Comentarii la I Regi – 6

Posted: 26/01/2009 in I Regi
Etichete:, ,

CAPITOLUL 6 – Chivotul se întoarce.

 

1: Şapte luni a stat chivotul Domnului în ţara Filistenilor. Şi-n ţara lor mişunau şoarecii.

2: Atunci Filistenii i-au chemat pe preoţii lor şi pe vrăjitorii lor şi pe descântătorii lor şi le-au zis: „Ce vom face cu chivotul Domnului? Învăţaţi-ne, cum anume să-l trimitem acolo unde-i este locul?”

3: Aceia au zis: „Dacă trimiteţi chivotul legământului Domnului Dumnezeului lui Israel – atunci cu nici un chip să nu-l trimiteţi fără nimic, ci negreşit să-i daţi un prinos pentru suferinţa din boală; şi atunci vă veţi vindeca şi veţi dobândi ispăşire; altfel, mâna Lui nu se va îndepărta de deasupra voastră”.

4: Atunci ei au zis: „Ce fel de prinos pentru suferinţa din păcat trebuie să-i întoarcem?”  Iar aceia le-au răspuns: „După numărul cârmuitorilor Filistenilor: cinci fese de aur – căci rana a fost pe voi şi pe cârmuitorii voştri şi pe-ntregul popor –

Cârmuitorilor: „Textual: satrapilor, dar nu în sensul guvernatorilor din imperiul persan. E vorba de cârmuitorii celor cinci cetăţi din confederaţia filisteană: Gaza, Gat, Ascalon, Aşdod şi Ecron”[1].  „Grigore cel Mare spune că ofranda care însoţea chivotul era reprezentată de cinci şezuturi de aur şi şobolani de aur, cuvinte demne de dispreţ şi nedemne de a fi auzite (non solum despicienda sunt, sed nec auditu digna). El le redă demnitatea, înţelegându-le în sens spiritual: şezutul (anus) de aur îl reprezintă pe păcătosul convertit, pentru că nu este decât o imagine a organului cu rău mirositoarele emisiuni ale păcatului, spălată de lacrimile ruşinii de a fi păcătuit (aurul reprezintă lacrimile). Efigiile sunt în număr de cinci, deoarece simbolizează viaţa trupească, esenţializată de cele cinci simţuri prin care se săvârşeşte păcatul (In I Regum 3,95,1; 97,4)”[2].

5: şi cinci şoareci de aur – asemănarea şoarecilor care v-au stricat pământul; şi să-I daţi slavă lui Dumnezeu, aşa ca El să-Şi uşureze mâna de peste voi şi de peste dumnezeii voştri şi de peste ţara voastră.

„Soluţia era pusă, oarecum, în termenii teologiei ebraice, dar ascundea o gândire magică: imaginea răului operează asupra răului însuşi; prin îndepărtarea simbolurilor erau îndepărtate plăgile”[3].

6: De ce oare vă învârtoşaţi inimile, aşa cum Egiptul şi Faraon şi le-au învârtoşat pe ale lor?; Că numai după ce au fost loviţi, de abia atunci le-au dat drumul, iar ei s-au dus?

7: Aşadar, luaţi acum (lemne) şi faceţi un car nou; şi înjugaţi două vaci la întâia lor fătare, şi care n-au mai fost înjugate, dar viţeii să-i luaţi de lângă ele şi să-i ţineţi acasă.

„Pentru Grigore cel Mare, imaginea carului nou este o alegorie a Bisericii, înălţată pe cele două Testamente ca pe două roţi, care ajunge la destinaţie: omul cel nou. Vacile îi reprezintă pe predicatorii nesupuşi puterii diavolului, iar viţeii sunt dorinţele pământene care trebuie închise în staul. Numai astfel se poate merge fără abatere către împărăţia veşnică: (Bet-Şemeş) (v. 9) înseamnă casa soarelui (In I Regum 3,102,1; 103,4; 108,1-3)”[4].

8: Luaţi apoi chivotul Domnului şi puneţi-l în car, iar lucrurile de aur pe care i le veţi da ca prinos pentru păcat să le puneţi alături într-o lădiţă, şi daţi-i drumul să meargă.

