Comentarii la I Regi – 13

Posted: 27/01/2009 in I Regi
Etichete:, ,

CAPITOLUL 13 – Greşala lui Saul.

 

1: Saul era în vârstă de (nu se ştie câţi) ani când a devenit rege, şi a domnit (nu se ştie câţi) ani peste Israel.

„Acest verset lipseşte din Septuaginta, iar în Textul Ebraic este redactat aşa cum se vede (dar fără parantezele noastre); din fiecare număr a căzut o cifră. Nu există repere pentru o eventuală corectare; Iosif Flaviu consemnează o tradiţie (preluată şi de Faptele Apostolilor 13,21) după care Saul ar fi domnit patruzeci de ani, dar tot el, în altă parte, notează douăzeci de ani. Orice încercare de a traduce integral versetul (fie şi conjectural) rămâne inoperantă. Literal: Saul era un copil de un an când a devenit rege şi a domnit doi ani peste Israel[1].  „În Septuaginta, acest verset nu se citeşte decât în manuscrisele hexaplare sau lucianice, care dau o traducere literală. Textul pune multe probleme atât în ce priveşte vârsta la care Saul a fost uns rege, cât şi numărul anilor de domnie. În textul ebraic se spune că Saul avea un an (ben şanah) când a devenit rege, şi a domnit doi ani. Exegeţii antici şi moderni au încercat să dea o noimă acestei afirmaţii: Targumul Ionathan şi Talmudul (…) spun că Saul când a devenit rege era ca un copil de un an în care nu este păcat. Theodoret (al Cirului) vorbeşte şi el de candoarea, simplitatea (aplotis) lui Saul la începutul domniei şi adaugă: A domnit doi ani cu această candoare, apoi s-a lăsat pradă răutăţii şi a fost despuiat de harul dumnezeiesc. Cea mai plauzibilă ar fi ipoteza că între cele două cuvinte trebuie presupusă o cifră care a căzut sau pe care cel care a redactat textul, neştiind vârsta exactă a lui Saul la începutul domniei, nu a scris-o, lăsând un spaţiu alb. În privinţa anilor de domnie, se ia în considerare faptul că Saul a rămas rege până la moarte, dar, de la ungerea lui David de către Samuel (16,1-13), David este adevăratul rege în ochii Domnului”[2].

2: Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi dintre oamenii lui Israel. Cu Saul erau două mii la Micmaş şi pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan în Ghibeea lui Veniamin; pe ceilalţi dintre poporeni i-a trimis pe fiecare la cortul său.

Ionatan (= Domnul a dat), fiul lui Saul, apare încă de la începutul domniei tatălui său ca având anume responsabilităţi militare. Aceasta îl arată ca fiind destul de în vârstă, astfel că nici Saul nu mai putea fi la prima tinereţe când a preluat efectiv regatul (ungerea cea tainică de la Samuel va fi primit-o pe când era tânăr; ca şi în cazul altor cărţi biblice, e imposibil de alcătuit o cronologie a domniei lui Saul, datele devenind mai limpezi odată cu domnia lui David).

3: Ionatan l-a izbit pe Nasib Filisteanul, care locuia în Ghibeea, iar Filistenii au auzit; iar Saul a trâmbiţat în toată ţara, zicând: „Evreii s-au răsculat!”

            „A trâmbiţa: a da semnal de război”[3].  Evreii s-au răsculat: „O eroare de transcriere în Textul Ebraic permite şi traducerea: Robii s-au răsculat!”[4]. Nasib apare doar în Septuaginta, textul ebraic vorbind, simplu, de Filisteni.

4: Şi tot Israelul a auzit vorbindu-se că Saul l-a bătut pe Nasib Filisteanul; şi cum Israelul fusese umilit de către Filisteni, fiii lui Israel s-au suit după Saul în Ghilgal.

5: Iar Filistenii s-au adunat laolaltă să se bată cu Israel: treizeci de mii de care de luptă şi şase mii de călăreţi s-au ridicat împotriva lui Israel, şi popor mult ca nisipul de pe ţărmurile mării; şi s-au suit şi şi-au pus tabăra la Micmaş, spre miazăzi de Bet-Aven.

Micmaş (= ascunzătoare): cetate la nord de Ghibeea; Bet-Aven (= casa neantului; casa ticăloşiei): cetate la circa 16 kilometri vest de Micmaş.

6: Iar Israeliţii au văzut că sunt la strâmtoare şi că nu se pot apropia; atunci poporul s-a ascuns prin peşteri şi prin crăpături şi prin stâncării şi prin şanţuri şi prin gropi;

            Nu se pot apropia: „= nu se pot apropia să lupte, să facă joncţiunea cu oastea principală”[5].

7: iar cei ce trecuseră dincoace au trecut din nou Iordanul în ţinuturile Gad şi Galaad; Saul se afla încă la Ghilgal, iar poporul care era cu el s-a speriat.

8: Şi şi-a luat un răgaz de şapte zile ca să-i stea mărturie, aşa cum spusese Samuel; dar Samuel n-a venit la Ghilgal, aşa că poporul de pe lângă el s-a risipit.

            Samuel îi ceruse să aştepte şapte zile (10,8) – ne putem gândi şi la mistica numărului 7, bogată la evrei (şi nu numai).

