Comentarii la II Regi – 3

Posted: 29/01/2009 in II Regi
Etichete:, ,

CAPITOLUL 3 – Abner încearcă o înţelegere cu David, apoi este ucis de Ioab.

 

1: Îndelungată vreme a fost război între casa lui Saul şi casa lui David; dar casa lui David înainta şi se întărea, în timp ce casa lui Saul scădea şi slăbea.

2: Lui David i s-au născut în Hebron şase fii. Întâiul-născut a fost Amnon, din Ahinoam Izreeliteanca;

3: al doilea a fost Chileab, din Abigail Carmelita, fosta soţie a lui Nabal; al treilea a fost Abesalom, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului;

4: al patrulea a fost Adonia, fiul Haghitei; al cincilea a fost Şefatia, fiul Abitalei;

5: iar al şaselea a fost Itream, din Egla, femeia lui David. Aceştia i s-au născut lui David în Hebron.

Fiii lui David născuţi în Hebron: Amnon (= fidel), Chileab (= cum e tatăl), Abesalom (= tatăl păcii) – acesta avea sânge regesc după ambii părinţi, fapt ce-l va face să încerce peste ani uzurparea tronului, Adonia (= Iahve este Domnul), Şefatia (= Domnul a judecat) şi Itream (= dreptul poporului). 

Maaca (= asuprire) era mama lui Abesalom, fiica lui Talmai (= plugar), regele din Gheşur (= pod) – împărăţie aramaică între Hermon şi Vasan. Alte trei soţii ale lui David au fost Haghita (= sărbătorită), mama lui Adonia, Abital (= izvor de rouă), mama lui Şefatia şi Egla (= junincă), mama lui Itream.

            Versetele 2-5 sunt o „pericopă inserată în rezumatul războiului. Poate că are rolul de a ilustra creşterea casei lui David, despre care se vorbeşte în versetul anterior. Numele fiului Abigailei a fost înţeles diferit (Chileab în textul ebraic, Daluia în Septuaginta, el ajunge Daniel în I Paralipomene 3, 1 şi Caleb în Peshitta). Prin mama lui Abesalom, fiica regelui din Gheşur, David şi noul regat al lui Iuda se aliază cu arameii. Gheşurul era un stat independent, deosebit de Aram, având o politică proprie. Această primă listă genealogică, din Hebron, va fi continuată cu o a doua listă, cea din Ierusalim (13-16)”[1].

6: Şi a fost că-n vremea războiului dintre casa lui Saul şi casa lui David, stăpânitor peste casa lui Saul era Abner.

7: Saul avusese o ţiitoare cu numele Riţpa, fiica lui Aia. Abner a intrat la ea, dar Işboşet, fiul lui Saul, a zis către Abner: „De ce ai intrat la ţiitoarea tatălui meu?”

            „Gestul lui Abner de a dispune de haremul regelui defunct (pe care, de drept, îl moştenea fiul acestuia) era interpretat ca fiind o aspiraţie la tron”[2].  „Haremul făcea parte din succesiunea regală (12, 8). A te culca cu una dintre concubinele regelui era o uzurpare (16, 21-22; cf. III Regi 2, 13-22), deoarece o concubină era soţie, dar de rang inferior. Textul este eliptic şi implică faptul că, prin acest gest, Abner se impune drept succesor al regelui, ca mai târziu Abesalom (16, 22) şi Adonia (III Regi 2, 13)”[3].  Riţpa (= piatră fierbinte), fiica lui Aia (= pasăre de pradă), va mai reveni în istoria lui David (cap. 21).

8: Atunci Abner s-a mâniat cumplit pe Işboşet din pricina acestei întrebări. Şi i-a zis Abner: „Ce sunt eu?: cap de câine? Am făcut azi bunătate cu casa lui Saul, tatăl tău, şi cu fraţii şi prietenii săi, şi n-am vrut să mă duc la casa lui David, iar tu mă socoteşti acum nelegiuit pentru o muiere?

            Cap de câine este injuria supremă: Textul Masoretic are roş kelebh, cap de câine sau căpetenie din Caleb; această a doua semnificaţie ar explica glosa din casa lui Iuda, calebiţii fiind un clan integrat în tribul lui Iuda”[4].

9: Aşa să-i facă Dumnezeu lui Abner – ba încă şi mai mult: aşa cum Domnul i S-a jurat lui David, întocmai voi face eu astăzi pentru el:

10: să ia regatul de la casa lui Saul şi să ridice tronul lui David peste Israel şi peste Iuda, de la Dan până la Beer-Şeba”.

            De la Dan până la Beer-Şeba: limitele ideale ale Pământului făgăduinţei. Posibilă aluzie la promisiunea făcută lui David în I Regi 22, 10”[5].  Dan (= judecată) era la extrema nordică, iar Beer-Şeba (= fântâna jurământului) era situată în extrema sudică a Ţării Sfinte.

