Comentarii la II Regi – 9

Posted: 29/01/2009 in II Regi
Etichete:, ,

CAPITOLUL 9 – David şi Mefiboşet (Meribaal).

 

            „În urma morţii celor trei fii ai lui Saul, împreună cu tatăl lor, semnalată în I Regi 31, 8, au mai rămas alţi prinţi din casa lui Saul, între care Işboşet, a cărui ucidere se povesteşte în II Regi 4. Deci, din cele povestite până acum, nu se poate explica dispariţia totală a saulizilor. Trebuie aşadar să ne gândim, ca mai toţi exegeţii moderni, la o ucidere rituală a saulizilor de către gabaoniţi, pe mâna cărora i-a dat David (cap. 21). Această opinie a fost emisă în 1887 de A. Klostermann şi reluată în 1902 de K. Budde. Sângerosul episod a fost detaşat din contextul său şi pus în fruntea apendicelor, la 21, 1-14, dar, într-o formă mai veche, el era povestit înaintea evenimentelor din actualul cap. 9. Atitudinea lui David faţă de Mefiboşet presupune prietenia dintre David şi Ionatan (I Regi 18, 1-4; 19, 1-7; 20; II Regi 1, 25-26). Dar măsurile luate de David faţă de fiul lui Ionatan sugerează şi o implicaţie politică: David îl ţine sub observaţie pe cel din urmă descendent al lui Saul, pentru a asigura tronul propriilor săi urmaşi. Invaliditatea lui Mefiboşet era un fel de descalificare rituală, care îl împiedica să ridice vreo pretenţie asupra tronului. Numai că Mefiboşet avea un fiu, pomenit în v. 12”[1].

 

1: Şi a zis David: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să fac milă cu el de dragul lui Ionatan?”

2: Din casa lui Saul era un slujitor cu numele de Ţiba. Şi l-au chemat la David. Şi i-a zis regele: „Tu eşti Ţiba?”  Iar acela a zis: „Eu, robul tău”.

Ţiba (= grădinar) era slujitor al casei lui Saul şi, desigur, la curent cu cele ce se petreceau în rândul urmaşilor lui Saul.

3: Şi a zis regele: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i arăt mila lui Dumnezeu?”  Atunci Ţiba a zis către rege: „Mai este un fiu al lui Ionatan, beteag la picioare”.

4: Iar regele l-a întrebat: „Unde e?”  Ţiba i-a răspuns regelui: „Iată, el se află în casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar”

Fiul lui Ionatan se afla în casa lui Machir (=  vândut), fiul lui Amiel (= Dumnezeu este aliat devotat) din Lodebar (= naştere aleasă) – localitate în Galaad, probabil Debirul.

5: Atunci regele a trimis şi l-a luat din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar.

„Machir reapare în 17, 27. Lodebar se află în Transiordania, în apropiere de Mahanaim (Iosua 13, 26), la vreo doisprezece kilometri în sudul lacului Ghenizaret”[2].

6: Aşa că Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la regele David; şi căzând cu faţa la pământ, i s-a închinat. Iar David i-a zis: „Mefiboşet!”  Iar acela a zis: „Iată, robul tău”.

            „După salutare, însoţită şi cu închinăciune până la pământ dacă era o persoană de rang, urmau conversaţiile. În faţa unei persoane distinse se făceau 3-7 închinăciuni (şi) i se sărutau picioarele”[3].

7: Şi i-a zis David: „Nu te teme, căci negreşit voi face milă cu tine de dragul lui Ionatan, tatăl tău; îţi voi înapoia toată moşia lui Saul, bunicul tău, iar tu pe-ntotdeauna vei mânca pâine la masa mea”.

8: Atunci Mefiboşet i s-a închinat şi i-a zis: „Cine sunt eu, robul tău, că ai căutat asupra unui câine mort ca mine?”

9: Iar regele, chemându-l pe Ţiba, slujitorul lui Saul, i-a zis: „Toate câte sunt ale lui Saul şi toată casa lui i le-am dat fiului stăpânului tău.

10: Tu îi vei lucra pământul, tu şi fiii tăi şi robii tăi, şi-i vei aduce fiului stăpânului tău, va şedea întotdeauna la masă cu mine”.  Ţiba avea cincisprezece fii şi douăzeci de robi.

11: Şi a zis Ţiba către rege: „Tot ceea ce domnul meu, regele, i-a poruncit robului său, aşa va face robul tău”.  Şi Mefiboşet mânca la masa lui David ca unul din fiii regelui.

12: Mefiboşet avea un copil mic cu numele Mica. Şi toţi casnicii lui Ţiba erau slujitorii lui Mefiboşet.

Mica (= cine este ca Domnul?) era fiul lui Mefiboşet; alte date nu mai avem despre el.

13: Iar Mefiboşet locuia în Ierusalim, de vreme ce întotdeauna mânca la masa regelui; şi era şchiop de amândouă picioarele.

            „Un alt nume al lui Mefiboşet era Meribaal, păstrat în I Paralipomena 8, 34 şi 9, 40”[4].

            „După ce a murit Saul, (David) nu numai că n-a omorât pe urmaşii lui, ci a împlinit şi mai mult decât ceea ce a făgăduit[5]. Căci pe fiul lui Saul, care era bolnav de picioare, l-a primit în casa sa, l-a făcut părtaş mesei sale şi l-a învrednicit de cea mai mare cinste[6]. Şi nu se ruşina David de aceasta, nici considera că se necinsteşte masa cea împărătească cu copilul cel olog, ci se fălea socotind aceasta de mare cinste. Căci fiecare din cei ce cinau împreună cu el se ducea apoi luând mare învăţătură, pentru că văzând pe fiul (nepotul) lui Saul, care a făcut atâtea rele lui David, că a primit atâta cinste de la el, de ar fi fost mai sălbatic decât toate fiarele, văzând aceasta, se ruşina, roşea şi apoi se împăca cu toţi vrăjmaşii. Dacă David ar fi poruncit ca fiului (nepotului) lui Saul să i se dea hrană şi leafă din altă parte era lucru mare. Dar a-l aduce pe el la masa sa, era mare filozofie”[7].


[1] SEP 2, pp. 387-388

[2] SEP 2, p. 388

[3] AB, p. 135

[4] BBVA, p. 355

[5] David i-a jurat lui Saul că nu-i va nimici urmaşii (I Regi 24,  22-23).

[6] Mefiboşet era fiul lui Ionatan şi nepotul lui Saul.

[7] Sf. Ioan Gură de Aur, Puţul, p. 300

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s