9: Atunci Saul a zis: „Aduceţi ce trebuie, ca să aduc eu ardere-de-tot şi jertfă de pace!”  Şi a jertfit ardere-de-tot.

10: Şi după ce a sfârşit aducerea arderii-de-tot, iată că Samuel a sosit!: iar Saul a ieşit să-l întâmpine şi să-i ureze bun-venit.

Să-i ureze bun venit: „Literal: …şi să-l binecuvânteze (binecuvântarea poate însemna – ca în cazul de faţă – şi salutare)”[6].

11: Dar Samuel i-a zis: „Ce-ai făcut?”  Iar Saul a răspuns: „Am văzut că poporul de pe lângă mine se risipea şi că tu n-ai venit, aşa cum făgăduiseşi, la vremea rânduită, în timp ce Filistenii erau adunaţi la Micmaş.

12: Şi am zis: Acum se vor năpusti Filistenii peste mine în Ghilgal, iar eu nu am cătat spre faţa Domnului; de aceea mi-am călcat pe inimă şi am adus ardere-de-tot”.

            „Saul nu voia să înceapă bătălia cu Filistenii fără ca mai întâi să fi avut loc ritualul jertfei (care avea şi o dimensiune oraculară). În absenţa preotului Samuel, el îşi asumase o funcţie sacerdotală cu care nu fusese învestit. El explică acum cazul de forţă majoră, dar aceasta nu-l va scuti de consecinţele imposturii în cele sfinte”[7].

13: Samuel i-a zis atunci lui Saul: „Te-ai purtat nebuneşte, că n-ai păzit porunca pe care Domnul ţi-a dat-o!; chiar acum ar fi făcut Domnul ca domnia ta peste Israel să fie întărită până-n veac.

14: Acum însă domnia ta nu va putea să dureze, ci Domnul Îşi va căuta om după inima Sa; şi Domnul Îi va porunci să fie rege peste tot poporul Său, fiindcă tu n-ai păzit ceea ce ţi-a poruncit ţie Domnul”.

15: S-a ridicat Samuel şi a plecat din Ghilgal. Iar rămăşiţa poporului a mers după Saul să-i ajungă din urmă pe războinicii care plecaseră din Ghilgal spre Ghibeea lui Veniamin. Acolo a numărat Saul poporul ce se afla cu el: ca la şase sute de bărbaţi.

16: Saul, împreună cu Ionatan, fiul său, şi cu poporul ce se afla cu ei s-au oprit în Ghibeea lui Veniamin; şi plângeau; iar Filistenii îşi puseseră tabăra la Micmaş.

17: Din latura Filistenilor au ieşit trei cete ca să prade: o ceată mergea pe drumul spre Ofra, din ţinutul Şual;

Ofra (= căprioară): cetate la nord de Micmaş; Şual (= vulpe; locul şacalilor): ţinut lângă Ofra, la nord de Micmaş.

18: altă ceată mergea pe calea Bet-Horonului, iar o alta mergea pe drumul înalt care se îndrepta spre latura Ţeboimului.

Bet-Horon (= casa făţărniciei): numele a două cetăţi efraimite, situate la 3 km una de alta, şi numite, spre a se deosebi, Bet-Horonul de Sus şi Bet-Horonul de Jos; Ţeboim (= hiene): vale aparţinând seminţiei lui Veniamin, cuprinsă între Micmaş şi pustiul estic.

19: (În ţara lui Israel nu era de găsit atunci nici un meşter fierar, din pricină că Filistenii ziceau: „Nu cumva să-şi facă Evreii sabie sau suliţă”.

            „După ce evreii au ocupat Canaanul, ţara s-a numit Ereţ ha Ivrim – Ţara evreilor (Facerea 40,15). Mai apoi a primit numele de Ţara lui Israel – Ereţ Israel[8].  „Filistenii monopolizaseră pentru ei întreaga industrie a fierului, ca mijloc de precauţie, spre a-i împiedica pe Evrei să se înarmeze. Ca în orice monopol, ei impuneau şi preţurile produselor”[9].

20: Şi întregul Israel se cobora la Filisteni ca să-şi ascută fiecare secera şi sapa şi securea şi coasa;

21: holdele erau gata de seceriş, iar uneltele lor se preţuiau la trei sicli pentru un fier de plug, şi tot aşa pentru o secure sau o seceră).

22: Aşa se face că-n zilele războiului de la Micmaş nu se afla sabie sau suliţă în mâna întregului popor care era cu Saul şi cu Ionatan; ele se aflau numai la Saul şi la Ionatan, fiul său.

23: Atunci a ieşit unul din tabăra Filistenilor ca să treacă dincolo de Micmaş.

E subliniată şi disproporţia numerică dintre Filisteni şi Israeliţi, dar şi aceea a înarmării, rudimentară în cazul evreilor, din pricinile arătate mai sus.


[1] BBVA, p. 323

[2] SEP 2, p. 303

[3] BBVA, p. 323

[4] BBVA, p. 323

[5] BBVA, p. 323

[6] BBVA, p. 323

[7] BBVA, p. 323

[8] AB, p. 69

[9] BBVA, p. 324

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s