11: Iar Işboşet n-a mai îndrăznit să-i răspundă ceva lui Abner, căci se temea de el.

12: Abner a trimis de îndată soli la David la Hebron, unde se afla el, zicând: „Fă cu mine un legământ; şi, iată, mâna mea este cu tine, ca să întorc la tine toată casa lui Israel!”

13: Iar David a zis: „Bine, voi face cu tine un legământ, dar îţi cer un lucru; adică: Nu-mi vei vedea faţa dacă nu mi-o vei aduce pe Micol, fiica lui Saul, atunci când vei veni să mi te înfăţişezi”.

Micol (= pârâu; desăvârşire) fusese soţia lui David, dar, ulterior, Saul a măritat-o cu alt bărbat (I Regi 25, 44).

14: David a trimis o solie la Işboşet, fiul lui Saul, zicând: „Dă-mi-o pe Micol, soţia mea, pe care am luat-o în schimbul a o sută de prepuţuri filistene”.

            Istoria evocată de David se află în I Regi 18, 17-18.  „E posibil ca, prin căsătoria lui David cu Micol, să se sugereze, o dată în plus, dreptul lui David la succesiunea lui Saul. Implicarea lui (Işboşet) dă legitimitate pretenţiilor lui David”[6].

15: Atunci Işboşet a trimis şi a luat-o de la bărbatul ei Paltiel, fiul lui Laiş.

Paltiel (= izbăvirea lui Dumnezeu), fiul lui Laiş (= leu), a fost căsătorit cu Micol prin voinţa lui Saul, deşi aceasta era deja căsătorită cu David.

16: Iar bărbatul ei, plângând după ea, a petrecut-o până la Bahurim. Acolo Abner i-a zis: „Du-te îndărăt!”  Iar acela s-a întors.

Bahurim (= oameni tineri) – sat în apropiere de Muntele Măslinilor.

17: Şi a grăit Abner către bătrânii lui Israel, zicând: „În alte vremuri, voi îl căutaţi pe David să vă fie rege.

18: Faceţi-o şi acum; căci Domnul a grăit despre David, zicând: Prin mâna robului Meu David îl voi mântui pe Israel din mâna Filistenilor şi din mâna tuturor vrăjmaşilor lui”.

19: Abner a vorbit şi în auzul (fiilor) lui Veniamin. Şi s-a dus Abner să vorbească şi în auzul lui David în Hebron, tot ceea ce părea bun în ochii lui Israel şi-n ochii a toată casa lui Veniamin.

            Veniamin era tribul din care provenise Saul, de aceea şi sublinierea Scripturii.

20: Şi a venit Abner la David, în Hebron, şi douăzeci de oameni împreună cu el; iar David le-a făcut ospăţ cu vin, lui Abner şi oamenilor săi.

21: Şi a zis Abner către David: „Mă voi ridica şi mă voi duce şi voi aduna întregul Israel la stăpânul meu, regele. Eu voi face cu el un legământ, iar tu vei domni peste tot ce-ţi pofteşte inima”.  Atunci David i-a dat cale deschisă lui Abner, iar acela s-a dus cu pace.

22: Iată însă că servii lui David împreună cu Ioab se întorceau dintr-o raită şi aduceau cu ei prăzi numeroase; dar Abner nu se afla cu David în Hebron, de vreme ce David îi dăduse cale deschisă, iar acela se dusese cu pace.

23: Când a sosit Ioab cu toată oastea lui, i s-a spus: „Abner, fiul lui Ner, a venit la David; David l-a lăsat să plece, iar acela s-a dus în pace”.

24: Atunci Ioab a intrat la rege şi i-a zis: „Ce-ai făcut?… Iată, Abner a venit la tine; cum de l-ai lăsat să plece, iar el s-a dus cu pace?

25: Oare nu cunoşti tu viclenia lui Abner, fiul lui Ner, că a venit să te înşele, să ştie el pe unde ieşi şi pe unde intri şi să ştie tot ce faci?”

26: Şi după ce Ioab s-a întors de la David, a trimis soli după Abner şi l-a întors de la fântâna Sira; dar David nu ştia.

Sira (= fântână caldă) – rezervor sau puţ în apropiere de Hebron.

27: Şi dacă l-a întors pe Abner la Hebron, Ioab l-a făcut să se abată puţin spre latura porţii, chipurile să-i spună două-trei vorbe; şi acolo l-a lovit în golul de sub furca pieptului; şi a murit pentru sângele lui Asael, fratele lui Ioab.

