Comentarii la Judecători – 10

Posted: 24/01/2009 in Judecătorii
Etichete:, ,

CAPITOLUL 10 – Israel învins de Filisteni.

 

1: După Abimelec, spre mântuirea lui Israel s-a ridicat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, din seminţia lui Isahar; el locuia în Şamir, pe muntele lui Efraim.

2: I-a fost judecător lui Israel vreme de douăzeci şi trei de ani şi a murit şi a fost îngropat la Şamir.

Tola (= vierme), fiul lui Pua (= colţ), fiul lui Dodo (= iubitor; unchi), a fost al şaselea judecător; el a locuit şi a fost îngropat la Şamir (= spin), cetate din muntele lui Efraim.

3: Şi după el s-a ridicat Iair din Galaad şi i-a fost judecător lui Israel vreme de douăzeci şi doi de ani.

4: Şi i s-au născut treizeci şi doi de fii, care călăreau pe treizeci şi doi de cai tineri şi aveau treizeci şi două de cetăţi, pe acestea le-au numit: „oraşele lui Iair”, până-n ziua de azi; ele se află în Galaad.

5: Şi Iair a murit şi a fost îngropat la Camon.

Iair (= corturar) Galaaditul a fost cel de-al şaptelea judecător. El a fost îngropat la Camon (= loc permanent). Tola şi Iair par a fi fost judecători mărunţi, sau autorul cărţii se va fi confruntat cu lipsa datelor. Oricum, ei sunt menţionaţi ca izbăvitori ai poporului şi participanţi la cea de-a cincia eliberare; de remarcat că, în cazul lor, nu s-a mai recurs la rotunjirea numărului anilor cât au fost judecători. Nu e exclus ca aceşti doi judecători să fi activat concomitent, măcar pe o anumită perioadă, căci, cum am mai spus, deseori activitatea unui judecător într-un trib (sau în mai multe) s-a suprapus cu a altui judecător, în altă seminţie.

6: Dar fiii lui Israel au continuat să facă răul în faţa Domnului, slujind baalilor şi Astartelor şi dumnezeilor Amoreilor şi dumnezeilor Sidonului şi dumnezeilor Moabului şi dumnezeilor Filistenilor; şi L-au părăsit pe Domnul şi nu I-au slujit.

            „Recăderea Israeliţilor în idolatrie anunţă alte pedepse; cauza acestora e de ordin religios-moral. Dar, în virtutea iconomiei divine, tot ele anunţă un nou mântuitor”[1].  E cea de-a şasea cădere în idolatrie a poporului.

7: Iar Domnul cu aprindere S-a mâniat pe Israel; şi i-a dat în mâna Filistenilor şi-n mâna fiilor lui Amon,

8: care i-au necăjit şi i-au asuprit la acea vreme pe fiii lui Israel timp de optsprezece ani: pe toţi fiii lui Israel de dincolo de Iordan, în ţinutul Amoreului, în Galaad.

 „Altă populaţie amintită, de asemenea, în Sfânta Scriptură, ca aflându-se în atingere cu Ţara Sfântă şi poporul evreu au fost amoniţii, trib semitic aflat la est de Iordan şi Marea Moartă, precum şi la nord de Moab. Se considerau descendenţi din Lot, nepotul lui Avraam. Relaţiile lor cu evreii n-au fost dintre cele mai paşnice. […] Către sfârşitul secolului II d. Hr. Au fost absorbiţi de către arabi. Capitala lor a fost Rabat Amon, numită ulterior Filadelfia, iar actualmente Amman”[2].

9: Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată cu [triburile] Iuda şi Veniamin şi Efraim, aşa că fiii lui Israel erau foarte strâmtoraţi.

10: Şi au strigat fiii lui Israel spre Domnul, zicând: „Am păcătuit împotriva Ta, că L-am părăsit pe Dumnezeul nostru şi i-am slujit lui Baal”. 

11: Iar Domnul a zis către fiii lui Israel: „Oare nu v-am mântuit Eu pe voi din mâna Egiptului şi a Amoreilor şi a fiilor lui Amon şi a Moabului li a Filistenilor

12: şi a Sidonienilor şi a lui Amalec şi a lui Madian, atunci când aceştia v-au asuprit şi când voi aţi strigat la Mine?

13: Dar voi M-aţi părăsit şi aţi slujit la dumnezei străini; de aceea, nu vă voi mai mântui.

14: Duceţi-vă şi strigaţi la dumnezeii pe care i-aţi ales, pentru ca ei să vă mântuiască la vremea necazului vostru!” 

15: Şi au zis fiii lui Israel către Domnul: „Am păcătuit, fă cu noi ce-Ţi place, doar de această dată mântuieşte-ne!” 

16: Şi i-au lepădat din mijlocul lor pe dumnezeii străini şi I-au slujit numai Domnului, Căruia I-a părut rău de necazurile lor.

Din nou, căinţa pune început izbăvirii.

17: Iar fiii lui Amon s-au ridicat şi şi-au pus tabăra în Galaad; dar şi fiii lui Israel s-au adunat laolaltă şi şi-au pus tabăra la Miţpa.

18: Şi au zis poporul şi mai-marii Galaadului, fiecare către vecinul său: „Cine oare este acela care va începe să se bată cu fiii lui Amon şi va fi căpetenie peste toţi cei ce locuiesc în Galaad?”

Sunt pregătite cele ce vor urma în capitolele următoare.


[1] BBVA, p. 287

[2] AB, p. 113

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s