9: Şi uitaţi-vă: Dacă merge pe calea ce duce spre hotarele Lui, adică spre Bet-Şemeş, înseamnă că El ne-a făcut răul acesta mare; iar dacă nu, atunci vom şti că nu mâna Lui s-a atins de noi şi că ceea ce am păţit a fost o întâmplare”.

            „Dacă va lucra instinctul matern, vacile nu se vor îndepărta de puii lor, ci dimpotrivă; dacă nu va lucra, atunci deasupra instinctului e o altă putere”[5]. 

            Interesant că, deşi Scriptura condamnă slujitorii cultelor idolatre, de data aceasta glasul vrăjitorilor filisteni pare a fi în acord cu voinţa divină.  „După ce ghicitorii au grăit aşa, locuitorii acelor oraşe au crezut spusele lor şi au făcut cum le-au poruncit. Şi Dumnezeu, făcând iarăşi pogorământ, a urmat sfatul ghicitorilor şi n-a socotit nevrednic de El să împlinească spusele ghicitorilor şi să-i facă vrednici de credinţă în cele spuse de ei. Fapta săvârşită atunci a fost mai mare, pentru că chiar potrivnicii lui Dumnezeu au dat mărturie de puterea lui Dumnezeu şi pentru că dascălii lor au grăit aşa cum voia Dumnezeu”[6].

10: Aşa au făcut Filistenii: au luat două vaci la întâia lor fătare şi le-au înjugat la car, iar pe viţei i-au închis într-o casă.

11: În car au pus chivotul Domnului şi lădiţa cu şoarecii de aur şi cu asemănările feselor lor.

„Şoarecii , animale impure, nu fac parte din ofrandă nici măcar ca ex-voto, de aceea sunt menţionaţi separat”[7].

12: Iar vacile au mers drept pe drumul ce duce la Bet-Şemeş; de-a dreptul mergeau vacile pe drumul acela şi nu se opreau şi nici că se abăteau la dreapta sau la stânga; iar cârmuitorii Filistenilor s-au ţinut în urmă până la hotarul Bet-Şemeşului.

Bet-Şemeş (= casa soarelui) era o cetate din valea Sorec, la 23 de kilometri vest de Ierusalim.

            „Chivotul a făcut vacile cele înjugate la căruţa lui să-şi uite de fire. Căci, deşi viţeii erau ţinuţi acasă, despărţiţi de ele, iar pe de altă parte nimeni nu le silea, au făcut drumul fără greşeală, neabătându-se nici la dreapta, nici la stânga, şi nevădindu-şi prin întoarcerea grumazului dragostea de viţei, nici arătându-şi prin muget durerea despărţirii de ei. Ci, apăsate şi de povara chivotului şi stăpânite şi de legea neînduplecată a firii, ele au mers totuşi drept înainte ca la o poruncă, neabătându-se de loc de la calea dreaptă, legătura firii fiind biruită de respectul chivotului ce-l purtau. Dacă vacile acelea s-au purtat aşa, de ce n-ar face la fel şi cei ce vor să ridice chivotul inteligibil? Ar trebui să facă aceasta chiar mai mult decât vacile, ca să nu fie mustrată firea raţională de către firea neraţională, prin compararea faptelor libere ale aceleia cu cele din necesitate ale acesteia, întrucât aceea nu face din judecată cele ce le fac fiinţele neraţionale din necesitate”[8].

13: Iar cei din Bet-Şemeş secerau grâu în vale; şi dacă şi-au ridicat ochii au văzut chivotul Domnului; şi s-au bucurat să-l întâmpine.

14: Carul însă a intrat în ţarina lui Iosua – cel din Bet-Şemeş – şi s-a oprit acolo lângă o piatră mare. Ei au despicat lemnele carului, iar vacile I le-au adus Domnului ardere-de-tot.