            „Astfel a fost ucis Abener mişeleşte de Ioab, fiindcă, după spusele sale, l-a răzbunat, chipurile, pe fratele său Asael, ucis în bătălia de la Hebron de Abener, după o îndârjită urmărire. În realitate, Ioab se temea că va pierde comanda oştirii şi favoarea regelui, Abener fiind cel ce primea primul rang din partea lui David. De aici putem să ne dăm seama câte anume şi ce fel de fapte cutează să săvârşească oamenii care tind să cucerească cu orice preţ cele mai înalte funcţii şi să deţină puterea, nedându-se în lături de la nimic. Ca să-şi atingă ţelurile lor, ei sunt în stare de nenumărate infamii şi, înfricoşându-se că vor pierde un lucru în loc să-l păstreze cât mai multă vreme, nu se mai feresc de nici o josnicie. Dânşii socotesc mai puţin grav faptul că n-ai ajuns în culmea puterii decât acela că trebuie s-o părăseşti, după ce te-ai deprins cu ea. Aceasta fiind nenorocirea lor cea mai mare, teama că-şi vor pierde toate bunurile îi împinge să facă orice şi să îndrăznească orice, numai să rămână în posesia lor”[7].

28: Mai pe urmă a auzit David şi a zis: „Nevinovat în faţa Domnului sunt eu în veac, eu şi regatul meu, de sângele lui Abner, fiul lui Ner.

29: Cadă el asupra capului lui Ioab şi asupra casei tatălui său! Din casa lui Ioab să nu lipsească cel bolnav de scurgere sau cel atins de lepră sau cel ce merge-n cârji sau cel ucis de sabie sau cel ce n-are pâine!”

            Pentru umblând în cârjă (kraton skitalis) „se preferă frecvent traducerea unul care lucrează cu fusul, expresie considerată o aluzie tradiţională la efeminare”[8].

30: Aceasta, pentru că Ioab şi fratele său Abişai îl omorâseră pe Abner din pricină că acesta îl omorâse pe Asael, fratele lor, în lupta de la Gabaon.

31: Şi a zis David către Ioab şi către tot poporul care era cu el: „Sfâşiaţi-vă hainele şi încingeţi-vă cu pânză de sac şi plângeţi în faţa lui Abner!”  Şi regele David mergea în urma patului mortuar.

32: Şi l-au îngropat pe Abner în Hebron; şi regele şi-a ridicat glasul şi a plâns deasupra gropii; şi tot poporul l-a plâns pe Abner.

            „Hebronul era capitala lui David (2, 1-4). Mormântul lui Abner va servi şi pentru Işboşet, fiul lui Saul. ¨ Din nou David se comportă regeşte la moartea unui adversar, onorându-l cum se cuvine. Credincios conştiinţei sale, i-a răzbunat moartea (cf. paginile lui Ambrozie despre regele ideal, în De officiis II, 7, 29-33)”[9].

33: La plâns regele pe Abner şi a zis:

            „Poate muri Abner cu moartea lui Nabal?

„Nabal, neomenosul soţ al Abigailei, devenită apoi soţia lui David, murise de apoplexie (I Regi 25, 38). Ebraică: Trebuia Abner să moară ca un nesăbuit?[10].

34:        Mâinile nu-ţi erau legate,

            picioarele nu-ţi erau încătuşate;

            nimeni nu te-a asemuit cu Nabal,

            ai căzut în faţa fiilor nedreptăţii”.

35: Şi-ntregul popor s-a adunat să-l plângă. Şi-ntregul popor a venit să-l facă pe David să mănânce pâine la vremea când încă era ziuă. Iar David s-a jurat, zicând: „Aşa să-mi facă mie Domnul – ba încă şi mai mult – dacă pân-la asfinţitul soarelui voi mânca pâine sau orice altceva”.

36: Şi-ntregul popor a luat la cunoştinţă: şi tot ceea ce regele făcea în faţa poporului era plăcut în ochii lor.

37: Şi-n ziua aceea a aflat întregul popor – şi-ntregul Israel – că nu de la rege a pornit uciderea lui Abner, fiul lui Ner.

38: Şi a zis regele către slujitorii săi: „Oare nu ştiţi că o mare căpetenie a căzut astăzi în Israel?

39: şi că eu îi sunt astăzi rudă, ca şi cum el ar fi fost rânduit de către rege? Dar oamenii aceştia, fiii Ţeruiei, sunt mult prea grei pentru mine. Celui ce face răul, după răutatea lui să-i plătească Domnul!”

            „Ioab şi fraţii săi deţineau controlul armatei”[11].  Ultimele cuvinte ale lui David par să reproducă un proverb, cu valoare, însă, şi de blestem (cum tot un blestem este şi la versetul 29). Jalea lui David va fi fost sinceră, dar ea avea, desigur, şi menirea de a-şi reapropia triburile din Israel, care l-ar fi putut părăsi dacă l-ar fi bănuit implicat în asasinarea lui Abner.


[1] SEP 2, p. 370

[2] BBVA, p. 348

[3] SEP 2, p. 370

[4] SEP 2, p. 370

[5] SEP 2, p. 371

[6] SEP 2, p. 371

[7] Iosif Flaviu, Antichităţi iudaice, VII, 1, 5

[8] SEP 2, p. 372

[9] SEP 2, p. 373

[10] BBVA, p. 349

[11] BBVA, p. 350

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s