Comentarii la Iosua – 23

Posted: 23/01/2009 in Iosua
Etichete:, ,

CAPITOLUL  23 – Iosua vorbeşte întregului Israel.

1: Şi a fost că la vreme-ndelungată după ce Dom­nul Dumnezeu L-a odihnit pe Israel de toţi vrăj­ma­şii lui de primprejur, Iosua, îndelungat în zile, a îm­bă­trânit;

2: şi i-a che­mat Iosua pe toţi fiii lui Israel şi pe bătrânii lor şi dregătorii lor şi pe cărturarii lor şi pe judecătorii lor şi le-a zis: „Eu, în­de­lungat în zile, am îmbătrânit.

3: Iar voi aţi văzut tot ceea ce Dom­nul, Dum­nezeul nostru, le-a făcut tuturor acestor nea­muri ce ne-au stat în faţă; căci Dumnezeul vostru, El este Cel ce S-a luptat pentru voi.

4: Vedeţi cum eu v-am aruncat înainte aceste neamuri care v-au rămas prin sorţi pentru se­min­ţiile voastre, toate neamurile pe care eu le-am ni­micit, începând de la Iordan şi până la Marea cea Mare dinspre soare-apune.

5: Iar Domnul, Dumnezeul nostru, le va nimici de dinaintea voas­tră până ce vor pieri de is­tov; şi va trimite asupră-le fia­rele sălbatice până ce le va nimici de dinaintea voastră, pe ele şi pe regii lor, iar voi veţi moşteni pământul lor, aşa cum Domnul, Dum­nezeul vostru, v-a grăit vouă.

Iosua, ca şi Avraam altădată, e numit bătrân şi înde­lungat în zile, icoană a Fiului Celui din veşnicie.

6: De aceea, străduiţi-vă să păziţi şi să fa­ceţi toa­te cele scrise în cartea legii lui Moise, nea­bă­tân­du-vă nici la dreapta, nici la stânga;

7: şi să nu um­blaţi laolaltă cu neamurile care-au rămas cu voi; nu­mele dumnezeilor lor să nu le pomeniţi între voi; să nu le slujiţi şi nici să vă în­chinaţi la ei;

8: ci numai de Dom­nul, Dumnezeul vostru, să vă lipiţi, aşa cum aţi făcut până-n ziua de acum.

9: Domnul a surpat de dinaintea voastră neamuri mari şi tari, şi nimeni, până-n ziua de azi, n-a fost în stare să vă stea împotrivă:

10: unul din voi a gonit o mie, căci Domnul, Dumnezeul vostru, El este Cel ce S-a războit pentru voi, aşa cum El v-a grăit.

11: Luaţi aminte şi puneţi la inimă: să-L iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru!

E propovăduită şi israeliţilor (şi, prin Israelul cel tru­pesc, tuturor celor ce urmează lui Dumnezeu) calea împără­tească.

12: Că dacă vă veţi abate şi vă veţi îm­pre­u­na cu neamurile care-au rămas cu voi, dacă vă veţi încuscri cu ei şi vă veţi amesteca împreună cu ei, şi ei împreună cu voi,

13: atunci să ştiţi că Domnul nu va mai nimici de dinaintea voastră aceste neamuri; şi ele vor fi pentru voi laţuri şi pietre de poticnire şi cuie-n căl­câie şi ţepuşe-n ochi, până ce voi veţi pieri de pe acest pământ bun pe care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul vostru.

„Neamestecul cu neamurile păgâne nu vizează purita­tea sângelui (prozeliţii erau ne-evrei care deve­neau evrei prin adoptarea credinţei), ci puritatea religi­oa­să: neamul care-L pier­de pe Dumnezeu va fi nimicit de cei fără Dumnezeu. Cu­vân­tarea lui Iosua este o pu­ternică pledoarie pentru păstrarea monoteismului”[1].

14: Eu însă mă grăbesc alergându-mi calea, aşa cum fac toţi pământenii. Dar voi ştiţi în inima voastră şi-n sufletul vostru că din toate cuvintele cele bune pe care Dom­nul, Dumnezeul vostru, vi le-a grăit, nici un cuvânt n-a că­zut; din toate câte vă priveau, nici unul n-a lipsit.

„Călătoria pe calea vieţii e asemănată cu o aler­gare continuă, care-şi accelerează ritmul în ultima eta­pă. Aşa o ve­dea şi Pavel, către sfârşitul vieţii: …aler­ga­rea mi-am împlinit-o (II Timotei 4, 7)”[2].  „Eficienţa cuvin­te­lor lui Dumnezeu poa­te fi evidentă prin stabi­li­ta­tea lor. Ebraică:  …nici un cuvânt n-a fost zadarnic[3].

15: Şi va fi că aşa cum v-au venit toate cu­vintele ce­le bune pe care Domnul, Dumnezeul vostru, le-a grăit des­pre voi, tot astfel Domnul, Dumnezeul vostru, va aduce pes­te voi toate cuvintele cele rele, pâ­nă ce vă va nimici de pe acest pământ bun pe care Dom­nul, Dumnezeul vostru, vi l-a dat,

16: atunci când veţi călca legământul Domnului, Dum­ne­zeului nostru, pe care El ni l-a poruncit, şi vă veţi duce şi veţi sluji la dumnezei străini şi vă veţi închina la ei”.

„Textul Masoretic începe versetul cu condiţio­na­lul Da­­căşi conchide: atunci se va aprinde asu­pra voastră mânia Domnului şi veţi pieri curând din ţara aceasta bogată pe care v-a dat-o Domnul[4].


[1] BBVA, p. 269

[2] BBVA, p. 269

[3] BBVA, p. 269

[4] BBVA, p. 270

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s