            „Prezenţa unei pietre e semn că acolo trebuie adusă o jertfă (vezi Judecători 6,19-21)”[9].  Regula era ca animalele de jertfă să fie de sex bărbătesc; în cazul de faţă, e vorba despre o jertfă excepţională (nefiind, însă, unicul caz din Scriptură).  „Piatra cea mare este simbolul Mântuitorului (Grigore cel Mare, In I Regum 3,123,2). Lemnele carului sunt sentinţele Sfintei Scripturi pe care predicatorul le explică amănunţit credincioşilor care, pe măsură ce-şi înalţă dorinţa arzătoare spre cer, nu lasă nimic nears de flacăra iubirii pentru Domnul (ibid. 3,124,4)”[10].

15: Iar leviţii, luând chivotul Domnului şi lădiţa cu odoarele de aur care se afla lângă el, le-au aşezat pe piatra cea mare, iar locuitorii Bet-Şemeşului au adus în ziua aceea ardere-de-tot şi I-au înjunghiat jertfe Domnului.

16: Iar cei cinci cârmuitori ai Filistenilor au văzut, şi-n ziua aceea s-au întors la Ecron.

17: Iată fesele de aur pe care Filistenii I le-au dat Domnului pentru ispăşirea păcatului: una pentru Aşdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat şi una pentru Ecron;

Ascalon se afla la circa 30 de kilometri sud-est de Ecron.

18: şi şoarecii de aur, după numărul tuturor cetăţilor filistene ale celor cinci cârmuitori, de la cetăţile cu ziduri până la satele deschise şi până la piatra cea mare pe care aşezaseră chivotul legământului Domnului, cea care se afla în ţarina lui Iosua din Bet-Şemeş.

            Satele deschise: „Textual: … până la satele Ferezeilor. Ferezeii: trib palestinian, al căror nume însemna: sate fără ziduri împrejur[11].

19: Dar fiii lui Iehonia – dintre oamenii din Bet-Şemeş – nu s-au bucurat că au văzut chivotul Domnului; iar El a lovit dintre ei cincizeci de mii şi şaptezeci de bărbaţi. Şi a plâns poporul, căci Domnul cu mare pedeapsă lovise poporul.

Iehonia (= pregătirea lui Iahve) apare doar în Septuaginta. Atitudinea fiilor săi explică pedeapsa divină; oricum, numărul celor morţi ne pare exagerat (vor fi fost cincizeci şi şapte, miile şi zecile adăugate dorind să sublinieze caracterul năprasnic al pedepsei). Iosif Flaviu dă numărul de 70 de victime. Teodoret al Cirului „caută motivul pedepsirii poporului: pentru că a lăsat chivotul vreme de şapte luni în mâinile Străinilor fără să încerce să-l ia înapoi”[12]. S-ar părea că textul iniţial nu vorbea despre fiii lui Iehonia (BNY YKNYHW), ci despre fiii preoţilor (BNY HKHNYM); operând înlocuirea, rezultă că pedeapsa a fost trimisă asupra celor din Bet-Şemeş pentru că au primit chivotul Domnului fără a se afla printre ei şi preoţi, singurii care se puteau atinge de chivot.

20: Şi au zis oamenii din Bet-Şemeş: „Cine va putea să treacă prin faţa acestui Domn Dumnezeu cel sfânt? Şi la cine se va sui de la noi chivotul legământului Domnului?”

21: Şi au trimis soli la locuitorii din Chiriat-Iearim să le spună: Filistenii au înapoiat chivotul Domnului; coborâţi-vă şi urcaţi-l la voi”.

            „Chiriat-Iearim: localitate situată la 50 km nord-est de Bet-Şemeş”[13]. Chiriat-Iearim (= cetatea pădurilor) era o cetate la hotarul dintre Iuda şi Veniamin, fiind iniţial o localitate gabaonită.


[1] BBVA, p. 316

[2] SEP 2, p. 283

[3] BBVA, p. 316

[4] SEP 2, p. 284

[5] BBVA, p. 316

[6] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, VI, 3

[7] SEP 2, p. 284

[8] Nil Ascetul, Cuvânt ascetic,  44

[9] BBVA, p. 316

[10] SEP 2, p. 285

[11] BBVA, p. 316

[12] SEP 2, p. 286

[13] BBVA, p. 316

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s