamentul trupelor) – cetate de mare importanţă strategică ce controla câmpia Ezdrelonului -, peste Bet-Şean (= casa siguranţei) – oraş la extremitatea vestică a văii Izreel -, ţinut lângă Tarţan sau Ţartan (= depunere; ciumă) – sat situat mai jos de Izreel (= Dumnezeu seamănă; locul semănătorului) – cetate şi câmpie, nu departe de muntele Ghilboa – şi dincolo de Iocmeam (= să se ridice poporul) – cetate în Efraim, lângă Abel-Mehola.

Întrerupem aici pentru o vreme şirul ispravnicilor lui Solomon, pentru a zăbovi asupra cetăţii Meghiddo, amintită în textul de mai sus: În Valea Iezreel, „spre vest, se afla o altă străveche şi foarte vestită cetate: Meghido, care încă în perioada canaanită era socotită ca cea mai importantă fortăreaţă a ţării. Era totodată şi un important nod al căilor de comunicaţie din acel timp. Însăşi Valea Iezreel sau, mai bine zis, partea vestică a ei, s-a numit Valea Meghido, după această fortăreaţă, iar munţii de la sud-vest de Meghido s-au numit Harmaghedon (har – munte + Meghido = Muntele Meghido). Fortăreaţa a fost cucerită de către faraonul Thumesal al III-lea în 1478 î. Hr., rămânând apoi în stăpânirea egipteană multă vreme. În Vechiul Testament, Meghido era citată alături de altă fortăreaţă vecină şi anume Tanak. Regele Solomon a fortificat din nou oraşul şi a numit aici pe unul dintre cei 12 prefecţi ai săi, Meghido devenind un oraş al căruţelor şi cailor lui Solomon, cu grajduri foarte mari, cum mărturisesc şi săpăturile arheologice care s-au făcut aici”[6].

13: Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau şi satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; tot sub el mai era şi ţinutul Argob, care se află în Vasan, şaizeci de cetăţi mari, cu ziduri şi cu zăvoare de aramă;

14: Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;

15: Ahimaaţ, care o avea de soţie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste ţinutul Neftali;

16: Baana, fiul lui Huşai, peste Aşer şi Bealot;

17: Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;

18: Şimei, fiul lui Ela, peste Veniamin;

19: Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste ţara lui Sihon, regele Amoreilor, şi peste a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste acele ţinuturi.

Continuăm lista ispravnicilor lui Solomon, întreruptă la Baana:

Ben-Gheber (= fiul eroului), peste Ramot-Galaad: [Ramot (= înălţimi), cetate în Galaad (= aspru) – regiune muntoasă la răsărit de Iordan], peste satele lui Iair (= El luminează) – localităţi fără ziduri de apărare situate în partea de nord-vest a ţinutului Vasan (= ţară întinsă) – ţinut la răsărit de Iordan; Iair era fiul lui Manase (= Domnul m-a făcut să uit), unul dintre fiii lui Iosif – şi peste Argob (= grămadă de pietre) – regiune din Vasan, înglobând 60 de cetăţi.

Ahinadab (= frate generos), fiul lui Ido (= sărbătoresc; de sărbătoare), peste Mahanaim (= două tabere) – loc pe malul răsăritean al Iordanului;

Ahimaaţ (= fratele supărării), căsătorit cu Basemat (= parfum), fiică a lui Solomon, era peste ţinutul lui Neftali (= lupta mea);

Baana (= fiul suferinţei; cel răbdător şi evlavios), fiul lui Huşai (= grăbit), peste ţinutul lui Aşer (= fericit) şi peste Bealot (= cea care dă lapte) – localitate învecinată cu teritoriul seminţiei lui Aşer;

Iosafat (= Domnul a judecat), fiul lui Paruah (= înfloritor), peste ţinutul lui Isahar (= El va răsplăti);

Şimei (= Domnul a ascultat), fiul lui Ela (= terebint), peste ţinutul lui Veniamin (= fiul dreptei);

Gheber (= erou), fiul lui Urie (= lumina Domului), peste partea din Galaad care a fost cândva ţara lui Sihon (= distrugător), regele amoreilor, şi a lui Og (= uriaş), regele Vasanului.

20: Iar (fiii lui) Iuda şi Israel care erau nesfârşit de mulţi la număr, ca nisipul de pe ţărmul mării, mâncau, beau şi se veseleau.

Finalul capitolului arată pacea şi prosperitatea care domneau în ţară pe timpul lui Solomon. Totuşi, domnia sa va fi fost percepută ca una apăsătoare pentru popor, cum va reieşi din capitolele următoare. În cele ce se vor spune se poate vedea şi aceea că o domnie înţeleaptă, care aduce mărirea şi prosperitatea ţării, este, din pricina firii omeneşti, una greu de suportat şi, cel mai adesea, apreciată abia după încheierea ei şi apariţia decadenţei…


[1] BBVA, p. 382

[2] SEP 2, p. 466

[3] Eliab, fiul lui Saf, apare doar în Septuaginta.

[4] Se pare că Baana era fratele arhivarului Iosafat.

[5] Sau Taanac.

[6] AB, p. 97

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s